Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Intézetigazgató:

Hegedűs Veronika, PhD
E-mail: hegedus.veronika@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6064

Az Általános és Magyar Nyelvészeti Intézetben folyó kutatások nyelvelméleti és általános nyelvészeti kutatásokra, az általános és magyar fonetika területére, a pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai és kognitív tudományi alapkutatásokra fókuszálnak, valamint beszédadatbázisok, illetve a nyelvelsajátítást, anyanyelvi fejlesztést és rehabilitációt támogató módszerek fejlesztésével foglalkoznak. A kutatócsoportok feladatai közé tartozik többek között a beszédprodukció és beszédfelismerés kutatása; a kommunikációs jellemzők és a dajkanyelv vizsgálata; a mai magyar nyelv és más nyelvek nyelvi rendszereinek leírása; kutatások a fonológia, a morfológia, a szintaxis, a szemantika és a pragmatika területein; a magyar prozódia vizsgálata; a nyelvi feldolgozás mentálisan reális folyamatainak kutatása, az anyanyelvi fejlődés és zavarainak vizsgálata; különböző neurodegeneratív betegségekkel összefüggő nyelvi funkciózavarok kutatása.

Az ELTE BTK‒NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ fenntartása az ELTE Bölcsészettudományi Karával közös küldetésünk; a Központ feladata az ELTE elméleti nyelvészeti alap- és mesterszak, valamint doktori program működtetése. ll

Jelenleg futó pályázataink

A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában
2022-2025, NKFIH FK-143301, Vezető kutató: Káldi Tamás, PhD

A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból
2021-2025, NKFIH K-139271, Vezető kutató: Rebrus Péter, PhD

A moldvai magyar nyelv
2021-2024, ELKH SA-53/2021, Vezető kutató: Surányi Balázs, DSc

A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése
2020-2024, NKFIH K-135958, Vezető kutató: Surányi Balázs, DSc

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással
2020-2024, NKFIH K-135038, Vezető kutató: Mády Katalin, PhD

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel
2020-2023, NKFIH PD-134775, Vezető kutató: Kohári Anna, PhD

Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben
2019-2023, NKFIH K-132460, Vezető kutató: Hoffmann Ildikó, PhD

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben, 2018-2022/2024, NKFIH FK-128814, Vezető kutató: Gráczi Tekla Etelka, PhD

Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései, 2018-2022/2024, NKFIH K-128810, Vezető kutató: Horváth Viktória, PhD (2018-2022)

Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben, 2017-2021/2023, NKFIH K-124477, Vezető kutató: Kas Bence, PhD

Az intézet által szervezett nemzetközi konferenciák

SpeakVar Workshop: A workshop on Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification
2023. október 2-4.

International Conference on the Structure of Hungarian 16
2023. június 28-30.

Beszédkutatás–Speech Research 2023
2023. február 23-24.

Formal Diachronic Semantics 7
2022. november 10-11.

20th International Morphology Meeting
2022. szeptember 1-4.

Az intézet programjai

A rudimentary analogy-based model for recognising and representing syntactic constructions
2024. Ápr. 18. 16:30
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Lagos Cortes Mátyás

A rudimentary analogy-based model for recognising and representing syntactic constructions

This 45-minute presentation demonstrates how general syntactic patterns may be characterised as collections of analogical relationships between concrete word sequences....
Makrai Márton Symbolic and distributed word representations – chapters on lexical relations and cross-lingual methods c. PhD disszertációjának nyilvános védése
2024. Ápr. 30. 12:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Makrai Márton

Makrai Márton Symbolic and distributed word representations – chapters on lexical relations and cross-lingual methods c. PhD disszertációjának nyilvános védése

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Gyuris BeátaSurányi BalázsCsirmaz AnikóDonáti Flóra LiliKardos Éva

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

Az intézet hírei