Dokumentumok

A Nyelvtudományi Kutatóközpont alapító okirata (2024)
Törzskönyvi kivonat (2024)
A Nyelvtudományi Kutatóközpont Szervezeti és működési szabályzata (2023)

Kiválósági Tanúsítvány
Certificate of Excellence

Az NYTK nemek közötti egyenlőségi terve (2023)

Tudományos beszámolók

A Nyelvtudományi Kutatóközpont publikációi 2021-ben
A Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos beszámolója a 2021. évről

A Nyelvtudományi Intézet publikációi 2020-ban
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2020. évről

A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2019. évről
A Nyelvtudományi Intézet publikációi 2019-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2019. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója és a kutatóhely főbb mutatói a 2018. évről
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2018-ban

A Nyelvtudományi Intézet 2018. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2017. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2017-ben
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2017-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2017. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2016. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2016-ban
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2016-ban

A Nyelvtudományi Intézet 2016. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2015. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2015-ben
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2015-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2015. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2014. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2014-ben
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2014-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2014. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2013. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2013-ban
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2013-ban

A Nyelvtudományi Intézet 2013. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet tudományos beszámolója a 2012. évről
A kutatóhely főbb mutatói 2012-ben
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2012-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2012. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2011. évről
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének 2011. évi tudományos teljesítménye számadatokban
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2011-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2011. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2010. évről
Az MTA Nyelvtudományi Intézetének 2010. évi tudományos teljesítménye számadatokban

A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2009. évről
A Nyelvtudományi Intézet 2009. évi fő kutatási céljai

A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2008. évről
A Nyelvtudományi Intézet két, kiemelkedően sikeres kutatása 2008-ban
A Nyelvtudományi Intézetnek a kormánytájékoztatóba szánt beszámolója a 2008. évben elért eredményekről
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2008-ban

A Nyelvtudományi Intézet 2008. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2007. évről
A Nyelvtudományi Intézet 2007. évi tudományos teljesítményének főbb mutatói
2007-ben két, kiemelten sikeres terület jellemzése
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2007-ben

A Nyelvtudományi Intézet 2007. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2006. évről
2006-ban két, kiemelten sikeres terület jellemzése
Az MTA Nyelvtudományi Intézet publikációi 2006-ban

A Nyelvtudományi Intézet 2006. évi fő kutatási céljai
A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2005. évről

A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2004. évről és a 2005. évi tervek

A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2003. évről

A Nyelvtudományi Intézet Tudományos beszámolója a 2002. évről és a 2003. évi tervek

Elnyert pályázatok    

Költségvetési alapokmányok:

Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2009. évi költségvetési alapokmánya   
Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2008. évi költségvetési alapokmánya   
Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2005. évi költségvetési alapokmánya   

A Nyelvtudományi Intézet gazdasági beszámolói itt olvashatók.

Tudományos művek nyílt hozzáférésű közzététele

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 27/2012. (IX.24.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről (2012)

Parazita folyóiratok  

Egyéb

Főigazgatói utasítás a Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport munkájához (2023.02.01.) 

Child Protection Policy (2019)

A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának adatkezelési tájékoztatója (2018. május 25.)

A kutatási integritás európai magatartási kódexe (2018)

 „A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” c. 2014. évi LXXVI. törvény. Magyar Közlöny 168. (2014. december 5.)  

Körtvélyesi Zsolt: Törvényi változások az OTKA megszűnésével – jogszabályi összehasonlítás (jtiblog, 2014.12.08.)

Egyhangú országgyűlési bizottsági támogatás az Akadémia országgyűlési beszámolójának. Beszámoló a Magyar Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2011-2012

Horizon2020 project. Az ERC munkaprogramja.

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 27/2012. (IX.24.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről (2012) 

EASE (Európai Tudományos Szerkesztők Egyesülete) útmutató angol tudományos cikkek szerzői és fordítói számára

Az MTA Nyelvtudományi Intézet hivatalos szakvéleménye a hunok nemzeti kisebbségként történő elismerésével kapcsolatban   

Az Európai Bizottság 2005. március 11-én elfogadott Ajánlása az Európai Kutatói Chartáról és a kutatói felvételi eljárást szabályozó magatartási kódexről

Az EFNIL rigai állásfoglalása a nemzeti és európai nyelvpolitikáról  

Az uniós Magyarország tudománypolitikája (3.4. számú változat) 

33/2007. (III. 7.) Korm. rendelet a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről  

Főtitkári beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2006. évi, 175. rendes közgyűlésén  

A Magyar Tudományos Akadémia 2005. évi beszámolója  (Társadalomtudományi kutatóintézetek)