Rólunk

A HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont felépítése

A HUN-REN NYTK a vezetőségből (főigazgatóság, intézetigazgatók, igazgatótanács, tudományos tanács), négy kutatóintézetből (Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet, Lexikológiai Intézet, Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet, Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet) és nem kutatási szervezeti egységekből (Főigazgatói titkárság, Gazdasági osztály, Könyvtár, Informatika és Üzemeltetés) áll.

A HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont rövid története

Intézményünk jogelődje, a Nyelvtudományi Intézet (NYTI) 1949-ben jött létre a Közoktatási Minisztérium felügyelete alatt, majd 1951-ben került MTA Nyelvtudományi Intézet (MTA NYTI) néven a Magyar Tudományos Akadémiához. 2019. szeptember 1-től az akkor megalakult Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) részeként működik. Maga a Nyelvtudományi Kutatóközpont (NYTK) 2021. március 12-én jött létre a Nyelvtudományi Intézet négy nyelvészeti kutatóintézetet magába foglaló intézménnyé alakulásával.

A HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont alapfeladata a magyar nyelvészet, az általános és alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén tudományos kutatásokat végezni, a magyar irodalmi és köznyelv nagyszótárát elkészíteni, archív anyagát gondozni, valamint a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül beszélt kisebbségi nyelveket vizsgálni, beleértve az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket is. Később ez kiegészült nyelvi korpuszok és adatbázisok létrehozásával, számítógépes alkalmazások nyelvészeti alapjainak megalkotásával, valamint közönségszolgálati tevékenységgel és szakértői vélemények készítésével. A Kutatóközpont mindemellett a felsőoktatásban is részt vesz, az itt működő ELTE BTK–NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ révén.

A Kutatóközpont által alapított díjak és elismerések