Elnyert pályázatok

24 találat
24 találat
NKFIH Élvonal-129921
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Veszélyeztetett uráli nyelvek szintaxis-elméleti és magyar nyelvtörténeti tanulságai

ERC-2022-ADG 101098102
Nemzetközi pályázatIntézményi pályázat

Digital Latin Dialectology (DiLaDi): Tracing Linguistic Variation in the Light of Ancient and Early Medieval Sources

NKFIH PD-146415
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A datívusz helye az esetrendszerben

NKFIH PD-147148
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A mondatszerkezet vizsgálata az ellipszis tükrében

NKFIH FK-145985
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A vegyes kiterjesztett projekciók szintaktikai vizsgálata

NKFIH K-147452
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Magyar szerkezettár

NKFIH FK-138396
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata

NKFIH PD-142317
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés

NKFIH FK-143301
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában

NKFIH K-139271
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból

NKFIH FK-129235
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben

NKM2021-19
Nemzetközi pályázatIntézményi pályázat

Nagy és kis uráli nyelvek: grammatikai metszőpontok és kölcsönös impulzusok

NKFIH FK-135186
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Regiszterfüggő változatok a középmagyarban

NKFIH K-135958
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése

NKFIH K-132460
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben

NKFIH K-135038
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

NKFIH FK-128814
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben

SA-53/2021
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A moldvai magyar nyelv

Nemzetközi pályázatEgyéb pályázat

Alliance for Language Technologies – ALT-EDIC

NKFIH 125206
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Uráli nyelvek névszói szerkezetei

NKFIH PD-134775
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel

TMNYNP 3
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A magyar nyelv digitális fenntarthatóságának támogatása

TMNYNP 2
Hazai pályázatKonzorciális pályázat

A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában

NKFIH TKP2021-NKTA-02
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Alkalmazott pragmatika: Egy integratív modell felhasználása társadalmi fontossággal bíró területek vizsgálatára