Elnyert pályázatok

18 találat
18 találat
NKFIH Élvonal 129921
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Veszélyeztetett uráli nyelvek szintaxis-elméleti és magyar nyelvtörténeti tanulságai

NKFIH OTKA PD 142317
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Az igekötős szerkezetek kialakulása a magyar nyelvben: korpuszvezérelt megközelítés

NKFIH 143301
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában

NKFIH K-139271
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból

NKFIH FK129235
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben

NKFIH K-135958
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A prozódia hatása a szórendre: Az OV nyelvek ige utáni mondatszakaszának komplex interfész-alapú megközelítése

NKFIH K-132460
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Nyelvi és kognitív változások összefüggései Sclerosis Multiplexben

NKFIH K-135038
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

NKFIH FK-128814
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben

NKFIH NKFIH 125206
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Uráli nyelvek névszói szerkezetei

NKFIH PD-134775
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel

SA-53/2021
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A moldvai magyar nyelv

SA52/2021
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A Magyar Terminológiai Koordinációs Központ létrehozásának előkészítése

TMNYNP 3
Hazai pályázatIntézményi pályázat

A magyar nyelv digitális fenntarthatóságának támogatása

TMNYNP 2
Hazai pályázatKonzorciális pályázat

A magyar nyelv digitális támogatása a magyar tudományosság szolgálatában

NKFIH K-124477
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Szociális, kognitív és genetikai tényezők szerepe a nyelvi fejlődésben

NKFIH K-128810
Hazai pályázatIntézményi pályázat

Beszédegységek fonetikai jellemzőinek összefüggései

2020-1-HU01-KA226-SCH-094146
Nemzetközi pályázatKonzorciális pályázat

Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani-magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával