Fonológiai és morfológiai kutatócsoport
Kutatási terület

A kutatócsoport a fonetika, fonológia és morfológia kérdéseivel foglalkozik. Célja az elméleti és az empirikus kutatások közötti átjárhatóság megteremtése. Az elméleti kutatások az analógia és a variabilitás, valamint formális modellek vizsgálatára épülnek, az empirikus vizsgálatok nyelvészeti korpuszokon és kísérleteken alapulnak, illetve a laboratóriumi fonológia keretei között folynak. Elsősorban tanulmányozott nyelvek: magyar és egyéb uráli nyelvek; cigány (romani) nyelv különféle, Magyarországon is beszélt változatai; beás; angol; spanyol; grúz.

A kutatócsoport intenzív publikációs és lektori tevékenységet folytat magyar és nemzetközi szakmai folyóiratokban, részt vesz magyar és nemzetközi tudományos konferenciákon, ill. rendez ilyeneket. A publikációkról és a konferenciaelőadásokról a kutatócsoport tagjainak egyéni honlapjai és az MTMT nyújtanak részletes tájékoztatást.

Kép: Tóth Szilárd

Kutatócsoport-vezető:

Rebrus Péter, PhD
E-mail: rebrus.peter@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6086

Fonológiai és morfológiai kutatócsoport
Munkatársaink

Arató Dániel
mérnökinformatikus

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Baló András Márton
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Bárkányi Zsuzsanna
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Blaskovics Ákos
tudományos asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Fejes László
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kálmán László (1957-2021)
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Komlósy András
tudományos főmunkatárs,

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Lagos Cortes Mátyás
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Lovas Anna
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Polgárdi Krisztina
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Rebrus Péter
kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Siptár Péter
tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Törkenczy Miklós
tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Fonológiai és morfológiai kutatócsoport
Kutatásaink

A magánhangzó-harmónia és a szótag fonológiája

A magánhangzó-harmónia témakörében a tervezett kutatás az alábbi résztémákra irányul: (i) empirikus kutatások (korpuszalapú és fonetikai vizsgálatok), illetve (ii) elméleti modell létrehozása és nyelvészeti elemzés az alábbi témákra összpontosítva: (a) a magyar magánhangzó-harmónia specifikus tulajdonságai (variáció, antiharmónia, morfológiai tartományok) és (b) az elölségi (és egyéb) harmónia általános tulajdonságai (variáció és a magánhangzó-semlegesség mintázatai, alaktani és lexikális korlát ...

Konstrukciós nyelvtan alkalmazása az ember nyelvi képességének formális modellezésére

Kutatásunk célja a konstrukciós nyelvtan elméleti keretein belül modellezni az ember nyelvi képességét. Alapvető kérdéseink azok, hogy milyen mechanizmusok segítik elő az anyanyelv elsajátítását és hogyan érdemes reprezentálni a nyelvi tudást. Szerintünk az emberek nyelvtudását a konkrét nyelvi tapasztalataikból és az ezek között fennálló hasonlósági és gyakorisági viszonyokból álló rendszer képezi, és ezt a rendszert az általános kognitív képességeinknek – kiváltképp az analogikus gondolkodásna ...

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (NKFIH FK 129235)

A kutatási projekt elméleti és kísérletes vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával dokumentálja, leírja és elemzi a tundrai nyenyec nyelv (uráli, szamojéd) kérdő mondatait azok (elsősorban) szintaktikai és prozódiai tulajdonságaira koncentrálva. A kutatás a tundrai nyenyec nyelv két nyelvjárásának összehasonlító vizsgálatát végzi és azt az elméleti kérdést vizsgálja, hogy kimutathatóak-e szerkezettípus változás nyomai a tundrai nyenyecben két olyan közösségben, amelyek szociolingvisztikai há ...

Paradigmaszerkezet a fonológiában

A tervezett kutatás két összefüggő részkutatásból áll, illetve résztémára irányul: (i) empirikus kutatások, illetve (ii) formális-elméleti modell létrehozása és nyelvészeti elemzés az alábbi témákra összpontosítva: (a) a magyar és egyes uráli nyelvek nem-agglutinatív vonásainak vizsgálata és (b) tipológiai vizsgálódások, analógiás nyelvi modellek és szó-és-paradigma alapú morfológiai elemzések elkészítése.

Variációs és egyéb jelenségek a romani különféle változataiban

A kutatás két fő részből áll, egy gyakorlatibb jellegű és egy elméleti részből. A gyakorlati részt a korábban gyűjtött adatok folyamatos feldolgozása jelenti. Az elmúlt években két pályázat keretében is jelentős romani nyelvi terepmunka folyt Magyarországon, amelynek során számos nyelvváltozatból viszonylag nagy mennyiségű, elsősorban kérdőíves kérdezésből származó adatot rögzítettünk hangfelvétel formájában. Ezen felvételek lejegyzése, átírása, címkézése, glosszázása és fordítása már megkezdődö ...

Fonológiai és morfológiai kutatócsoport
Hírek

11 találat
11 találat
Megjelent Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A Digitális oktatás nyelvi dimenziói c. kötet, melyet a szerzők és a szerkesztők Kálmán László emlékének ajánlottak

Megjelent Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A Digitális oktatás nyelvi dimenziói c. kötet, melyet a szerzők és a szerkesztők Kálmán László emlékének ajánlottak

2023. Ápr. 04.
Komlósy András, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa miniszteri elismerő oklevélben részesült a 2022. évi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való eredményes felkészítő munkájáért

Komlósy András, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa miniszteri elismerő oklevélben részesült a 2022. évi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való eredményes felkészítő munkájáért

2023. Márc. 28.
A Nyelvtudományi Kutatóközpont miniszteri elismerő oklevélben részesült a tavalyi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való eredményes felkészítő munkájáért

A Nyelvtudományi Kutatóközpont miniszteri elismerő oklevélben részesült a tavalyi Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián való eredményes felkészítő munkájáért

2023. Márc. 07.
Emlékezés kollégánkra, Kálmán Lászlóra

Emlékezés kollégánkra, Kálmán Lászlóra

2021. Nov. 15.
A helyesírás a homogén északi fehér férfiak elitizmusa? ‒ Pálinkás-Szüts Róbert Kálmán Lászlóval beszélgetett a Klubrádióban
Médiamegjelenés

A helyesírás a homogén északi fehér férfiak elitizmusa? ‒ Pálinkás-Szüts Róbert Kálmán Lászlóval beszélgetett a Klubrádióban

2021. Ápr. 16.
Áltudományos, szexista kijelentéseket tartalmaz a 11. osztályos tankönyv. Kálmán Lászlót kérdezték az ATV Egyenes Beszéd c. műsorában
Médiamegjelenés

Áltudományos, szexista kijelentéseket tartalmaz a 11. osztályos tankönyv. Kálmán Lászlót kérdezték az ATV Egyenes Beszéd c. műsorában

2021. Jan. 06.
Kálmán László: Vesztébe megy a magyar tudomány ‒ Qubit Podcast
Médiamegjelenés

Kálmán László: Vesztébe megy a magyar tudomány ‒ Qubit Podcast

2020. Szept. 30.
A Bóta Café vendége Kálmán László volt
Médiamegjelenés

A Bóta Café vendége Kálmán László volt

2020. Febr. 15.
Beszélgetés Kálmán Lászlóval a Tilos Rádióban a kormányzati nyelvpolitikáról, nyelvművelésről
Médiamegjelenés

Beszélgetés Kálmán Lászlóval a Tilos Rádióban a kormányzati nyelvpolitikáról, nyelvművelésről

2020. Jan. 07.
A Corporation Z két vendége Varga Vencel és Kálmán László volt
Médiamegjelenés

A Corporation Z két vendége Varga Vencel és Kálmán László volt

2019. Dec. 18.

Fonológiai és morfológiai kutatócsoport
Események

3 találat
3 találat
2023. Nov. 28. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Nov. 28. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
A magyar inflexió tanulhatóságának kísérletes vizsgálata
2023. Nov. 28. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

A magyar inflexió tanulhatóságának kísérletes vizsgálata

A nyelvben a váltakozó alaktani mintázatok eloszlása nem véletlenszerű. A tő különféle tulajdonságai, mint a gyakoriság, a hossz vagy a szerkezet befolyásolják azt, hogy több lehetséges allomorf közül melyik járul hozzá gyakrabban. Az anyanyelvi beszélők is hozzáférnek ezekhez az eloszlásokhoz. Ha álszavak töveit mutogatjuk nekik, ezeket úgy fogják toldalékolni, ahogyan azt az álszavakhoz hasonló létező szavak korpuszbeli viselkedése alapján elvárnók.
ElőadóRácz Péter
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Symposium on Vowel Harmony
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Konferencia

Symposium on Vowel Harmony

Phonologists of the Hungarian Research Centre for Linguistics are organising a two-day Symposium on Vowel Harmony to be held in Budapest, 16-17 November 2023. The language of the Symposium is English.
2023. Febr. 28. 13:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Febr. 28. 13:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
A harmonikus ingadozás szimulációja
2023. Febr. 28. 13:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

A harmonikus ingadozás szimulációja

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/3398962535?pwd=QWpzRlo4dGFCRUd0N0YwbHBkaTJhQT09
Előadó:Arató Dániel