Bárkányi Zsuzsanna

Bárkányi Zsuzsanna

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Félállású tudományos főmunkatársként a kutatási szakterületem a fonetika és a fonológia határterülete, különös tekintettel a zöngésséggel kapcsolatos fonológiai folyamatokra, valamint ezek idegennyelv-tanulók és többnyelvű beszélők által történő elsajátítására. Ezen kívül tanulmányoztam a szonoritási hierarchiát sértő mássalhangzó-kapcsolatok fonotaktikját, és az idegennyelvi szorongást is. Doktori disszertációm a spanyol lexikális hangsúly és a szótagszerkezet kapcsolatát vizsgálja pszicholingvisztikai kísérletek segítségével. Jelenleg a Laringális mintázatok a szinkróniában és a diakróniában OTKA kutatócsoport tagja vagyok, melynek célja a laringális rendszerek fonetikai jellemzőinek és ezek fonológiai következményeinek összehasonlítása, történeti fejlődésük vizsgálata és a transzferjelenségek tanulmányozása.

Elérhetőségek

Szobaszám

207

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6016

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

207

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6016

Hivatkozások

Bárkányi Zsuzsanna
Publikációk

51 találat
51 találat
Bárkányi Zsuzsanna, G. Kiss Zoltán. 2019. A fonetikai korrelátumok szerepe a zöngekontraszt fenntartásában. Beszédprodukciós és észleléses eredmények. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 31: 57–102.
Bárkányi, Zsuzsanna, and Blastik Margit Santosné. 2018. Palabras enlazadas. Estudios en homenaje al profesor László Scholz.. Szeged: JATE Kiadó.
Bárkányi, Zs, and K Mády. 2011. Voicing contrast in Hungarian fricatives. In: Proceedings of the 19th Manchester Phonology Meeting. Paper: 5.
Bárkányi Zsuzsanna, Kiss Zoltán, Rebrus Péter, Törkenczy Miklós. 2003. A fonetika szerepe a mai fonológiakutatásban és -oktatásban
Bárkányi ZS. 2002. Lexikális fonológia. In: Kálmán László, Trón Viktor, Varasdi Károly (szerk.) Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 53–77.
Bárkányi, Zs. 1996. Non-verbal Communication in Foreign Language Teaching. SZAKNYELVOKTATÁS 1996: 3–19.

Bárkányi Zsuzsanna
Életrajz