Fejes László

Fejes László

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterülete, kutatási témái: uráli nyelvek, fonológia, morfológia, harmónia

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Hivatkozások

Fejes László
Publikációk

180 találat
180 találat
Fejes, László, Erika Körtvély, Attila Novák, Zsuzsa Várnai, and Beáta Wagner-Nagy. 2007. Documentation of Endangered Uralic Languages. In: Bartha Cs (szerk.) Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS). 23.
Fejes László. 2006. Összetett szavak finnugor nyelvekben. PhD diss., ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Fejes, László. 2005. Эпентетическое ы в глаголных формах коми языка. In: История, современное состояние, перспективы языков и культур финно-угорских народов: Материалы III Всероссийской научной конференции финно-угроведод (1-4 июля 2004 г., Сыктывкар). 215–218.
Fejes László. 1999. Finnugor kalauz. FINNUGOR VILÁG 4, 2: 18–19.

Fejes László
Életrajz

1973-ban született, magyar nyelv és irodalomból diplomázott a Miskolci Egyetemen, cseh filológiából és finnugrisztikából az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Doktori fokozatát is az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte uralisztikából, értekezésében az uráli nyelvek összetett szavait vizsgálta a magyarra, a finnre, az észtre, a komira és az udmurtra összpontosítva. A 2000-es évek elején komi, udmurt, mari, manysi és hanti számítógépes morfológiai elemzők fejlesztésén dolgozott. 2010-ben kénytelen volt elhagyni a tudományos pályát, a Nyelv és Tudomány (nyest.hu) ismeretterjesztő portálnál felelős szerkesztőként, majd sportáruházban eladó-pénztárosként, illetve sportszakértőként dolgozott. 2016-ban térhetett vissza a Nyelvtudományi Intézetbe A magánhangzó-harmónia mintázatainak kísérleti és elméleti vizsgálata (NKFI 119863) projekt munkatársaként. Jelenleg A paradigmaszerkezet szerepe a magyar fonológiában és alaktanban nyelvtipológiai szempontból (NKFI 139271) projektben dolgozik.

Legfontosabb előadásai

The phoneme pattern of Erzya and the Russian loanwords. Indigenous languages of Russia in contact with Russian, Moscow (online), 11 – 13 February 2021.

A mystery of blood and sea: Finnish merta and verta. Fonologi i Norden, Helsinki (online), 26–27 February 2021.

A szabálytalan másképp szabályos: finn mer-ta ‘tenger-PART’ és ver-ta‘ vér-PART’. FOMO-előadás, Budapest (online), 2021. március 4.

Borrowed or inspired? Komi diminutive under Russian influence SLE 2021 WS 9: Dissecting Morphological Theory 1: Diminutivization Across Languages and Frameworks, Athens (online), 30 August – 3 September 2021

The place of “Southwestern” Khanty among the dialects of Khanty. XXIX-е Дульзоновские Чтения, посвященные 150-летию Андрея Петровича Дульзона Комплексное изучение языков и культур аборигенных народов Сибири. (29th Dulzon Readings). Tomsk (online), September 15-17, 2021

A never-published atlas of Udmurt dialects. Электронная Письменность Народов Российской Федерации (Electronic Writing of the Peoples of the Russian Federation) – 2021 & IWCLUL 2021. September 23-24, 2021, Syktyvkar (online), Russia

A hanti magánhangzó-harmónia csodálatos kalandjai az elméleti fonológiai szakirodalomban. Intézeti előadás (élő + online), 2021. november 9.

Orosz jövevényszavak az erzában: új minták a ragozásban. Nyelvelmélet és kontaktológia 5. 2021. november 17. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (online)