Gyuris Beáta

Gyuris Beáta

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kutatásaim fókuszában a természetes nyelvi jelentés formális eszközökkel való modellezésének kérdései állnak. Elsősorban a szemantika és a pragmatika határterületét érintő témákra fókuszálok: információs szerkezet, hatókör, pragmatikai jelölők, mondatfajták és beszédaktusok. Ezen kívül részt veszek mondattani, prozódiai, és pszicholingvisztikai kutatásokban is.

Elérhetőségek

Szobaszám

210

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6086

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

210

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6086

Hivatkozások

Gyuris Beáta
Bemutatkozás

Debreceni matematika, angol és nyelvészet szakos egyetemi tanulmányok után az ELTÉ-n szereztem doktori fokozatot elméleti nyelvészetből (2003), Kálmán László témavezetésével.

1997 óta rendszeresen tanítok az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet/Kutatóközpont közös elméleti nyelvészeti képzésein.

Fő kutatási területem a formális jelentéstan, de rendszeresen közreműködöm mondattani, prozódiai és pszicholingvisztikai témájú projektekben is.

1997 óta a The Year’s Work in English Studies (OUP) c. narratív értékelő bibliográfia English Language c. fejezetében a szemantikáról szóló rész felelőse vagyok.

Az elmúlt évtizedekben hosszabb időszakokat töltöttem külföldi intézményekben is vendéghallgatóként (University of East Anglia, Norwich; University of Brighton; University of Massachusetts, Amherst), vendégkutatóként (Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS), Berlin) és vendégprofesszorként (Universität Wien).

Gyuris Beáta
Publikációk

99 találat
99 találat
Gärtner, Hans-Martin, and Beáta Gyuris (eds.). 2020. Beste Kamali & Manfred Krifka: Focus and Contrastive Topic in Questions and Answers, with Particular Reference to Turkish. Theoretical Linguistics 46(1-2)
Gärtner, Hans-Martin, and Beáta Gyuris (eds.). 2012. Special issue on 'Pragmatic Markers in Hungarian'
Gyuris, B, and al. 13] [et. 2012. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 91: 1–177.
Mády, K, and B Gyuris. 2012. Low phrase-initial boundary tone in Hungarian exclamatives. In: Cole Jennifer, Schattuck-Hufnagel Stefanie (szerk.) Advancing Prosodic Transcription for Spoken Language Science and Technology. 1–2.
Gyuris, B, V Haser, A Auer, B Botma, M Elenbaas, W Wurff, and al et. 2011. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 90: 1–154.
Gyuris, B, V Haser, A Auer, B Botma, M Elenbaas, and W Wurff. 2010. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 89: 1–168.
Gyuris, B. 2009. The interpretation of a contrast-marking particle. In: Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Collection of the Papers selected from the CIL 18. LSK. Seoul: Linguistic Society of Korea. CD-ROM.
Haser, V, A Auer, J van de Weijer, M Elenbaas, W van der Wurff, B Gyuris, J Colemanet al.. 2009. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 88, 1: 1–146.
Gyuris, B. 2008. Reconsidering the narrow scope reading of contrastive topic. In: Shaer B, Cook P, Frey W, Maienborn C (szerk.) Dislocated elements in Discourse. Syntactic, semantic, and pragmatic perspectives. London: Routledge. 284–311.
Keizer, E, M Albakry, De Weijer J Van, B Los, Der Wurff W Van, B Gyuris, J Colemanet al.. 2007. English Language. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 86, 1: 1–165.
Gyuris, B. 2006. English Language Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 85, 1: 41–51.
Gyuris, B. 2005. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 84, 1: 50–60.
Gyuris, B. 2004. A new approach to the scope of contrastive topics. In: Shaer B, Werner F, Maienborn C (szerk.) Dislocated Elements Workshop proceedings. Berlin: Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS). 133–156.
Gyuris, B. 2004. Ingredients of a semantic theory of contrastive topics. In: Meier C, Weisgerber M (szerk.) 8th Annual Conference of the Gesellschaft für Semantik. Konstanz: Universität Konstanz. 123–136.
Gyuris, B. 2004. Two types of contrastive topics?. In: Steube A (szerk.) Information Structure. Berlin: De Gruyter. 75–96.
Gyuris, B, and Kiss Katalin É. 2003. Apparent scope inversion under the rise fall contour. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 50, 3-4: 371–404.
Gyuris, B. 2003. The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian. PhD diss.
Gyuris, B. 2002. Contrastive topics in a possible-worlds semantics. In: Gábor Alberti, Kata Balogh, Paul Dekker (szerk.) Proceedings of the Seventh Symposium on Logic and Language.. 73–81.
Gyuris, Baáta. 2002. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 81: 58–69.
Gyuris B, Novák A. 2001. A topik és a kontrasztív topik. In: Kálmán L (szerk.) Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 24–53.
Gyuris, Beáta. 2001. English Language - Semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 80, 4: 57–64.
Gyuris, B. 2000. On the scopal properties of Hungarian quantifiers in constrastive topic. In: Kusumoto K, Villalta E (szerk.) UMOP 23 : Issues in semantics. Amherst (MA): Graduate Linguistics Student Association (GLSA). 43–58.
Gyuris, Beáta. 2000. English language - semantics. YEARS WORK IN ENGLISH STUDIES 78: 67–72.
Gyuris, Beáta. 2000. The Interpretation of Adverbial Quantifiers in Contrastive Topic in Hungarian. In: Hirotani Masako, Coetzee Andries, Hall Nancy, Kim Ji-Yung (szerk.) NELS 30. Amherst (MA): Graduate Linguistics Student Association (GLSA). 259–274.
Gyuris, B. 1999. A pragmatic account of the distribution of Hungarian quantifiers in contrastive topic. In: Trón V (szerk.) Graduate Students' Third Linguistics Symposium. Budapest, june 5, 1998. In: Working Papers in the Theory of Grammar 6. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 97–106.
Gyuris, B. 1998. Subordinate clauses are not always restrictors. In: Docsymp 2: Graduate Students' Second Linguistics Symposium, Budapest, June 6, 1997: selected papers. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 127–138.
Gyuris, Beáta. 1998. The Analysis of Hungarian Adverbial Quantifiers in a Generalized Quantifier Framework. In: Cooper Robin, Gamkrelidze Thomas (szerk.) Proceedings of the Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation: dedicated to the 80th year of the founding of the Tbilisi State University. Tbilisi: Tbilisi State University. 126–134.

Gyuris Beáta
Letöltések

Monográfiák

Gyuris Beáta 2009. The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest, The Library of the Hungarian Academy of Sciences and Lexica Ltd. 155 l.

Szerkesztett kötetek

Gyuris, Beáta, Katalin Mády and Gábor Recski (eds.) 2017. K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays.. Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences.

Gyuris, Beáta, László Kálmán, Chris Pinón and Károly Varasdi (eds.) 2006. Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language. Budapest, Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences & Theoretical Linguistics Programme, Eötvös Loránd University. 177 pages.

Disszertáció

Gyuris, Beáta 2003.The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian. Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem. 212 pages.

Tanulmányok

Gyuris, Beáta 2018. Ugye in Hungarian: towards a unified analysis. In: Bartos, H., M. den Dikken, Z. Bánréti, T. Váradi (eds.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 91.) Springer pp. 199-212.

Gyuris, Beáta 2018. Scope marking and prosody in Hungarian. Glossa: a journal of general linguistics 3(1): 83.

Gyuris, Beáta 2017. Thoughts on the semantics and pragmatics of rising declaratives in English and of their Hungarian counterparts. In: Beáta Gyuris, Katalin Mády and Gábor Recski (eds.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: RIL HAS.

Gyuris, Beáta, Cecília Sarolta Molnár and Katalin Mády 2017. A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Zoltán Bánréti (ed.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 53-750.pre-final version (pdf).

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris 2017. On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. Linguistische Berichte Heft 251: 293-316. pre-final version (pdf). (Digital offprints are available from the authors on request.)

Gyuris, Beáta 2017. New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian –e. International Review of Pragmatics 9:1-50.

Gyuris, Beáta 2017. The interpretation of a “contrast-marking” particle. In: Lee, Chungmin, Ferenc Kiefer and Manfred Krifka (eds.) Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 91.) Springer International Publishing, Switzerland, pp. 83-100.pre-final version (pdf).(Digital offprints are available from the author on request.)

Gyuris, Beáta 2016. A magyar nyelv tagadószós eldöntendő kérdő mondatainak jelentéséhez. Jelentés és Nyelvhasználat 3: 169–190.

Gyuris, Beáta and Molnár, Cecília Sarolta 2016. Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki?. In: Kas Bence (ed.) “Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, 179-198. pre-final version (pdf).

Gyuris, Beáta 2016. Topiktests und Topikpositionen im Ungarischen: Ergebnisse und theoretische Bewertung einer Korpusanalyse. In: Dalmas, Martine, Cathrine Fabricius-Hansen, Horst Schwinn (eds.), Variation im europaischen Kontrast. Untersuchungen zum Satzanfang im Deutschen, Französischen, Italienischen, Norwegischen, Polnischen und Ungarischen. de Gruyter, Berlin.

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris 2014. A Note on Quotative Inversion in Hungarian. Finno-Ugric Languages and Linguistics 3/1-2.

Gyuris, Beáta and Katalin Mády 2014. Contrastive topics between syntax and pragmatics in Hungarian: an experimental analysis. In: Rebekah Baglini, Timothy Grinsell, Jonathan Keane, Adam Roth Singerman and Julia Thomas (eds.) CLS 46-1: Proceedings of the forty-sixth annual meeting of the Chicago Linguistic Society. The main session, 147-162. pre-final version (pdf).

Mády, Katalin, Beáta Gyuris and Ádám Szalontai 2013. Phrase-initial boundary tones in Hungarian interrogatives and exclamatives. In: Mertens, Piet and Anne Catherine Simon (eds), Proceedings of the Prosody-Discourse Interface Conference 2013 (IDP-2013). Leuven, September 11-13, 2013, 69-73.

Gyuris, Beáta and Katalin Mády 2013. Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: Péter Szigetvári (ed.) VLLXX. Papers Presented to László Varga on his 70th Birthday.

Gyuris, Beáta and Katalin Mády 2013. Approaching the prosody of Hungarian wh-exclamatives. In: Péter Szigetvári (ed.) VLlxx. Papers in Linguistics. Presented to László Varga on his 70th Birthday. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 333-349.

Gyuris Beáta 2013. Megjegyzések a pragmatika tárgyáról és hasznáról. Magyar Nyelv 109: 162-170.

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris 2012. Pragmatic markers in Hungarian: Some introductory remarks. Acta Linguistica Hungarica 59(4): 387-426. pre-final version (pdf).

Gyuris, Beáta 2009. Sentence-types, discourse particles and intonation in Hungarian. In: Torgrim Solstad and Arndt Riester (eds.) SinSpeC Volume 5 (June 2009) — Proceedings of Sinn und Bedeutung 13. Stuttgart University.

Gyuris, Beáta 2009. The interpretation of a contrast-marking particle. In: Current Issues in Unity and Diversity of Languages. Collection of the papers selected from the CIL 18. LSK (The Linguistic Society of Korea). (CD-ROM) Paper (.pdf)

Gyuris, Beáta 2009. Quantificational contrastive topics with verum/falsum focus. Lingua 119: 625-649. Pre-final version (.pdf)

Gyuris, Beáta 2008. Reconsidering the narrow scope readings of contrastive topics. In: Benjamin Shaer – Philippa Cook – Werner Frey – Claudia Maienborn (eds.) Dislocation: Syntactic, semantic, and discourse perspectives. London, Routledge. Pre-final version (.pdf)

Gyuris Beáta 2006. Esettanulmány a hatókör és az információs szerkezet kapcsolatáról [A case study about the relation between scope and information structure]. In: Kálmán László (szerk.) KB 120 – A titkos kötet. Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Könyvkiadó, 103-116.

Gyuris, Beáta 2006.When Hungarian word order is not so ’logical’. In: Hans-Martin Gärtner, Sigrid Beck, Regine Eckardt and Renate Musan (eds.) Between 40 and 60 Puzzles for Krifkahttp://www.zas.gwz-berlin.de/40-60-puzzles-for-krifka

 Gyuris, Beáta 2004.  Ingredients of a semantic theory of contrastive topics. In: Cécile Meier and Matthias Weisgerber (ed.) Proceedings of the Conference “Sub 8 — Sinn und Bedeutung.” Arbeitspapier Nr. 117. Fachbereich Sprachwissenschaft. Universität Konstanz, 123-136.

Gyuris, Beáta 2004. A new approach to the scope of contrastive topics. In: Benjamin Shaer, Werner Frey and Claudia Maienborn (eds.) Proceedings of the Dislocated Elements Workshop, ZAS Berlin, November 2003. ZASPiL 35: 133-156.

Gyuris Beáta 1996. Az univerzális kvantifikáció értelmezése óvodás korban [The Interpretation of universal quantification in preschool age]. In: Székely, Gábor and Erzsébet Cs. Jónás (eds.), Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében [Languages and Language Teaching in the Carpathian Basin]. Nyíregyháza, Bessenyei György Könyvkiadó, 290-305.

Gyuris Beáta
Életrajz