Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Kutatási terület

Kutatásaink a mondatfajták (elsősorban a kérdő, feltételes, hortatív mondatok, a speciális és a minor mondatfajták, valamint a fragmentumok) és a beszédaktusok (elsősorban a kérdő aktusok, komisszívumok, indirektség, explicit performatívok, közös elkötelezettség és az elfogultság) kapcsolatát vizsgálják. Különös figyelmet szentelünk a mondatösszetétel aspektusainak (beágyazott főmondati jelenségek, módválasztás, végesség), valamint olyan további diagnosztikus eszközöknek, mint a partikulák vagy a tagadás. Különböző diskurzus-, illetve nyelvhasználati módokat veszünk figyelembe (pl. jogi nyelv, vallási nyelv, dialógusok, jelek/gesztusok). E kérdések egy részét a Fonetikai Kutatócsoporttal, illetve nemzetközi partnerekkel együttműködésben tanulmányozzuk.

Kutatócsoport-vezető:

Gyuris Beáta, PhD
E-mail: gyuris.beata@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6086

Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Munkatársaink

Gärtner Hans-Martin
tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gyuris Beáta
kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Molnár Cecília Sarolta
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Varga Marianna
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Kutatásaink

A mondatfajtáktól a beszédaktusokig, és azokon túl

Kutatásaink a mondatfajták (elsősorban a kérdő, feltételes, hortatív mondatok, a speciális és a minor mondatfajták, valamint a fragmentumok) és a beszédaktusok (elsősorban a kérdő aktusok, komisszívumok, indirektség, explicit performatívok, közös elkötelezettség és az elfogultság) kapcsolatát vizsgálják. Különös figyelmet szentelünk a mondatösszetétel aspektusainak (beágyazott főmondati jelenségek, módválasztás, végesség), valamint olyan további diagnosztikus eszközöknek, mint a partikulák vagy ...

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

A magyar nyelv szerkezetére irányuló kutatások fontos előfeltétele, hogy álljon rendelkezésre nagy mennyiségű spontán beszédből származó adat. Modern gépi tanuláson alapuló modelleket fejlesztünk, amelyek megkönnyítik a jelenlegi és későbbi beszédadatok automatikus feldolgozását. A magyar nyelvű beszédadatbázisokhoz kapcsolódó fő kutatási kérdések a következők: mik a tagmondatok kombinációjának kommunikatív funkciói, és hogyan lehet jellemezni a magyar beszéddallamot.

Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Hírek

7 találat
7 találat
Meghívás a Graz-i Egyetemre

Meghívás a Graz-i Egyetemre

2024. Márc. 22.
Ismeretterjesztő előadás a modern nyelvészet történetéről egy budapesti középiskolában

Ismeretterjesztő előadás a modern nyelvészet történetéről egy budapesti középiskolában

2024. Márc. 21.
Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

2023. Nov. 23.
Hans-Martin Gärtner előadása a SPAGAD előadássorozat keretében

Hans-Martin Gärtner előadása a SPAGAD előadássorozat keretében

2023. Ápr. 26.
Hans-Martin Gärtner meghívott kutatóként tesz látogatást a Kölni Egyetemen 2023 áprilisában

Hans-Martin Gärtner meghívott kutatóként tesz látogatást a Kölni Egyetemen 2023 áprilisában

2023. Ápr. 19.
Hans-Martin Gärtner meghívott előadóként és meghívott hozzászólóként vett részt a DFG Priority Program “Visual Communication” (ViCom) Elméleti Workshopján

Hans-Martin Gärtner meghívott előadóként és meghívott hozzászólóként vett részt a DFG Priority Program “Visual Communication” (ViCom) Elméleti Workshopján

2023. Ápr. 19.
Molnár Cecília Sarolta plenáris előadása a ‘Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében’ c. konferencián a KRE-n

Molnár Cecília Sarolta plenáris előadása a ‘Nyelv és szakrális kommunikáció az ökumené jegyében’ c. konferencián a KRE-n

2023. Ápr. 11.

Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Események

2 találat
2 találat
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Könyvbemutató

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

A kötet az elméleti nyelvészet egyik központi területéről, a jelentéstan témaköréből, ezen belül is a nyelvi jelentések formális eszközökkel történő modellezését célul kitűző formális szemantikára koncentrálva gyűjt egybe izgalmas, új kutatási eredményeket.A tanulmányok témái a szószemantika hagyományos kérdéseitől kezdve az események aspektuális szerkezetéhez, a kvantifikációhoz, valamint a logikai hatókörhöz közvetlenül kapcsolódó problémákon keresztül egészen a mondatok diskurzushoz való visz ...
KözreműködőkGyuris BeátaSurányi BalázsCsirmaz AnikóDonáti Flóra LiliKardos Éva
2023. Ápr. 27. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Ápr. 27. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Dynamic commitments by declarative questions
2023. Ápr. 27. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Előadás

Dynamic commitments by declarative questions

ElőadóKiss Angelika

Nyelvtan és pragmatika kutatócsoport
Kapcsolatok

Partnerkutatók

Prof. Jens Michaelis

Prof. Jens Michaelis

professor
Prof. Manfred Krifka

Prof. Manfred Krifka

senior fellow; director until 09/2022
Prof. Markus Steinbach

Prof. Markus Steinbach

professor
Prof. Þórhallur Eyþórsson

Prof. Þórhallur Eyþórsson

professor