Molnár Cecília Sarolta

Molnár Cecília Sarolta

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Végzettségem szerint magyar szakos tanár és elméleti nyelvész vagyok. Érdeklődésem a magyar és általában a nyelvek iránt sosem volt kizárólag elméleti; legalább annyira tartom magamat pedagógusnak, mint nyelvésznek. Jelenleg tudományos munkatársként dolgozom a Magyar és Általános Nyelvészeti Intézetben a Nyelvtan és pragmatika kutatócsoportban.

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Molnár Cecília Sarolta
Bemutatkozás

Ma elsősorban magyar mondattani jelenségek pragmatikájával foglalkozom: nem kanonikus formájú kérdő mondatokkal; a különböző partikulák használatával. Nemrégiben kezdtem el vizsgálni a magyar nyelvű vallási diskurzusokat pragmatikai szempontból. A doktori disszertációmat az „ugye” partikulát tartalmazó mondatok formai, jelentéstani és használati jellegzetességeiről írtam.
A pragmatikai kutatások alapjául szolgáló adatbázisok létrehozásának módszertana is érdekel: foglalkozom pragmatikai kísérletekkel és korpuszvizsgálatokkal is.
Korábban a modern nyelvtudomány eredményeinek közérthetővé tételével, tudományos ismeretterjesztéssel, és az iskolai magyar nyelvtan tantárgy tartalmi és módszertani megújításával foglalkoztam. Kutatómunkám e témában kiterjedt a magyar nyelvtantanítás történetére is, különös tekintettel Simonyi Zsigmond munkásságra.

Molnár Cecília Sarolta
Publikációk

42 találat
42 találat

Molnár Cecília Sarolta
Oktatási tevékenység

2015–2019  BGE-KVIK, Szaknyelvi Intézeti Tanszék; óraadó oktató (Prezentációs és íráskészség-fejlesztés)

2014–2019  ELTE-TÁTK, Közgazdaságtudományi Tanszék (ELTEcon), óraadó oktató (Esszéírás)

2010; 2018  ELTE/MTA Elméleti nyelvészet szakcsoport, oktató (Nyelvészeti alapfogalmak gyakorlat)

2010–2012  Zsigmond Király Főiskola [Milton Friedman Egyetem]; oktató (Szövegértés, Szövegalkotás, Érveléstechnika, Prezentáció)

2006–2007  Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS); óraadó oktató (Bevezetés az esszéírás gyakorlatába)

Molnár Cecília Sarolta
Életrajz