Varga Marianna

Varga Marianna

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kutatásaim során elsősorban a jog és nyelv kapcsolatával foglalkozom, különös hangsúlyt fektetve a tárgyalóteremben zajló interakcióra. Ennek keretében egy komplex – nyelvészeti, pszichológiai, kriminalisztikai és jogi szempontokat ötvöző – megközelítésben vizsgálom a vádlottak, tanúk és szakértők bírósági kihallgatását. A főbb kutatási témáim közé tartoznak a kihallgatási stratégiák, a kérdések pragmatikája és szemantikája, a bírósági kommunikáció interperszonális aspektusa, az implicit és explicit jelentésképzés, valamint a szóbeli befolyásolás jelensége. Mindezek mellett a tág érdeklődési körömbe sorolható még a fent említett témákhoz szorosan kapcsolódó verbális bűncselekmények vizsgálata is.

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Varga Marianna
Bemutatkozás

Egyetemi tanulmányaimat Debrecenben kezdtem meg magyar és neolatin kultúrák szakirányon, amelynek keretében volt alkalmam egy szemesztert a cataniai egyetemen elvégezni. Ezt követően Szegeden folytattam tanulmányaimat az Elméleti Nyelvészet mesterképzés keretében. Doktori fokozatomat 2021-ben a Szegedi Tudományegyetemen szereztem meg nyelvtudományból, Németh T. Enikő témavezetése mellett. Értekezésemet a magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex szempontú nyelvészeti elemzéséből írtam. A „jog és nyelv” területén végzett kutatásaim, valamint a bírósági adatgyűjtés hatására érdeklődésem a jog irányába fordult, így 2017-ben megkezdtem ez irányú tanulmányaimat az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon. A Bűnügyi Tudományok modulban mélyebb elméleti és gyakorlati ismeretekre tehettem szert ezen a területen, továbbá kriminalisztikát és kriminálpszichológiát is volt alkalmam tanulni. Jelenleg a Nyelvtan és Pragmatika Kutatócsoportban folytatom kutatásaimat tudományos munkatársként.

Varga Marianna
Publikációk

10 találat
10 találat
Varga Marianna. 2021. A magyar büntetőperes bírósági kihallgatásokról. MAGYAR JOGI NYELV 5, 2 Paper: https://joginyelv.hu/a-magyar-buntetoperes-birosagi-kihallgatasokrol/.

Varga Marianna
Életrajz