Polgárdi Krisztina

Polgárdi Krisztina

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák (elméleti) fonológia (+ morfológiával és fonetikával való kölcsönhatása); szótagszerkezeti jelenségek elemzése CV fonológiai keretben (angol, magyar és más nyelvi anyagon): magánhangzók és mássalhangzók eloszlása, kiesése és betoldása; a siklóhangok disztribúciója; a likvidák váltakozásai és magánhangzókra gyakorolt hatásai; a szótagalkotó mássalhangzók, [s]+mássalhangzó kapcsolatok, és csettintőhangok ábrázolása.

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Elérhetőségek

Szobaszám

211

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6071

Polgárdi Krisztina
Bemutatkozás

Már a gimnáziumban az volt a tervem, hogy nyelvész leszek. Az egyetemen aztán hamar kiderült, hogy a nyelvészet valami egészen más, mint amit én képzeltem róla… de még annál is izgalmasabb. A fonológia területe hamar bevonzott, és nem sokkal később az az elméleti megközelítés is, ami kormányzásfonológia néven ismert. Azóta is nagyrészt ebben a keretben dolgozom, bár persze a keret időközben sokat változott. Emellett mindig gyümölcsözőnek találtam a különböző elméletek ötvözését, hiszen gyakran inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellentmondanának.

Polgárdi Krisztina
Publikációk

31 találat
31 találat
Polgárdi K. 1998. Levezetett környezeti jelenségek és az optimalitáselmélet. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 19: 121–136.
Polgárdi, K. 1998. S. Yoshida: Phonological Government in Japanese. GLOT INTERNATIONAL: MONTHLY MAGAZINE FOR LINGUISTS 3, 7: 18–18.
Polgárdi, K. 1996. Constraint ranking, Government Licensing and the fate of final empty nuclei. In: Backley P, Harris J (szerk.) UCL Working Papers in Linguistics 8. London: University of London. 595–616.
Polgárdi, K. 1995. J. Harris: English Sound Structure. GLOT INTERNATIONAL: MONTHLY MAGAZINE FOR LINGUISTS 1, 5: 15–17.
Kirkeby-Garstad, T, and K Polgárdi. 1993. Some remarks on a categorial theory of intonation. In: Barbiers S, Doetjes J, Petter M (szerk.) HIL Manuscripts 1/2. Leiden: Universiteit Leiden. 1–19.

Polgárdi Krisztina
Oktatási tevékenység

Szegedi Tudományegyetem, Elméleti nyelvészet PhD-program (Fonológia orientáció)

Polgárdi Krisztina
Életrajz