Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Kutatási terület

Kutatócsoportunk a grammatikán belül elsősorban a szintaxis területén végez elméleti, kísérletes, és leíró nyelvészeti kutatásokat. Kutatásaink célja kettős: (1) egyes nyelvek, köztük kiemelten a magyar nyelv szintaktikai, vagy szintaktikailag kondicionált grammatikai jelenségeinek feltárása, elemzése és modellezése; és (2) az elemzett mintázatok tulajdonságainak minél átfogóbb magyarázata általános illetve összehasonlító nyelvészeti alapokon álló formális nyelvelméleti keretben. Utóbbival az emberi nyelvi rendszerek alapvető vonásainak jobb megértéséhez, azaz az általános nyelvelmélethez kívánunk hozzájárulni. Kutatásaink a szintaxison túl kiterjednek a szintaxis érintkezési felületeire más grammatikai és pragmatikai nyelvi komponensekkel. A csoportban végzett munka ezen belül elsősorban a szintaxis és morfológia, a szintaxis és az információszerkezet, a szintaxis és a szemantika, valamint a szintaxis és a prozódia határterületeire koncentrál. E részrendszerek komplex interakcióját és elsajátítási folyamatait kísérletes nyelvészeti módszerekkel is vizsgáljuk magyar anyanyelvű felnőttek és óvodáskorú gyermekek bevonásával.

Kutatócsoport-vezető:

Surányi Balázs, DSc
E-mail: suranyi.balazs@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6090

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Munkatársaink

Bartos Huba
főigazgató-helyettes, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

den Dikken Marcel
tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gulás Máté
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Hatvani Tibor
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Hegedűs Veronika
igazgató, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Huszár Anna Laura
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kenesei István
emeritusz kutatóprofesszor

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Surányi Balázs
kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Turi Gergő
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Kutatásaink

A szintaxis és a kapcsolódó grammatikai részrendszerek együttműködésének vizsgálata kísérletes módszerekkel

E kutatási téma keretében a szintaxis és a szintaxissal kapcsolatban álló más grammatikai részrendszerek -- közelebbről a szemantika, az információszerkezet és a prozódia -- együttműködését vizsgáljuk kísérletes módszerekkel. Kifejezetten olyan mondatszintű nyelvi jelenségekre koncentrálunk, amelyek esetében több nyelvtani részrendszer áll aktív kölcsönhatásban, és az egyes részrendszerek szerepének megbízható tisztázása csak kísérletes módszerek felhasználásával lehetséges.

Magyar leíró grammatika

E kutatási téma keretében a mai magyar nyelv részletes és szisztematikus grammatikai leírásán dolgozunk. A munka fókuszában a szintaxis területe áll, ugyanakkor egyes alapvető morfológiai és a fonológiai jelenségek leírását is magába foglalja. A leírás a már jól feltérképezett részterületeken összegző, áttekintő, rendszerező igényű, a még nem kellő alapossággal feltárt részterületek és nyelvi változatok esetében pedig felfedező célzatú. [[eddig a lead]] Jelenleg két feladaton dolgozunk. (1) Átfo ...

Szintaxiselmélet

Ennek a kutatási iránynak a fókuszában az emberi nyelv szintaktikai rendszerének a működése áll, melynek jelenségeit generatív nyelvelméleti keretben elemezzük és modellezzük. A szintaxiselmélet eszközeit alkalmazzuk a szavak belső szerkezetének és e szerkezet hatásainak tanulmányozásában is.

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Hírek

2 találat
2 találat
Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

2023. Nov. 23.
Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

2023. Márc. 30.

Elméleti és kísérletes szintaxis kutatócsoport
Események

6 találat
6 találat
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből
2023. Dec. 14. 15:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Könyvbemutató

Kötetbemutató: ÁNyT 35: Tanulmányok a jelentéstan köréből

A kötet az elméleti nyelvészet egyik központi területéről, a jelentéstan témaköréből, ezen belül is a nyelvi jelentések formális eszközökkel történő modellezését célul kitűző formális szemantikára koncentrálva gyűjt egybe izgalmas, új kutatási eredményeket.A tanulmányok témái a szószemantika hagyományos kérdéseitől kezdve az események aspektuális szerkezetéhez, a kvantifikációhoz, valamint a logikai hatókörhöz közvetlenül kapcsolódó problémákon keresztül egészen a mondatok diskurzushoz való visz ...
KözreműködőkGyuris BeátaSurányi BalázsCsirmaz AnikóDonáti Flóra LiliKardos Éva
2023. Szept. 29. 17:00 - 19:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 110. szoba
2023. Szept. 29. 17:00 - 19:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 110. szoba
Kutatók Éjszakája: ,,Csánjuk meg, hogy legyen megcsánva.”
2023. Szept. 29. 17:00 - 19:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 110. szoba

Kutatók Éjszakája: ,,Csánjuk meg, hogy legyen megcsánva.”

Beszélgetések Moldvából: egy számítógéppel feldolgozható, nyelvileg elemzett gyűjteményHá hogyan lehet egy moldvában gyűjtött csángós hangfelvételből pontos lejegyzett szöveget készíteni, a szöveget automatikusan nyelvileg elemezni, és a hangzó, lejegyzett és elemzett szöveget egy online felületen kicsikét lekérdezni, kutatni?Műhelyfoglalkozásunk résztvevői izgalmas utazáson vesznek részt, melynek során megismerkedhetnek a legarchaikusabb magyar nyelvváltozattal és a belőle készített nyelvi adat ...
2023. Szept. 28. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Szept. 28. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
The Darwin-Plato tension, grammatical primitives, and linguistic principles
2023. Szept. 28. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

The Darwin-Plato tension, grammatical primitives, and linguistic principles

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/84334829244?pwd=0PTAIHSOQ7EaAcGsDlbuarOzhbwKFD.1
ElőadóMaša Bešlin
2023. Szept. 07. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Szept. 07. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Post-focal creaky voice? – Prosodic disambiguation of syntactic ambiguities
2023. Szept. 07. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

Post-focal creaky voice? – Prosodic disambiguation of syntactic ambiguities

In this talk, I will present preliminary results of a production study on the focus-sensitive Hungarian additive particle /-is/ (‘also, too’). Even though this particle cannot occupy the immediately pre-verbal syntactic focus position, it can occur post- and pre-verbal (or on the verb) as a clitic attached to the previous word. Its interpretation, ie. its scope, can vary from narrow focus on the word it is clitizised to up to broad sentence focus. While these scope differences cannot be marked t ...
ElőadóCorinna Langer
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Summer School in Uralic Formal Linguistics
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Nyári egyetem

Summer School in Uralic Formal Linguistics

The application period is now open! See the Application page for more information.  Early-bird application deadline: April 23rd, 2023General application deadline:  May 21st, 2023We plan for the school to be held fully offline/ in person. (If there is sufficient interest, we will arrange for a synchronous Zoom connection for the classes, in order to allow for hybrid participation, but the amount of support for online participants may be limited and will be at the lecturer’s discretion – e.g., wit ...
2023. Jún. 28. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
2023. Jún. 28. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
International Conference on the Structure of Hungarian 16
2023. Jún. 28. - 2023. Jún. 30.
University of Graz
Konferencia

International Conference on the Structure of Hungarian 16

The International Conference on the Structure of Hungarian is a meeting organized biannually for linguists working on or having an interest in any linguistically relevant synchronic or diachronic aspect of the Hungarian language, approached from theoretical and empirical perspectives.