Hegedűs Veronika

Hegedűs Veronika

PhD

igazgató, tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: magyar szintaxis; az adpozíciók szerkezeti tulajdonságai, különös tekintettel a magyar névutós kifejezések és igekötők jellemzőire; az igemódosítók szinkrón és történeti kutatása

Elérhetőségek

Szobaszám

105

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6064

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

105

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6064

Hivatkozások

Hegedűs Veronika
Publikációk

37 találat
37 találat
Anna, Asbury, Gehrke Berit, and Hegedűs Veronika. 2007. One size fits all: Prefixes, particles, adpositions and cases as members of the category P. In: Cem Keskin (szerk.) UiL OTS Yearbook 2006. Utrecht: Utrecht University. 1–17.

Hegedűs Veronika
Letöltések

Non-verbal predicates and predicate movement. LOT Dissertation Series 337. Utrecht: LOT

(with Gillian Ramchand) GLOWing papers 2018. Special edition of Glossa (guest editor of a selection of papers presented at GLOW41)

Letölthető előadások

Az újra igekötő grammatikalizációja [The grammaicalization of the verbal particle újra `again’]. Talk presented at: Nyelvelmélet és diakrónia 4, 21–22 November 2019, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, Budapest.

Ps in Hungarian resultatives and result verbs. Talk presented at: 14th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH14), 11–12 June 2019, Potsdam (Germany).

Endpoint(s) in Hungarian denominal verb constructions. MTA Research Institute for Linguistics, 29 November 2018, Budapest.

(with Katalin Gugán) Two word order variations in Old and Middle Hungarian and how they are connected. 20th Diachronic Generative Syntax conference, 18–21 June 2018, York, UK.

Az ige és igemódosítók szórendje a Károli-bibliában (és más bibliafordításokban). Nyelvelmélet és dialektológia 4. 17–18 October 2017, PPKE BTK, Budapest.

Grammaticalization paths for spatial adpositions in Hungarian. GM Reunion Workshop, 8–9 September 2017, Arezzo, Italy.

Grammaticalization paths for spatial adpositions in Hungarian. Lund-Potsdam-Budapest Colloquium, 15–16 June 2017, Lund, Sweden.

P heads in Hungarian complex events. 2nd Budapest Linguistics Colloquium. 1–3 June 2017, ELTE, Budapest.

Variation in the lexicalization of adpositions in complex events. Morphosyntactic Variation in Adpositions, 8–9 May, 2017, Cambridge, UK

Hegedűs Veronika
Oktatási tevékenység

Óraadóként a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán

2020–2021/2: Az angol nyelv szerkezete (szeminárium)

2018–2019/2: Az angol nyelv szerkezete (szeminárium)

2017–2018/2: Az angol nyelv szerkezete (szeminárium)

2015–2016/1: Haladó szintaxis (szeminárium)

2014–2015/2: Angol mondattan (előadás és szeminárium), Szintaxis 2 (előadás)

2013–2014/2: Haladó szintaxis (szeminárium)

2013–2014/1: Szintaxis (előadás)

Hegedűs Veronika
Életrajz