Terminológiai kutatócsoport
Kutatási terület

A Terminológiai kutatócsoport feladata a Magyar Terminológiai Koordinációs Központ megtervezése és létrehozásának előkészítése.

A hosszabb távú cél a magyar szaknyelvek szó- és kifejezéskincsének egységes támogatása, a köznyelvi és a regionális, valamint a külső régiókban használt szaknyelvi szókincs összegyűjtése, majd közzététele. A terminológiastratégia kialakítása után az annak elvei alapján ellenőrzött terminológiai adatok nyilvános adatbázisokban, ingyenes online szótárakban válnak mindenki számára elérhetővé.

A projekt keretében megtervezendő Terminológiai Központ támogatást nyújt a kormányzati működés különféle területein, a nemzetstratégia, illetve a nemzetgazdaság területén, az oktatásban, a tudományos kutatásban és a szolgáltatások világában. A kialakítandó terminológiai központ célja a terminológia leíró szemléletű tanulmányozása, a terminológiai munka nyelvtechnológiai hátterének megtervezése és kialakítása, a terminológiával kapcsolatos tudományos publikációk és szabványok adatainak összegyűjtése és hozzáférhetővé tétele, továbbá egy terminológiai portál kialakítása és működtetése.

Kutatócsoport-vezető:

Prószéky Gábor, DSc
E-mail: proszeky.gabor@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6011

A Terminológiastratégiai Tanácsadó Testület (TTT, angolul: Advisory Board on Terminology Strategy) feladata tanácsadás a terminológia mint szakpolitikai terület legfontosabb megoldatlan kérdéseiben, valamint a Magyar Terminológiai Koordinációs Központ létrehozására és működtetésére.

A Magyar Terminológiai Koordinációs Központ célja, hogy szakemberek által vizsgált és jóváhagyott, ezáltal megbízható forrásokat gyűjtsön össze és tegyen közzé. A MTKK terminológiai forrásgyűjteményben közreadott adatbázisok olyan nemzetközi (vagy hazai) terminológiai adatbázisok, amelyekben magyar nyelvű adatok is megtalálhatók.

Készül egy a terminológiai munkában használatos bibliográfiagyűjtemény is, melyet a szakmában elismert szakemberek szerkesztenek, így megbízható forrásként szolgál a terminológiai munkához.

Terminológiai kutatócsoport
Munkatársaink

Dodé Réka
tudományos segédmunkatárs

Lexikológiai Intézet

Lipp Veronika
igazgató, tudományos munkatárs

Lexikológiai Intézet

Prószéky Gábor
főigazgató, tudományos tanácsadó

Lexikológiai Intézet

Terminológiai kutatócsoport
Kapcsolatok

Partnerintézmények

Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

A Nyelvtudományi Kutatóközpont jogelődje, az MTA Nyelvtudományi Intézet és az MTA határon túli kutatóállomásai között 2007. május 8-án aláírt megállapodás értelmében a kutatócsoport hivatalosan is együttműködik a környező országokban működő magyar nyelvi irodákkal, kutatóhelyekkel.

Partnerkutatók