Prószéky Gábor

Prószéky Gábor

DSc

főigazgató, tudományos tanácsadó

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: az emberi nyelvfeldolgozás számítógépes szimulációja, szövegmegértést támogató intelligens szoftvereszközök, szövegelemző eljárások kidolgozása (elsősorban a magyar nyelvre).

Elérhetőségek

Szobaszám

310

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6011

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

310

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6011

Hivatkozások

Prószéky Gábor
Bemutatkozás

Prószéky Gábor a Budapesti Piarista Gimnázium elvégzése után az ELTE TTK programozó matematikus szakán szerezte első diplomáját (BSc), majd az 1979-ben befejezett szak folytatásaként 1981-ben programtervező matematikus (MSc), valamint 1982-ben az ELTE BTK általános és alkalmazott nyelvész szakán is diplomázott (MA). 1994-ben szerezte meg a nyelvtudomány kandidátusa (PhD), majd 2005-ben az MTA doktora címet (DSc).

1981 óta több hazai egyetemen, majd 2001-e megalakulása óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán oktat, 2006-tól habilitált egyetemi tanárként. 2006 és 2016 között a kar innovációs dékánhelyettese, 2012-től 2022-ig a karon működő MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője. 2017-től az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója, majd a 2021-es átalakulástól a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója.

Prószéky több cikluson át tagja, illetve elnöke több akadémiai bizottságnak: az MTA Nyelvtudományi Bizottságának, az MTA Informatikai Bizottságának, az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munka­bizottságának és az MTA Szótári Munkabizottságának. Ez utóbbinak 2005-től 2013-ig, az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának pedig 2015-től elnöke, majd társelnöke. Az OTKA különböző szakzsűrijeinek, majd 2014-től 2021-ig az OTKA, majd az NKFIH Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégiumának elnöke, 2010-tól 2016-ig az MTA I. Osztálya nem-akadémikus képviselője. 2010-től (igazgatóvá választásáig) az MTA Nyelvtudományi Intézet Külső Tanácsadó Testületének elnöke. 2013-tól elnöke a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének, valamint 2013-tól 2015-ig alelnöke a Neumann János Számítógép-tudományi Társaságnak. 2012-ben társaival megalapítja a középiskolások nemzetközi diákolimpiára való felkészítését végző Magyar Nyelvészeti Diákolimpia Bizottságot, melynek kezdettől fogva elnöke.

Prószéky közel 200 tudományos publikációja közül kiemelendők könyvei, különösen a Számítógépes nyelvészet című, a hazai nyelvtechnológiai kutatásokat is megalapozó, több száz oldalas átfogó mű, mely a természetes nyelvek számítógéppel való kezelhetőségének és feldolgozásának vizsgálatával és a magyar nyelvre való alkalmazhatóságával foglalkozik. Prószéky számos előadást tartott különféle nemzetközi fórumokon, meghívott előadóként pedig számos egyetemen, többek közt Finnországban, Franciaországban, Hollandiában, Spanyolországban és Szlovéniában. Az Európa Tanács és az Európai Közösség számítógépes nyelvfeldolgozással kapcsolatos munkaértekezleteinek gyakori meghívottja szakértőként, illetve meghívott előadóként. Prószéky jelentős számú nemzetközi nyelv­technológiai konferencia programbizottságában vállalt tagságot: nyolc éven át vezetőségi tagja volt a European Language Resources Associationnek és a STEVIN Dutch-Flemish Research Program nemzetközi bírálóbizottságának. 2007–2008-ban tagja az EU Business Forum on Multilingualism bizottságának, 2010-től 2014-ig az uniós terveknek megfelelő fejlesztési jövőkép kidolgozásával foglalkozó META-NET meghívott szakértőjeként vett részt az EU nyelvtechnológiai fejlesztéseire ajánlatot tevő bizottság munkájában.

Prószéky egyik alapítója, valamint kezdettől fogva igazgatója a MorphoLogic kutató-fejlesztő vállalkozásnak, mely 1991-ben az első kizárólag számítógépes nyelvészettel foglalkozó hazai intézményként jött létre. A következő években, évtizedekben a nyelvfeldolgozásban jártas magyar kutatók legtöbbje csatlakozott a vállalkozáshoz, amely mintegy harminc kutatás-fejlesztési projektben vett részt és nyelvtechnológiai megoldásaikat megvásárolta többek közt a Microsoft, az IBM és a  Xerox.

Prószéky kutatói, kutatásszervezői, oktatói és vezetői tevékenységéért több szakmai díjat és kitüntetést kapott. Az általa vezetett MorphoLogic cég több hazai elismerés mellett 1999-ben megkapta az Európai Unió információtechnológiai díját, az IST Prize-t. Prószéky Gábort tudományos munkásságáért a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 1995-ben Kalmár László-díjjal jutalmazta. Majd a Magyar Köztársaság elnöke tevékenységéért 2000-ben Széchenyi-díjjal tüntette ki. 2002-ben az Informatikai Vállalkozások Szövetsége az Év informatikai menedzserének választotta. 2004-ben megkapta „A magyar informatikáért” kitüntetést, 2005-ben az alkalmazott nyelvészek Brassai Sámuel-díját, 2009-ben a Vezető Informatikusok Szövetségétől „Az év informatikai oktatója” különdíját, majd 2010-ben Gábor Dénes-díjjal, 2013-ban Pázmány-plakettel tüntették ki.

Prószéky Gábor
Publikációk

207 találat
207 találat
Prószéky, Gábor (ed.). 2022. Acta Linguistica Academica 69
Prószéky, Gábor, and Balázs Indig. 2015. Natural parsing: a psycholinguistically motivated computational language processing model
Prószéky Gábor. 2010. Ma is "nyelvében él a nemzet"?. In: Dávid Gábor Csaba, Zelényi Annamária (szerk.) Kreativitás és nyelv: Corvinus Nyelvi Napok. 15–23.
Prószéky, Gábor, and András Földes. 2005. An Intelligent, Context-Sensitive Dictionary: A Polish−English Comprehension Tool. In: Vetulani Zygmunt (szerk.) Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. Poznan: Adam Mickiewicz University. 386–389.
Prószéky, Gábor, Kis Balázs, and Pál Miklós. 2004. Specialities and Applications of Hungarian Proofing Tools. In: Pre-Proceedings of the 1st International Workshop on Proofing Tools and Language Technologies. 113–116.
Prószéky Gábor. 2003. Nyelvi technológiák és gépi fordítás. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 3, 1: 5–11.
Prószéky, Gábor. 2003. An Intuitive Representation of Human Languages for Translation. In: Proceedings of the Kalmár Workshop on Logic and Computer Science. 7–8.
Prószéky Gábor. 2002. Az információ és a betűk. EVILÁG : AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM FOLYÓIRATA 1, 2: 26–29.
Prószéky, Gábor, and Márton Miháltz. 2002. Automatism and User Interaction: Building a Hungarian WordNet. In: González Rodriguez Manuel, Paz Suarez Araujo Carmen (szerk.) Proceedings of the 3rd International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC). 957–961.
Prószéky, Gábor, and Márton Miháltz. 2002. Semi-automatic Development of the Hungarian WordNet. In: Christodoulakis D N, C Kunze, L Lemnitzer (szerk.) Proceedings of the Workshop on WordNet Structures and Standardization, and How These Affect WordNet Applications and Evalutation. 42–46.
Prószéky Gábor. 2001. Az „újrafelhaszált” szóvégmutató szótár. MODERN FILOLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK 3: 121–123.
Prószéky Gábor. 2001. Globális társadalom – globális nyelv: a nyelvi processzorok világa. INFO-TÁRSADALOMTUDOMÁNY 53: 57–62.
Prószéky Gábor. 2001. Mit is jelent az, hogy "a magyar nyelv az informatika korában"?. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1, 1: 71–76.
Prószéky, Gábor, Dániel Nagy, and Márton Miháltz. 2001. Toward a Hungarian WordNet. In: Proceedings of the WordNet Workshop at NAACL-2001. [s.l.]: Association for Computational Linguistics (ACL). 174–176.
Prószéky Gábor. 2000. Humán nyelvtechnológiák: a nyelvtudomány és az informatika határán. MAGYAR TUDOMÁNY 45 (108), 10: 1231–1234.
Alexin, Z, T Váradi, Cs Oravecz, G Prószéky, J Csirik, and T Gyimóthy. 1999. FGT - A framework for generating rule-based taggers. In: Proceedings of the Ninth International Workshop on Inductive Logic Programming (ILP 99). Ljubljana: Josef Stefan Institute. 1–7.
Prószéky Gábor, Kis Balázs. 1999. Számítógép-hálózat a fordítástámogatásban. ÚJ ALAPLAP 17, 4: 24–27.
Prószéky Gábor. 1998. A magyar nyelvtan számítógépes közelítésben
Prószéky Gábor. 1998. Nyelvhelyesség és számítógépes szövegírás. MAGYAR TUDOMÁNY 43 (104): 491–493.
Prószéky Gábor. 1998. Nyelvtechnológia. ÚJ ALAPLAP 16, 6: 8–10.
Prószéky, Gábor. 1998. Marketing Language Technology Tools, Today. In: Proceedings of IST 98: Information society technologies Conference and Exhibition. Wien: European Commission; Austrian Ministry of Science and Transport. 173–174.
Prószéky Gábor. 1997. MoBiDic: a gépi szótárak új koncepciója. MFE HÍRLEVÉL 2, 4: 2–5.
Prószéky Gábor. 1997. Nyelvi hibák és a nyelvhelyesség-ellenőrzés. ÚJ ALAPLAP 15, 8: 39–42.
Prószéky, Gábor. 1997. Language Technology in the Service of CALL. In: Kohn János, Bernd Rüschoff, Dieter Wolff (szerk.) New Horizons in CALL (Proceedings of EUROCALL 96). 53–64.
Prószéky, Gábor. 1997. Morpho-Syntactic Segmentation in Continuous Speech Recognition. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Speech and Computer. Editura Promedia Plus. 143–146.
Prószéky, Gábor. 1997. Romanian and Hungarian Spellers and Hyphenators for Various Applications. In: Proceedings of CompNews. 44–47.
Prószéky Gábor. 1996. Nyelvtechnológia 2000.. MODERN NYELVOKTATÁS 2, 1-2: 30–34.
Prószéky, Gábor. 1996. MorphoLogic – A Language Engineering Company from Hungary. ERCIM NEWS 26: 31–32.
Prószéky, Gábor. 1996. Syntax As Meta-morphology. In: Proceedings of the 16th International Conference on Computational Linguistics (COLING): Vol. 2.. 1123–1126.
Prószéky Gábor. 1995. A kétarcú soknyelvűség: Magyar nyelvi szoftverek műhelye. ÚJ ALAPLAP 13, 10: 9–10.
Prószéky Gábor. 1995. Ismét előtérbe lép a gépi fordítás: Részvételünk a Copernicus-programban. ÚJ ALAPLAP 13, 10: 35–36.
Prószéky, Gábor. 1994. Industrial Applications of Unification Morphology. In: Proceedings of the 4th Conference on Applied Natural Language Processing (ANLP). 157–159.
Prószéky Gábor. 1993. Nem pusztán az a fontos, hogy helyes-e, hanem hogy mennyire intelligens.... TUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÁS 40, 8: 27–41.
Prószéky Gábor. 1993. Nyelvművelés számítógéppel? (A számítógépes helyesírás-ellenőrzés új útjai). MAGYAR NYELVŐR 117, 4: 509–511.
Prószéky, Gábor, and László Tihanyi. 1993. Humor: High-Speed Unification Morphology and Its Applications for Agglutinative Languages. TRIBUNE DES INDUSTRIES DE LA LANGUE / LANGUAGE INDUSTRY TRIBUNE 5, 10: 28–29.
Prószéky, Gábor. 1988. Hungarian: A Special Challenge to Machine Translation?. In: Maxwell Dan, Klaus Schubert, Toon Witkam (szerk.) New Directions in Machine Translation. Dordrecht: Foris Publications. 219–231.
Prószéky, Gábor. 1986. Compiling Hungarian Medical Texts into an Expert System Useable Form. In: A Iványi (szerk.) Second Conference of Program Designers. Budapest: ELTE. 24–27.
Prószéky, Gábor. 1986. Processing Clinical Narratives in Hungarian. In: Lenders Winfried (szerk.) Proceedings of the 12th International Conference on Computational Linguistics (COLING). 365–367.
Kálmán, László, and Gábor Prószéky. 1985. FMR Grammar. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL 1: 31–41.
Prószéky Gábor. 1985. Magyar szövegek számítógépes morfológiai elemzése
Prószéky Gábor. 1984. A természetes nyelvek és a számítógép: Természetes nyelvek számítógépes elemzési módszerei. 1. INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA 19, 1: 35–43.
Prószéky Gábor. 1984. A természetes nyelvek és a számítógép: Természetes nyelvek számítógépes elemzési módszerei. 2. INFORMÁCIÓ ELEKTRONIKA 19, 2: 78–85.
Prószéky, Gábor, László Kálmán, Ádám Nádasdy, and C György Kálmán. 1984. Topic, focus, and auxiliaries in Hungarian. GRONINGER ARBEITEN ZUR GERMANISTISCHEN LINGUISTIK 24: 162–177.
Prószéky, Gábor. 1982. Morphological and Morphonological Analysis of Hungarian Word Forms by Computer. COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND COMPUTER LANGUAGES 15: 195–228.
Prószéky Gábor, Kiss Zoltán, Tóth Lajos. 1979. Magyar nyelvű szövegek számítógépes morfológiai vizsgálata

Prószéky Gábor
Oktatási tevékenység

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (PPKE ITK) egyetemi tanaára (2006-), innovációs dékánhelyettese (2006-2016), Doktori és Habilitációs Tanácsának elnöke (2012-), valamint a mérnökinformatikus-képzés egyik sajátos területének, a nyelvtechnológiai tárgyaknak kidolgozója (2000) és oktatója (2002-). A PPKE ITK Nyelvtechnológiai Laboratóriumának alapító vezetője (2002-), 2012 és 2022 között a karon működő MTA-PPKE Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport vezetője.

Prószéky Gábor
Életrajz