Lipp Veronika

Lipp Veronika

PhD

igazgató, tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Elérhetőségek

Szobaszám

309

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6060

Elérhetőségek

Szobaszám

309

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6060

Lipp Veronika
Publikációk

31 találat
31 találat
Lipp Veronika. 2011. Belnay György Alajos latin nyelvű magyar historia litterariája. PhD diss.

Lipp Veronika
Letöltések

Lipp Veronika, Trenka Mihály kéziratos literatúratörténeti vázlata. In Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla et al. (szerk.): Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára. Bp., 2009, 110–114.

Lipp Veronika: Egy ismeretlen műfajelméleti értekezés 1791-ből (Belnay György Alajos A’ Lantos Kőltemények’ Leg-főbb Nemének, a’ Dalnak rővid meg-tekéntése).  Irodalomtörténeti Közlemények, 115 (2011), 429–482.