Terminológiastratégiai bibliográfia

Összeállította: Fóris Ágota (FÁ) – B. Papp Eszter (PE) – Bölcskei Andrea (BA)

Az adatgyűjtés lezárult: 2023. május 16-án

Az Nyelvtudományi Kutatóközpont Terminológiai Kutatócsoportja az ELKH Kiemelt pályázat SA52/2021: Terminológia című elnyert pályázata keretében vállalta, hogy összegyűjti és közzéteszi a terminológiastratégia témában már megjelent olyan tudományos írások és adatbázisok adatait, amelyek segíthetik a kormányzat és az illetékes intézmények, kutatóintézetek terminológiai és terminológiastratégiai munkáját és jövőre vonatkozó terveik előkészítését.

A bibliográfia összeállítása során nem a teljességre törekedtünk, hanem arra, hogy egy olyan szakirodalmi válogatást tegyünk közzé, amely a terminológiastratégia általános elveire és módszereire összepontosít, és az alábbi négy téma köré rendeződik:

  1. terminológiastratégiai alapelvek – bibliográfia
  2. terminológiai adatbázisok készítése – bibliográfia
  3. nyilvános nemzeti terminológiai adatbázisok Európában és a fontosabb nemzetközi terminológiai adatbázisok – bibliográfia
  4. nyilvánosan elérhető, magyar nyelvet tartalmazó adatbázisok – elérhetőségi adatok, jellemzők – bibliográfia

Az (1) listában azoknak a tudományos publikációknak és szabványoknak az adatait és elérhetőségét adtuk meg, amelyek a terminológiastratégia általános elveit taglalják, a magyar terminológiastratégia kérdéseivel foglalkoznak, illetve más országok jó gyakorlatairól számolnak be.

A (2) listában azoknak a tudományos publikációknak és szabványoknak az adatait és elérhetőségét adtuk meg, amelyek a terminológiai adatbázisok készítése témában általános elvi és módszertani kérdésekkel foglalkoznak, illetve jó gyakorlatokat mutatnak be.

A (3) listában az Európai országokban készített és közzétett nemzeti terminológiai adatbázisok adatait, valamint fontosabb nemzetközi terminológiai adatbázisok elérhetőségét adtuk meg.

A (4) listában a nyilvánosan elérhető, magyar nyelvet is tartalmazó terminológiai adatbázisok és forrásművek adatait, elérhetőségét adtuk meg.

Ez a bibliográfia természetesen nem tekinthető lezártnak, folyamatos bővítése szükséges. Kívánatosnak véljük továbbá külön-külön az egyes tudományterületek és szakterületek bibliográfiájának elkészítését is.

Az alábbiakban tehát a terminológiastratégiai szakirodalom válogatott bibliográfiájának adatait tesszük közzé, az egyes tételeket betűrendben felsorolva.