Terminológiastratégiai Tanácsadó Testület (TTT)

Prószéky Gábor
a TTT elnöke
Lipp Veronika
a TTT titkára

A Terminológiastratégiai Tanácsadó Testület külső tagjai