Történeti és összehasonlító mondattani kutatócsoport
Kutatási terület

Az oroszországi uráli nyelveket a kihalás fenyegeti; beszélőik orosz-domináns kétnyelvűek. A magyar nyelv ugor testvérnyelveinek legtöbb dialektusát már senki nem beszéli. Ha ezek a nyelvek úgy tűnnének el, hogy mondattanukat nem elemeztük és nem írtuk le alaposan, az pótolhatatlan veszteség volna a nyelvelmélet számára, hiszen számos olyan mondattani sajátsággal bírnak, mely ismeretlen vagy alig ismert a nyelvelmélet számára. Például: a mondatrészi szerepek és diskurzus-szerepek részleges összeolvadása; a szekundatív szerkezet; a tárgy topikalitása által meghatározott, az inverz topikalitási megszorítás által korlátozott differenciált ige–tárgy egyeztetés; a határozói vonzatokat is érintő passzivizálás; határozóragos alany a hantiban; idő- és módjelet viselő névszók a szamojéd nyelvekben; az evidencialitás gazdag rendszere például a nyenyecben; a 3. személyű birtokos személyrag determinánsi funkciója stb. Célunk, hogy az uráli nyelvek mondattani sajátságait beillesszük a generatív nyelvelmélet hipotézisrendszerébe, és szembesítsük az elmélet univerzálisnak vélt elveivel.

Egy további ok is parancsolóvá teszi számunkra e nyelvek mondattanának alapos megismerését: nélkülük nem rekonstruálható a magyar nyelv története. A nyelvhasonlítás a közelmúltig elsősorban az alapszókincs szavainak, morfémáinak összevetésén és hangtani rekonstrukcióján alapult. Célunk, hogy az összehasonlító módszert kiterjesszük a mondattani szerkezetekre is, és az uráli nyelvek azonos és eltérő mondattani jegyeinek összevetésével rekonstruáljuk a magyar mondatszerkezet korábbi állapotait és változásait. Az oroszországi uráli nyelvekben a kezdeti stádiuma figyelhető meg az SOV alapszórendű, fejvégű szintagmákra épülő grammatika SVO alapszórendűvé való átépülésének. Az a magyar nyelv, melyet a nyelvemlékekből ismerünk, e folyamatnak már kései szakaszát mutatja. A folyamat kezdeti lépései, így a véges alárendelés megjelenése, a kötőszók kialakulása, a tárgyrag általánossá válása, a határozatlan névmások diverzifikálódása, az univerzális kvantifikáció kialakulása stb. a mai uráli nyelvek tényeit is figyelembe véve ismerhetők meg, és a változások íve is a mai uráli nyelvekből kiindulva érthető meg.

Kutatócsoport-vezető:

É. Kiss Katalin, az MTA tagja
E-mail: ekiss.katalin@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6032

Történeti és összehasonlító mondattani kutatócsoport
Munkatársaink

Asztalos Erika Éva
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Bende-Farkas Ágnes
tudományos főmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Burukina Irina
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Dékány Éva
tudományos főmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Donáti Flóra Lili
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

É. Kiss Katalin
kutatócsoport-vezető, emeritus kutatóprofesszor

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Egedi Barbara
tudományos főmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Georgieva Ekaterina
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Halm Tamás
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Hegedűs Veronika
igazgató, tudományos főmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Mus Nikolett
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Szabó Ditta
tudományos segédmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Történeti és összehasonlító mondattani kutatócsoport
Kutatásaink

A szintaxis és a kapcsolódó grammatikai részrendszerek együttműködésének vizsgálata kísérletes módszerekkel

E kutatási téma keretében a szintaxis és a szintaxissal kapcsolatban álló más grammatikai részrendszerek -- közelebbről a szemantika, az információszerkezet és a prozódia -- együttműködését vizsgáljuk kísérletes módszerekkel. Kifejezetten olyan mondatszintű nyelvi jelenségekre koncentrálunk, amelyek esetében több nyelvtani részrendszer áll aktív kölcsönhatásban, és az egyes részrendszerek szerepének megbízható tisztázása csak kísérletes módszerek felhasználásával lehetséges.

Magyar történeti szintaxis

A történeti szintaxis a mondattani szerkezetek kialakulását és átalakulását vizsgálja. Ez a terület egyre hangsúlyosabb szerepet tölt be a nyelvtörténeti kutatásokon belül, és a magyar nyelvre vonatkozó eredmények, illetve a kutatásokat elősegítő, digitális adatbázis fejlesztések kiválóan illeszkednek a nemzetközi trendekbe. A kutatócsoport eredményei nemcsak a magyar nyelvről való ismereteinket gazdagítják, de hozzájárulnak a nyelvek változásáról kialakított elméleti modellek pontosításához is.

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (NKFIH FK 129235)

A kutatási projekt elméleti és kísérletes vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával dokumentálja, leírja és elemzi a tundrai nyenyec nyelv (uráli, szamojéd) kérdő mondatait azok (elsősorban) szintaktikai és prozódiai tulajdonságaira koncentrálva. A kutatás a tundrai nyenyec nyelv két nyelvjárásának összehasonlító vizsgálatát végzi és azt az elméleti kérdést vizsgálja, hogy kimutathatóak-e szerkezettípus változás nyomai a tundrai nyenyecben két olyan közösségben, amelyek szociolingvisztikai há ...

Szintaxiselmélet

Ennek a kutatási iránynak a fókuszában az emberi nyelv szintaktikai rendszerének a működése áll, melynek jelenségeit generatív nyelvelméleti keretben elemezzük és modellezzük. A szintaxiselmélet eszközeit alkalmazzuk a szavak belső szerkezetének és e szerkezet hatásainak tanulmányozásában is.

Történeti és összehasonlító mondattani kutatócsoport
Hírek

4 találat
4 találat
Nyelvjárási lejegyzések Moldvából megújult weboldalunkon

Nyelvjárási lejegyzések Moldvából megújult weboldalunkon

2023. Máj. 22.
Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

2023. Márc. 30.
Gratulálunk kollégánknak, Dékány Éva tudományos főmunkatársnak, amiért beválasztották a Global Young Academy tagjai közé.
Médiamegjelenés

Gratulálunk kollégánknak, Dékány Éva tudományos főmunkatársnak, amiért beválasztották a Global Young Academy tagjai közé.

2022. Márc. 04.
A magyar nyelv logikája külföldön is érdekes ‒ interjú É. Kiss Katalinnak az Indexen
Médiamegjelenés

A magyar nyelv logikája külföldön is érdekes ‒ interjú É. Kiss Katalinnak az Indexen

2017. Ápr. 23.

Történeti és összehasonlító mondattani kutatócsoport
Események

10 találat
10 találat
2024. Ápr. 24. 14:00
online
2024. Ápr. 24. 14:00
online
Causatives in Surgut Khanty and beyond
2024. Ápr. 24. 14:00
online
Előadás

Causatives in Surgut Khanty and beyond

The syntax of causatives has been a marginal topic in studies on Surgut Khanty (but see Csepregi 2023). However, the discussion of causative morphology is a part of previous grammatical descriptions (cf. Honti 1984). Our aim is to provide a morphosyntactic profile of Surgut Khanty causatives with a brief comparison to other Ob-Ugric languages. ...
ElőadókCsepregi MártaF. Gulyás Nikolett
2024. Márc. 27. 14:00
online
2024. Márc. 27. 14:00
online
Subjective and objective conjugation in Northern Khanty: a lexically conditioned choice?
2024. Márc. 27. 14:00
online
Előadás

Subjective and objective conjugation in Northern Khanty: a lexically conditioned choice?

Uralic talk series
ElőadóNikita Muravyev
2024. Jan. 31. 14:00
online
2024. Jan. 31. 14:00
online
The curious case of the two-headed phrase: co-compounds in Hungarian and Khanty
2024. Jan. 31. 14:00
online
Előadás

The curious case of the two-headed phrase: co-compounds in Hungarian and Khanty

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/4526127048
ElőadókHalm TamásLena Borise
2023. Nov. 29. 14:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Nov. 29. 14:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Indirective-secundative alternation in Kazym Khanty
2023. Nov. 29. 14:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

Indirective-secundative alternation in Kazym Khanty

Crosslinguistically, languages vary in that either indirect or direct object can be more prominent in applicative clauses. In languages with indirective alignment, the theme (DO) bears object case (Acc or Abs) and/or triggers object agreement. In languages with secundative alignment, the IO bears object case (Acc or Abs) and/or triggers object agreement. Some languages make use of both alignments. The indirective-secundative alternation is attested in several Uralic languages – e.g. Khanty, Mans ...
ElőadóAleksandra Belkind
2023. Nov. 09. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Nov. 09. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
The size of domains: verbs in Sinhala and Japanese
2023. Nov. 09. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

The size of domains: verbs in Sinhala and Japanese

Many analyses assume that domain effects in grammar exist where different types of linguistic phenomena cannot apply across or outside a particular domain. For example, most syntactic operations such as movement or agree are constrained by locality domains; in the morphology there are suppletion asymmetries; and in the phonology stress assignment or hiatus resolution are sensitive to different locality domains as well.
ElőadóPaula Fenger
2023. Okt. 25. 14:00
online
2023. Okt. 25. 14:00
online
Topics in Meadow Mari Information Structure
2023. Okt. 25. 14:00
online
Előadás

Topics in Meadow Mari Information Structure

Uralic talk series
ElőadóJohannes Hirvonen
2023. Okt. 12. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Okt. 12. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Rethinking the Case-Poss and Poss-Case morpheme order variation in Udmurt
2023. Okt. 12. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

Rethinking the Case-Poss and Poss-Case morpheme order variation in Udmurt

Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/83561083697?pwd=bmpXVDlQdm5JWHArN2hBNk4rSnRYZz09
ElőadóGeorgieva Ekaterina
2023. Szept. 28. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Szept. 28. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Agreement in ditransitives and the syntax–information structure interface
2023. Szept. 28. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Előadás

Agreement in ditransitives and the syntax–information structure interface

Whether aspects of information structure (IS) are represented in narrow syntax or not has been a matter of debate. For some, there are syntactic IS features while for others, IS applies as a filter on complete syntactic structures. In some domains, such as movement, distinguishing between these options isempirically difficult.In this talk, we present data from agreement alternations which appear to be sensitive to the information structural properties of possible agreement controllers. We argue ...
ElőadóBárány András
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Summer School in Uralic Formal Linguistics
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Nyári egyetem

Summer School in Uralic Formal Linguistics

The application period is now open! See the Application page for more information.  Early-bird application deadline: April 23rd, 2023General application deadline:  May 21st, 2023We plan for the school to be held fully offline/ in person. (If there is sufficient interest, we will arrange for a synchronous Zoom connection for the classes, in order to allow for hybrid participation, but the amount of support for online participants may be limited and will be at the lecturer’s discretion – e.g., wit ...
2023. Máj. 23. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
2023. Máj. 23. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Subject licensing and agreement in non-finite embedded clauses in Mari
2023. Máj. 23. 14:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem és online
Előadás

Subject licensing and agreement in non-finite embedded clauses in Mari

The talk focuses on infinitival clauses in Mari (Uralic) that allow dative subjects and optional subject agreement (INFL). I discuss these constructions in detail and argue that no subject Case is available within the infinitival TP itself and that no functional head in the embedded clause is responsible for INFL. Instead, I propose that dative is assigned by a higher functional head of a specific type, and INFL depends on a predication relation and does not manifest Agree. These two claims are ...
ElőadóBurukina Irina