Georgieva Ekaterina

Georgieva Ekaterina

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Hivatkozások

Georgieva Ekaterina
Publikációk

23 találat
23 találat
Georgieva, Ekaterina. 2022. Syntactic correlates of (non-)finiteness in Udmurt. FINNISCH-UGRISCHE MITTEILUNGEN 46: 141–164.

Georgieva Ekaterina
Letöltések

2018 (társszerző:  Timofey Arkhangelskiy) Sound-aligned corpus of Udmurt dialectal texts. In: Pirinen, T., Riessler, M., Rueter, J. & Trosterud, T. (szerk.), Proceedings of the 4th International Workshop for Computational Linguistics for Uralic Languages (IWCLUL 2018), 26–38. Stroudsburg (PA): Association for Computational Linguistics.

2017 Az ’ahelyett, hogy’-mellékmondatok az udmurt nyelvben [Preference and substitution clauses in Udmurt]. Folia Uralica Debreceniensia 24: 15–38.

2017 Person agreement on converbs in Udmurt. In: Kiefer, F., Blevins, J., & Bartos, H. (szerk.), Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses (Empirical Approaches to Linguistic Theory 10), 86–122. Leiden: Brill.

2017 A nem véges mellékmondatokról: a magyar -ván/-vén képzős határozói igeneves szerkezetek elemzése finnugor és törökségi nyelvek adatainak tükrében. In: Szécsényi Tibor &  Németh T. Enikő (szerk.), STRATÉGIÁK ÉS STRUKTÚRÁK: Tanulmányok Kenesei István 70. születésnapjára, 55–69. Szeged: JATEPress.

2016 The case-marking of subjects in Udmurt, Komi-Zyryan and Meadow Mari non-finites clauses. Nyelvtudományi Közlemények 112: 77–107.

2016 Kitett alanyok az udmurt nem-finit mellékmondatokban. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.), LingDok Kötet 15, 31–50.

2016 (társszerző: Ótott-Kovács Eszter) Nem-finit alárendelői mellékmondatok a Volga-vidéki nyelvi areában. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.), LingDok Kötet 15, 51–67.

Doktori disszertáció

2018 Non-finite adverbial clauses in Udmurt. Szegedi Tudományegyetem.