Szabó Ditta

Szabó Ditta

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: udmurt és komi-permják nyelv, evidencialitás, történeti nyelvészet, nyelvtipológia, az evidenciális nyelvi funkció kialakulása a permi nyelvekben, nyelvi kontaktusok a török és a permi nyelvek között, az evidencialitás történeti-tipológiai vizsgálata, az aspektus, perfektum és evidencialitás közötti összefüggések vizsgálata, a még hiányosan dokumentált komi-permják nyelv igei szerkezetinek feltérképezése, különös tekintettel a múlt idejű és az összetett igei formákra, szervezési feladatok az Uráli Információs Központtal és a Journal of Uralic Linguistics-szel kapcsolatban<br />

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Szabó Ditta
Bemutatkozás

Doktorvárományos vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2021-ben abszolváltam a Nyelvtudományi Doktori Iskolában. Doktori disszertációm 2022 augusztusáig készül el és kerül leadásra, mely az udmurt evidencialitás történeti-tipológiai keretben vizsgált eredményeit mutatja be. Az utóbbi években részletesebben is elkezdtem foglalkozni a komi-permják nyelvvel, illetve a permi és török nyelvek közötti kontaktushatások vizsgálatával.

Szabó Ditta
Publikációk

14 találat
14 találat
Szabó Ditta. 2020. Evidenciálisok az udmurt egyetemisták nyelvhasználatában. FOLIA URALICA DEBRECENIENSIA 27: 215–248.
Szabó Ditta. 2019. Két kötet - három konferencia. FINNUGOR VILÁG 24, 4: 41–44.