Halm Tamás

Halm Tamás

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kutatási területem a mondattan és a jelentéstan, többek között a szabad választást kifejező elemek, a felszólító mondatok, az argumentumszerkezet, a mediális igenem, az igei kifejezés belső szerkezete, a pleonasztikus tagadás és az approximátorok.

Elérhetőségek

Szobaszám

104

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6079

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

104

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6079

Hivatkozások

Halm Tamás
Bemutatkozás

2017 óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban, jelenleg a „Veszélyeztetett uráli nyelvek szintaxis-elméleti és magyar nyelvtörténeti tanulságai” projekt (Élvonal NKFIH 129921) résztvevőjeként. Kutatási területem a szinkrón és diakrón mondattan és jelentéstan. Emellett adjunktusként tanítok a Pázmány Péter Katolikus, és az Acta Linguistica Academica recenziószerkesztője vagyok. Tagja vagyok az Akadémiai Dolgozók Fórumának. Mielőtt végleg elköteleződtem a nyelvészet mellett, a bankszektorban dolgoztam kockázatelemzési területen (2007-2017).

Halm Tamás
Publikációk

28 találat
28 találat
Halm Tamás. 2011. A nyelvi változás formális modellezése. MAGYAR NYELVŐR 135, 4: 493–499.

Halm Tamás
Életrajz