Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Kutatási terület

A kutatócsoport munkáját két fontos terület alkotja: egyrészt a közcélú nyelvi szolgáltatások működtetése, ennek részeként a névadáshoz, névváltoztatáshoz kapcsolódó törvényi kötelezettségből adódó feladatok ellátása, másrészt a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kutatások. A nyelvi közönségszolgálat nyelvi problémák megoldásában, helyesírási kérdésekben, különböző szövegek értelmezésében nyújt segítséget. A csoport kutatásai elsődlegesen a gyakorlati munkából nyert adatok feldolgozására, rendszerezésére épülnek.

A törvényi kötelezettség körébe tartozik a jogszabályok figyelembevételével az újonnan kérvényezett utónevek bejegyezhetőségének, valamint a családnév-változtatásoknak a szakmai véleményezése. Ezt a munkát a kutatócsoporton belül önálló csoportként működő Névtani munkacsoport végzi.

Kutatócsoport-vezető:

Ludányi Zsófia, PhD
E-mail: yhqáalv.mfbsvn@alghq.uha-era.uh
Telefon: +36 (1) 3429372 / 6031

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Munkatársaink

Domonkosi Ágnes
senior research fellow

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Hauber Kitti
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Horváth Brigitta
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Jakab Dorottya
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Kocsis Ágnes
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Kozma Judit
tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Ludányi Zsófia
kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Raátz Judit
tudományos főmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Kutatásaink

A nyelvi problémák típusai és a nyelvi tanácsadás gyakorlatai

A nyelvi közönségszolgálathoz érkező nyelvi megfigyelések, kérdések olyan kutatási anyagot szolgáltatnak, amely megmutatja a beszélőközösség tudatosult nyelvi problémáit. A tanácsadási folyamat során összegyűlő adatok ezért folyamatos adatmentési és -feldolgozási kötelezettséget és egyúttal kutatási lehetőséget is teremtenek.

Mai magyar levelezési, e-mailezési gyakorlatok

A kutatás célja annak feltárása, hogy milyen nyelvi sajátosságok jellemzik a mai magyar levelezési, e-mailezési gyakorlatokat, illetve a beszélők mit érzékelnek problémaként azok nyelvi kérdései közül.

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Hírek

14 találat
14 találat
Elhunyt Grétsy László

Elhunyt Grétsy László

2024. Jan. 24.
Beszélgetés Raátz Judittal, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával a Klubrádió Ötös c. műsorában
Médiamegjelenés

Beszélgetés Raátz Judittal, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával a Klubrádió Ötös c. műsorában

2024. Jan. 18.
Vaskor Máté interjúja Raátz Judittal: 70 új keresztnevet fogadtak el tavaly, de a Szentistvánt, a Wednesday-t és a Rüntyit sem jegyezték be
Médiamegjelenés

Vaskor Máté interjúja Raátz Judittal: 70 új keresztnevet fogadtak el tavaly, de a Szentistvánt, a Wednesday-t és a Rüntyit sem jegyezték be

2024. Jan. 16.
Miért nem lehet Magyarországon a Jézus nevet adni egy gyereknek? Fehér János írása a Telexen
Médiamegjelenés

Miért nem lehet Magyarországon a Jézus nevet adni egy gyereknek? Fehér János írása a Telexen

2023. Dec. 24.
Elhunyt Bíró Ágnes nyelvész, a Nyelvtudományi Intézet egykori munkatársa

Elhunyt Bíró Ágnes nyelvész, a Nyelvtudományi Intézet egykori munkatársa

2023. Júl. 03.
2023-ban is szép eredményekkel zárult az NYTK nyelvinapló-író pályázata

2023-ban is szép eredményekkel zárult az NYTK nyelvinapló-író pályázata

2023. Jún. 13.
Megjelent Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A Digitális oktatás nyelvi dimenziói c. kötet, melyet a szerzők és a szerkesztők Kálmán László emlékének ajánlottak

Megjelent Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A Digitális oktatás nyelvi dimenziói c. kötet, melyet a szerzők és a szerkesztők Kálmán László emlékének ajánlottak

2023. Ápr. 04.
Pályázat nyelvi napló készítésére középiskolás diákok és diákcsoportok számára (2023)
Pályázati és álláslehetőség

Pályázat nyelvi napló készítésére középiskolás diákok és diákcsoportok számára (2023)

2023. Febr. 28.
Vincze Barbara: Így lettem a gyerekeimen kívül egy sor vadidegen felnőttnek is „anya”
Médiamegjelenés

Vincze Barbara: Így lettem a gyerekeimen kívül egy sor vadidegen felnőttnek is „anya”

2022. Dec. 03.
Édes Anyanyelvünk: keresztnevek divatja
Médiamegjelenés

Édes Anyanyelvünk: keresztnevek divatja

2022. Szept. 22.

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Események

4 találat
4 találat
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Konferencia

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe, és hogy megismerjék más doktori hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.
2023. Szept. 29. 17:00 - 18:30
online
2023. Szept. 29. 17:00 - 18:30
online
Kutatók Éjszakája: Nyelvtechnológiai eszközök – nem csak nyelvészeknek
2023. Szept. 29. 17:00 - 18:30
online

Kutatók Éjszakája: Nyelvtechnológiai eszközök – nem csak nyelvészeknek

Nyelvtechnológiai eszközök – nem csak nyelvészeknek Hogyan használhatók a magyarórán, szerkesztőségben, reklámügynökségben, fordítóirodában, kiadóban vagy bárhol a szövegírásban?Hogy mondjuk az ízlik ige felszólító módú alakját? Mi a szú főnév többes számú alakja? Randizok vagy randizom? Tanácsos-e olyat mondani, hogy el tervezek menni a buliba? Hogy írjuk azt, hogy parafa + dugó? Mikor kell pontot tenni az évszámok után? A Kutatók Éjszakája keretében a programra ellátogató érdeklődők interaktív ...
2023. Jún. 13. 09:30
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Jún. 13. 09:30
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Újítás, játékosság, önkifejezés a nyelvhasználatban — A nyelvi újszerűség és értelmezése középiskolások nyelvi naplóiban. A nyelvinapló-író pályázat szóbeli fordulója, workshop
2023. Jún. 13. 09:30
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem

Újítás, játékosság, önkifejezés a nyelvhasználatban — A nyelvi újszerűség és értelmezése középiskolások nyelvi naplóiban. A nyelvinapló-író pályázat szóbeli fordulója, workshop

2023. Máj. 25. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Máj. 25. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Megszólítások a közösségi oldalak magyar és finn nyelvű társalgásaiban
2023. Máj. 25. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Előadás

Megszólítások a közösségi oldalak magyar és finn nyelvű társalgásaiban

ElőadókDomonkosi ÁgnesVecsernyés Ildikó

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Publikációk

A nyelvi problémák típusai és a nyelvi tanácsadás gyakorlatai

Ludányi Zsófia – Domonkosi Ágnes – Kocsis Ágnes – Jakab Dorottya 2022. A nyelvi menedzselés szemlélete és a nyelvi tanácsadás. In Deme Andrea – Kuna Ágnes – Markó Alexandra (szerk.): Tanulmányok a nyelvészet alkalmazásainak területéről. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 73–107.

Mai magyar levelezési, e-mailezési gyakorlatok

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2021a. Address forms and age roles in emailing practices between university students and their teachers. In: Uberman, Agnieszka – Trinder, Magdalena (eds.): Text – Sentence – Word. Studies in English Linguistics. Vol. IV. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 26–38.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2021b. Nyelvi problémák a hivatalos e-mailek megszólításaiban. Édes Anyanyelvünk 43/5: 18.

Domonkosi Ágnes – Ludányi Zsófia 2022. Social Distancing and Politeness: Hungarian Emailing Practices During the Coronavirus Epidemic. In: Gilbreath, Donna – Brunn, Stanley D. (eds.): COVID-19 and a World of Ad Hoc Geographies. Cham: Springer International Publishing. 721–739. https://doi.org/10.1007%2F978-3-030-94350-9_40

Nyelvhasználati és nyelvi tanácsadási kutatócsoport
Kapcsolatok

Partnerintézmények

Cseh Tudományos Akadémia Cseh Nyelvi Intézete, Nyelvművelő Osztály

A Cseh Nyelvi Intézet Nyelvművelő Osztályán belül működő nyelvi tanácsadó központtal való együttműködés a cseh és a magyar nyelvi tanácsadói gyakorlatok, stratégiák, valamint a két beszélőközösség nyelvi problémáinak összehasonlító vizsgálatára irányul.

Magyarságkutató Intézet Nyelvtervezési Kutatóközpont

A Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoport nyelvtervezési feladatokban és stratégiai tervek véleményezésében kapcsolódik az intézet munkájához.

PeLi Oktatásnyelvészeti Kutatócsoport

Domonkosi Ágnes és Ludányi Zsófia a csoport alapító tagjai. A Nyelvhasználati és Nyelvi Tanácsadási Kutatócsoport munkája a nyelvmenedzselés-elmélet és a problémaközpontú szemlélet érvényesítése révén kapcsolódik a nyelvi nevelést megújítani kívánó célkitűzésekhez.

Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat

A Nyelvtudományi Kutatóközpont jogelődje, az MTA Nyelvtudományi Intézet és az MTA határon túli kutatóállomásai között 2007. május 8-án aláírt megállapodás értelmében a kutatócsoport hivatalosan is együttműködik a környező országokban működő magyar nyelvi irodákkal, kutatóhelyekkel.