Ludányi Zsófia

Ludányi Zsófia

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

nyelvi problémák, nyelvmenedzselés, szaknyelv-menedzselés (orvosi nyelv), a nyelvi tanácsadás elmélete és gyakorlata, helyesírás

Elérhetőségek

Szobaszám

213

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6031

Elérhetőségek

Szobaszám

213

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6031

Ludányi Zsófia
Publikációk

202 találat
202 találat
Ludányi Zsófia. 2024. A nyelvi tanácsadás nemzetközi és hazai gyakorlatai, különös tekintettel a Nyelvtudományi Kutatóközpontra. PhD diss., ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Domonkosi Ágnes, Kuna Ágnes, Ludányi Zsófia. 2023. Az e-mail és az írásbeli üzenetváltás változó gyakorlatai. TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 3: 76–91.
Domonkosi Ágnes, Ludányi Zsófia, H. Tomesz Tímea. 2022. Az online tanóráktól az oltakozásig. A járványhelyzet hatásai a nyelvi és kommunikácós gyakorlatokra: előadás
Ludányi Zsófia, Domonkosi Ágnes. 2022. Homo fisz, firhang, hi7etleN: A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvinapló-író pályázata. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 30–31.
Domonkosi Ágnes, Imrényi András, Jánk István, Kalcsó Gyula, Ludányi Zsófia, Rási Szilvia, Takács Judit, Hulyák-Tomesz Tímea:. 2020. Problémaalapú anyanyelvi nevelés – használatalapú gyakorlatok: előadás
Ludányi Zsófia. 2020. Felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla versenye. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 21–21.
Takács Judit, Havasiné Kovács Helga, Kalcsó Gyula, Ludányi Zsófia. 2020. Névtan és nyelvtörténet. Eger: Eszterházy Károly Egyetem.
Domonkosi, Ágnes, and Zsófia Ludányi. 2019. Linguistic features of email correspondence between university students and their teachers. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 65: 117–132.
Ludányi Zsófia. 2019. Kuna Ágnes: Nyelv, meggyőzés, gyógyítás. A meggyőzés nyelvi mintázatai a 16–17. századi orvosi receptben. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 65: 189–193.
Ludányi Zsófia. 2019. Nem tervezem eldönteni…. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 4: 15–15.
Ludányi Zsófia. 2017. Az egy névelő (egy) rút germanizmus?. MAGYAR ORVOSI NYELV 17, 2: 80–84.
Ludányi Zsófia. 2017. Domain, motif, module és a -mer utótagú kifejezések: Hozzászólás. MAGYAR ORVOSI NYELV 17, 1: 39–41.
Ludányi Zsófia. 2017. Hozzászólás Bősze Péter Létige + határozói igenév, avagy létige + befejezett melléknévi igenév? című cikkéhez. MAGYAR ORVOSI NYELV 17, 1: 47–49.
Ludányi Zsófia. 2015. Kétéves a helyesiras.mta.hu tanácsadó portál. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 2: 14.
Kozma Judit, Lisznyai-Mindák Cecilia, Ludányi Zsófia (szerk.). 2008. Félúton 4.: A negyedik Félúton konferencia (2008) kiadványa. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék.

Ludányi Zsófia
Oktatási tevékenység

Előadások és szemináriumok tartása a nyelvi norma, nyelvmenedzselés, helyesírás, szófajtan és alaktan, korpusznyelvészet, anyanyelvi tantárgy-pedagógia, számítógépes nyelvészet területén.

Témavezető és témakiíró az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának alkalmazott nyelvészeti programjában.

Ludányi Zsófia
Életrajz