Hauber Kitti

Hauber Kitti

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: lexikográfia, kognitív nyelvészet, névtan, ezen belül is főként a családnevek és ezek kialakulása mögött álló névadási motivációk, névföldrajz

Elérhetőségek

Szobaszám

108

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6058

Elérhetőségek

Szobaszám

108

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6058

Hauber Kitti
Bemutatkozás

2018-ban alap-, majd 2020-ban mesterdiplomát szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar alap-, illetve magyar nyelv és irodalom mesterszakon és dimenzionális nyelvészet szakirányon. 2021 júniusa óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpont Lexikográfiai Intézetének A magyar nyelv nagyszótára kutatócsoportjánál szócikkíróként. Emellett végzem doktori tanulmányaimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Nyelvtudományi Doktori Iskola Magyar Nyelvészet Doktori Program Névtan Alprogramján. Kutatási témám a 18. századi Dunántúl családneveinek tipológiai és névföldrajzi vizsgálata. Kutatási területeimhez tartozik a lexikográfia mellett a kognitív nyelvészet és névtan, valamint a névföldrajz mind a magyar, mind a német nyelv tekintetében. Kutatásaim elsősorban a 17–18. századi Kárpát-medence nyelvi és etnikai viszonyaira, a Habsburg Birodalom nyelv- és névpolitikájára, illetve a névadás kognitív folyamatára koncentrálnak.

Tanulmányok:

2015–2018: ELTE BTK magyar alapszak, spanyol diszciplináris minor szak

2018–2020: ELTE BTK magyar nyelv és irodalom mesterszak, dimenzionális nyelvészet szakirány

2020– ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Magyar Nyelvészet Doktori Program, Névtan Alprogram

Hauber Kitti
Publikációk

19 találat
19 találat

Hauber Kitti
Oktatási tevékenység

2021- ELTE BTK Magyar Nyelv és Finnugor Intézet Magyar Nyelvtörténeti, Szociológiai, Dialektológiai Tanszék

2021- Pápai Türr István Gimnázium és Kollégium