Domonkosi Ágnes

Domonkosi Ágnes

PhD

senior research fellow

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A megszólítási gyakorlatok, nyelvi viselkedés, nyelvi udvariasság empirikus kutatása; A közösségi nyelvi reflexió kutatása, a nyelvi menedzselés lehetőségeinek feltárása, az anyanyelvi nevelés problémaközpontú megújításának kezdeményezése; Mai magyar szépirodalmi művek elemzése, értelmezési lehetőségei, egyes stílus- és szövegtípusok jellemzőinek, a szövegértés dimenzióinak vizsgálata.

Elérhetőségek

Szobaszám

213

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6031

Elérhetőségek

Szobaszám

213

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6031

Domonkosi Ágnes
Publikációk

240 találat
240 találat
Domonkosi Ágnes, Kuna Ágnes, Ludányi Zsófia. 2023. Az e-mail és az írásbeli üzenetváltás változó gyakorlatai. TEMPEVÖLGY: KULTÚRA MŰVÉSZET TUDOMÁNY 3: 76–91.
Bús Ágnes, Domonkosi Ágnes. 2022. A könnyen érthető kommunikáció célcsoportjainak bővíthetősége
Domonkosi Ágnes, Ludányi Zsófia, H. Tomesz Tímea. 2022. Az online tanóráktól az oltakozásig. A járványhelyzet hatásai a nyelvi és kommunikácós gyakorlatokra: előadás
Ludányi Zsófia, Domonkosi Ágnes. 2022. Homo fisz, firhang, hi7etleN: A Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvinapló-író pályázata. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 30–31.
Domonkosi Ágnes, Imrényi András, Jánk István, Kalcsó Gyula, Ludányi Zsófia, Rási Szilvia, Takács Judit, Hulyák-Tomesz Tímea:. 2020. Problémaalapú anyanyelvi nevelés – használatalapú gyakorlatok: előadás
Domonkosi Ágnes. 2020. Verbális érintés a Facebookon.: A tegelés mint megszólítás és személyemlítés. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 2: 19.
H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes. 2020. Az attitűddeixis műveletei közvetített médiaesemények társas viszonyainak alakításában. HUNGAROLÓGIAI KÖZLEMÉNYEK (ÚJVIDÉK) 21, 3: 31–47.
Hulyák-Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes, Farkas Anett, Havasiné Kovács Helga, H. Tomesz Tímea, Kalcsó Gyula, Takács Judit (szerk.). 2020. Tanári kommunikáció. Eger: Eszterházy Károly Egyetem, Bölcsészettudományi és Művészeti Kar.
Domonkosi Ágnes, H. Tomesz Tímea. 2019. Protokoll vs. személyes jelenlét, ünnepélyesség vs. bizalmasság. A társas deixis műveletei egy sportolói díjátadó ünnepségen: előadás
Domonkosi Ágnes. 2019. A nézőpont szerepe az attitűddeixis műveletében. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 45: 75–92.
Domonkosi Ágnes. 2019. Attitűddeixis az audiovizuális fordításban.: Tegezés, magázás, megszólítás a Csernobil című minisorozat magyar szövegváltozataiban. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 14, 2: 73–88.
Domonkosi Ágnes. 2019. Jánk István: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 45: 183–188.
Domonkosi, Ágnes, and Zsófia Ludányi. 2019. Linguistic features of email correspondence between university students and their teachers. ACTA UNIVERSITATIS DE CAROLO ESZTERHÁZY NOMINATAE: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVTUDOMÁNY KÖRÉBŐL 65: 117–132.
Domonkosi Ágnes. 2018. Nyilvánosság és attitűddeixis a közösségi oldalak diskurzusaiban. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 13, 2: 63–75.
Domonkosi Ágnes. 2016. Nyelvi ideológia és nyelvszemlélet a kísérleti magyar nyelvi tankönyvekben. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 43: 30–45.
Domonkosi Ágnes. 2015. Metonimikusság és nézőpont a magyar megszólítások használatában. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 42: 59–69.
Domonkosi Ágnes. 2014. A stílus kérdése a szociolingvisztikában. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL Tom. XLI.: 77–89.
Domonkosi Ágnes. 2013. A tankönyvszöveg érthetőségének vizsgálati szempontjai. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL Tom. XL.: 27–35.
Domonkosi, Ágnes. 2013. Self-stylization, style strategy, stylistic patterns re-evaluated: The main stylistic features of a personal blog. STUDIA LINGUISTICA HUNGARICA 28: 99–120.
Domonkosi Ágnes. 2009. A pragmatika szerepe a retorikai-stilisztikai alakzatok értelmezésében. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 36: 102–113.
Domonkosi Ágnes. 2008. A nyelvi agresszió szerepe a személyközi viszonylatokban. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 35: 53–60.
Domonkosi Á. 2007. Attitűd, értékítélet, minősítés: az értékszempont érvényesülése a nyelvi-nyelvhasználati reflexiókban. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 34: 38–54.
Domonkosi Á. 2007. Megszólítások és beszédpartnerre utaló elemek a rádiózás nyelvhasználatában. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO SCIENTIARIUM ECONOMICARUM ET SOCIALIUM 34: 97–110.
Domonkosi Ágnes. 2007. Az alakzatok világa 11., 16., 19. Sorozatszerkesztő: Szathmári István. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 34: 173–179.
Ágnes, Domonkosi. 2006. Gábor Tolcsvai Nagy (2005): A Cognitive Theory of Style. Metalinguistica 17. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 162 pp.. SPRACHTHEORIE UND GERMANISTISCHE LINGUISTIK 16, 2: 207–212.
Domonkosi Ágnes, Okosné Bozsik Gabriella, Lőrincz Julianna, V Raisz Rózsa, Zimányi Árpád, Zimányi Árpád. 2006. Beszédművelés, nyelvi norma: Távoktatási jegyzet az EKF könyvtár–informatika szakjához. Eger: EKF Líceum Kiadó.
Domonkosi Ágnes. 2006. Attitűd, érték, minősítés: Az értékszempont érvényesülése a nyelvi-nyelvhasználati reflexiókban
Domonkosi Ágnes. 2006. Stíluselemzés, trópusok, alakzatok. Eger: Líceum Kiadó.
Domonkosi Á. 2005. Az empirikus nyelvészeti kutatások módszerei és feladatai. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 32: 39–50.
Domonkosi Á. 2005. Stilisztikai konferencia József Attila születésének 100. évfordulójára. DEBRECENI SZEMLE 13, 4: 620–623.
Domonkosi Ágnes. 2005. Az utca névmásai: Tegezés, magázás, megszólításkerülés. INTERPRESS MAGAZIN 5, május: 94–98.
Domonkosi Á. 2004. Az alakzatok világa 6-10. ÉDES ANYANYELVÜNK 26: 257–262.
Domonkosi Ágnes. 2003. A változatok szerepe a megszólítások használatában. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 41: 109–116.
Domonkosi Ágnes. 2003. Megszólítási formák napjaink nyelvhasználatában. In: Bognár Nándor (szerk.) Anyanyelvi konferencia, 2003.december 1.. Budapest: Magyar Rádió. 25–35.
Domonkosi Á. 2002. A megszólítások kutatásának módszerei és eredményei a magyar nyelvtudományban. ACTA ACADEMIAE PAEDAGOGICAE AGRIENSIS NOVA SERIES: SECTIO LINGUISTICA HUNGARICA (2002-) / AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI. TANULMÁNYOK A MAGYAR NYELVRŐL 25: 89–114.
Domonkosi Á. 2001. A „verbális érintés” stílusértéke. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 41: 58–64.
Domonkosi Ágnes. 2001. A megszólítás és a nyelvi kapcsolattartás kérdése illemtankönyveinkben. MÓDSZERTANI KÖZLEMÉNYEK TANÍTÓK ÉS TANÁROK SZÁMÁRA 41: 202–206.
Domonkosi Ágnes. 2001. A megszólítás vizsgálatának módszerei és eredményei a nemzetközi nyelvtudományban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 39: 87–102.
Domonkosi Ágnes. 2000. A megszólítás és kapcsolattartás változatai a nem tegeződő viszonyokban. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 38: 129–137.
Domonkosi Ágnes. 1999. A nyelvi viselkedés dokumentumai a századelőről: „Amikor a nép urasan beszél”. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 36: 25–30.
Domonkosi Ágnes. 1999. Balázs Géza: Magyar nyelvkultúra az ezredfordulón. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 36: 179–183.
Domonkosi Ágnes. 1998. Hol tart ma a stilisztika? Szerkesztette: Szathmári István. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 35: 220–225.
Domonkosi Ágnes. 1998. Kazinczy Sallustius-fordításának ö-zése. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 35: 87–94.
Domonkosi Ágnes. 1997. Kiss Jenő: Társadalom és nyelvhasználat. MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 34: 225–230.

Domonkosi Ágnes
Oktatási tevékenység

  • Több mint 20 éves felsőoktatási tapasztalat hazai és nemzetközi intézményekben (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Uniwersytet Jagiellonsky, Károli Gáspár Református Egyetem).
  • Tanárképzésben oktatott tárgyak: stilisztika, szövegtan, szószerkezettan, mondattan, szociolingvisztika, nyelvstratégia – nyelvpolitika, pragmatika, jelentéstan, beszédművelés és nyelvi norma. Gyógypedagógiai képzésben oktatott tárgyak: pszicholingvisztika, nyelv és kommunikáció.
  • Témavezető és témakiíró az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Doktori Iskolájának nyelvpedagógiai alprogramjában.

Domonkosi Ágnes
Életrajz