Raátz Judit

Raátz Judit

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Névtan, személynevek, keresztnevek, szocioonomasztika, a mai keresztnévadás motivációi, a névdivat alakulása, a névváltoztatás indítékai, a mai hazai és külföldi névadási szokások, jogi szabályozásuk. Az anyanyelvtanítás módszertana, a szövegértés és szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei, kommunikációtan, a kommunikációs készségfejlesztése.

Elérhetőségek

Szobaszám

008

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6093

Elérhetőségek

Szobaszám

008

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6093

Raátz Judit
Bemutatkozás

A Nyelvtudományi Kutatóközpont a Névtani munkacsoportjának vezetője vagyok. 2009 óta veszek részt az Utónévbizottság munkájában, amely feladata a beérkező névkérelmekről szakvélemény készítése, a szülők névadásának segítése. 44 évet tanítottam, kezdetben a közoktatásban, majd 34 évet az ELTE oktatója voltam. Nyelvészeti és nyelvpedagógiai tárgyakat oktatattam az alap-, mester- és PhD-képzésekben.

Raátz Judit
Publikációk

169 találat
169 találat
Haindrich Helga, Raátz Judit. 2022. Személynévkincsünk alakulása. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 4: 12–13.
Raátz Judit. 2022. A nevekkel foglalkozó tudomány: a névtan. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 7–9.
Raátz Judit. 2022. Grétsy tanár úr 90 éves. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 1: 1–1.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 11-12. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 5. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 6. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 7. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 8. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Raátz Judit. 2020. Anyanyelvi felmérők az 9-10. évfolyam számára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Baditzné Pálvölgyi Kata, Bodnár Gábor, Feldné Knapp Ilona, Lach Zsuzsanna, Major Éva, Raátz Judit. 2019. VI. Trefort-kerti bölcsésztanári konferencia: Tanárok tanulása – gyakorlat és megújulás: Szakpedagógiai konferencia a bölcsész és művészetközvetítő tanárok, oktatók, hallgatók számára
Raátz Judit. 2019. 33. Beszélni nehéz körök anyanyelvi tábora, Balatonboglár. 2019. július 9. Keresztnévadási szokások és szabályok
Raátz Judit. 2019. A kommunikációs készség fejlesztése és az anyanyelvi nevelés.
Raátz Judit. 2019. Keresztnévadási szokások és szabályok
Raátz Judit. 2019. Külföldi nevek itthon, azaz az idegen nevek átírásának kérdései és típusai. In: Keszler Borbála (szerk.) A magyar nyelv a világban – oktatás, innováció, család. Európai hatások a magyar nyelvre. Budapest: Magyar Nyelvőr Alapítvány; Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.. 124–131.
Antalné Szabó Ágnes, Gréczi-Zsoldos Enikő, Huszné Szemán Lilla, Lukácsné Lengyel Marina, Márkus Róbert Zsolt, Martonné Némethy Márta, Nagyné Herczeg Évaet al.. 2018. Tanmenet-, tematikusterv- és óraterv-illusztrációk évfolyamkénti bontásban. In: Sipos Zsoltné (szerk.) Felsős tanári kézikönyv a magyar irodalom tantárgy tanításához. Eger: EKE Líceum Kiadó. 21–117.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2016. Magyar nyelv és kommunikáció.: Tankönyv a 8. évfolyam számára. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Raátz Judit. 2016. Minek nevezzelek? A Nyelvtudományi Intézet műhelyeiből rovat. ÉDES ANYANYELVÜNK 38, 5: 16.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2014. Magyar nyelv és kommunikáció 5.. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2014. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 11. évfolyam számára.. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció tankönyvcsalád
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 10. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2013. Magyar nyelv és kommunikáció.. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2011. Magyar Nyelv és Kommunikáció. Tankönyv 7. évfolyam számára. Budapest: Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
Raátz, J. 2011. Nick as self attributed name. NOUVELLE REVUE D ONOMASTIQUE 53: 183–209.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2010. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9-10. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Beszéd és írás: Magyar nyelvi és kommunikációs feladatlap az 5. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Magyar nyelv és kommunikáció: tankönyv az 11-12. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2009. Magyar nyelv és kommunikáció: tankönyv az 7-8. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Beszéd és írás: Magyar nyelvi és kommunikációs munkafüzet az 5. évfolyam számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció a 9–10. évfolyam számára. Tanári kézikönyv.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 10. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 6. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet a 9. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Munkafüzet az 5. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a 9–10. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 2008. Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv az 5–6. évfolyam számára.. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Raátz Judit. 2004. A nem nyelvi jelek szerepe az előadásban. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak.. Budapest: Raabe Kiadó. 1–25.
Raátz Judit. 2004. Az anyaggyűjtés és az anyag elrendezése. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve iskolaigazgatóknak.. Budapest: Raabe Kiadó. 1–26.
Raátz Judit. 2003. A beszédfajták. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–23.
Raátz Judit. 2003. Az anyaggyűjtés és az anyag elrendezése. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–26.
Raátz Judit. 2003. Kapcsolat a hallgatókkal. In: Róka Jolán (szerk.) Szónoklatok nagykönyve polgármestereknek. Budapest: Raabe Kiadó. 1–24.
Raátz Judit. 2001. Különleges keresztnevek az ezredfordulón. In: Kovátsné Németh Mária (szerk.) IV. Apáczai Napok 2000: Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar tanulmánykötete. Győr: Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar. 321–328.
Raátz Judit. 2000. Kommunikáció: a kereskedelmi szakképzés számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Rt..
Antalné Szabó Ágnes, Raátz Judit. 1999. A szófajok rendszere
Raátz Judit. 1999. A rokon értelmű szavak, szólások és ellentétek szótára. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 40, 2: 35–36.
Raátz Judit. 1999. Anyanyelvi tantervek a NAT alapján. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 658–664.
Raátz Judit. 1999. Magyar nyelv és kommunikáció 6–18 éveseknek. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 705–709.
Raátz Judit. 1998. Erzsébet királyné természetszeretete a gödöllőiek emlékezetében. In: Krassay László (szerk.) Emlékülés a Gödöllői Erzsébet-park 100. évfordulóján. 103–107.
Raátz Judit. 1997. Dr. Lovász Gabriella – dr. Adamik Tamásné: Ablaknyitogató I., II. c. tankönyvének ismertetése. In: Hangay Zoltán (szerk.) Tankönyvismertetések és kritikák kisiskolások újabb magyar tankönyveiről. Budapest: Budapesti Tanítóképző Főiskola (BTF). 102–108.
Raátz Judit. 1997. Dr. Lovász Gabriella: Ablaknyitogató I-II.. BUDAPESTI TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 14: 102–108.
Raátz Judit, Fercsik Erzsébet. 1996. Névtani foglalkozások II.. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 36, 1: 34–39.
Raátz Judit. 1996. A beszédművelés néhány újonnan megjelent alsó tagozatos tankönyvben. CSENGŐSZÓ: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK 4, 5: 14–16.
Raátz Judit. 1996. Milyen az Idővándor?. CSENGŐSZÓ: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT TANÍTÓKNAK 4, 1: 9–11.
Raátz Judit, Fercsik Erzsébet. 1995. Névtani foglalkozások I.. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35, 5: 41–47.
Raátz Judit. 1994. Az általános iskolai tanulók névtani ismeretei egy felmérés tükrében. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35: 14–18.
Raátz Judit. 1994. Magyar nyelvi és irodalmi tankönyvek az 1994/95. tanév tankönyvjegyzékén. MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 35, 1: 3–18.
Raátz Judit (szerk.). 1992. Irka. Gödöllő: ELTE.
Raátz Judit. 1992. Gyakorlati kézikönyv óvónők számára: (Gósy Mária: Óvónői beszédviselkedés). MAGYARTANÍTÁS: MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 33, 4: 28–28.
Raátz Judit. 1992. Lehet-e a siker bombasztikus?. ÉDES ANYANYELVÜNK 14, 1: 5–5.
Raátz Judit. 1981. Gödöllő földrajzi nevei. Budapest: ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége.

Raátz Judit
Oktatási tevékenység

43 éves szakmai tapasztalat, több felsőoktatási intézményben. Oktatott tárgyak: 

alaktan, szófajtan, hangtan, beszédművelés, jelentéstan, szókészlettan, szövegtan, a magyar nyelv tanításának gyakorlata, kommunikációtan, névtan, magyar mint idegen nyelv, tanári kommunikáció, bevezetés a pedagógiai kommunikációba, a kommunikáció oktatásának módszertana, üzleti levelezés, üzleti kommunikáció, retorika, tárgyalástechnika, idegen nyelvű írásbeli kommunikáció, interkulturális kommunikáció, kreatív írás, szövegértés fejlesztése, szövegalkotás és fogalmazástanítás, Kommunikáció szóban és írásban, kommunikáció és retorika.

A BA alapszakok és az MA szakindításához szükséges tantárgyi programok, illetve tantárgyi követelmények leírása, kidolgozása (pl. a kommunikációoktatás gyakorlati képzésének, a magyartanári képzés tantervei)

Felsőoktatási jegyzetek, tankönyvek, E-learninges anyagok készítése.

A hallgatók nyelvészeti TDK munkáinak vezetése: hét helyezett tanítvány az OTDK-án.

– 2005-től meghívott előadó a névtani doktori iskolában,

– 2009-ben induló alkalmazott nyelvtudományi doktori iskola oktatója, témavezető,a 9 diákból eddig 3 fő szerzett PhD-fokozatot. 

1995 óta több mint több mint 40 közoktatási tankönyv, tankönyvsorozat szerzője, társszerzője.

Raátz Judit
Életrajz