Elméleti nyelvészet PhD

Információk

Félévkezdő tájékoztató

Félévkezdő tájékoztató ideje:  
2024. február 6. (kedd), 11.00

Félévkezdő tájékoztató helye: 
1068 Budapest, Benczúr u. 33., földszinti előadóterem

A jelentkezéseket 2023. március 16-tól május 8. (hétfő) éjfélig lehet benyújtani online.

ELTE BTK ‒ Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Telefon: (36-1) 342-9372/6016

Bánréti Zoltán

a doktori program vezetője

Gárdai Kinga

tudományos ügyintéző
tneqnv.xvatn@alghq.uha-era.uh vagy tneqnv.xvatn@ogx.rygr.uh

Elméleti nyelvészet PhD
Bemutatkozás

Általános leírás

Az elméleti nyelvészeti Ph.D. képzés az ELTE Elméleti nyelvészet szakhoz kapcsolódik, és az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül működik. A doktorjelölttől elvárjuk, hogy olyan elmélet keretében dolgozzék, amely lehetővé teszi egy adott nyelv, vagy általában a természetes nyelv természetét meghatározó elvek és szabályok feltárását. A képzés törzsét az elméleti nyelvészet hagyományos fő ágai, az alsóbb nyelvi szintek (fonológia, morfológia), a mondattan és a jelentéstan alkotják, de a doktorjelölt foglalkozhat a nyelvtudomány és egy más tudomány (pl. filozófia, irodalomtudomány, matematika, logika, fonetika, kognitív pszichológia, szociológia, számítástudomány) kapcsolatával is.

Felvételi követelmények

A Ph.D. programba való felvételhez nem szükséges nyelvészeti végzettség, előfeltétel azonban az egyetemi diploma (MA). Feltétel továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete. Ezenkívül kívánatos egy második idegen nyelv ismerete is. A jelentkezőnek megfelelő nyelvészeti alapműveltséggel kell rendelkeznie és bizonyítania kell önálló kutatásra való alkalmasságát. A felvételi anyagnak tartalmaznia kell a jelentkezőnek szakmailag méltányolható kutatási elképzelését is.

Minden egyéb kérdésben az ELTE BTK doktori szabályzata a mérvadó, az Elméleti nyelvészet doktori programban nem határozunk meg az általános előírásoktól eltérő feltételeket.

A tanterv itt olvasható

Publikációs kreditek:

Publikáció III.: lektorált kötetben megjelent idegen nyelvű tanulmány

Publikáció II.: lektorált kötetben megjelent magyar tanulmány

Publikáció I.: idegennyelvű, nem lektorált

Azt, hogy egy diák az adott konferenciaelőadásával vagy publikációjával hány kreditet teljesít, a témavezetője ítéli meg. Ha a témavezető bizonytalan, akkor a DT. dönt.

A társszerzős publikációkat és konferenciaelőadásokat osztani kell, tehát ha egy 8-kredites publikáció társszerzős, akkor az 4 kredit.

Képzési terv

A doktorjelöltnek félévenként tanulmányi tervet kell készítenie, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető hagy jóvá. A tanulmányi tervnek tartalmaznia kell: (a) a félévben felvett kötelező és választható órákat, (b) a témavezetővel való konzultációt, (c) egy olvasmánylistát, (d) a kérdéses félév alatt megrendezett konferenciákon való részvételt, (e) tanulmányírásra való elképzelést és (f) az esetleg tervbe vett külföldi tanulmányutat.

Abszolutórium

A kötelezően előírt kreditszám teljesítése esetén a programtanács előterjesztése alapján az ELTE dékánja abszolutórium kiállításával igazolja, hogy a doktorjelölt teljesítette adoktori  program követelményeit.

A disszertáció

Annak, hogy a disszertációt a Doktori Hivatalba le lehessen adni, feltétele a sikeres házi védés. A házi védést a beadás előtt 3 hónappal célszerű megtartani, hogy az esetleges javításokra még maradjon idő. A házi védés tervezett időpontját a programnak minimum 4 hónappal a házi védés előtt be kell jelenteni, és a bírálandó dolgozatot legalább 3 hónappal a védés időpontja előtt 3 példányban le kell adni.

A Ph.D. fokozat azt igazolja, hogy a doktorjelölt letette a doktori szigorlatot és megvédte önálló kutatáson alapuló disszertációját.

Elméleti nyelvészet PhD
Meghirdetett kurzusok

24 találat
24 találat
PhD

BTKD-NY-ENY-1

2023/2024 ősz

Fonológia

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóRebrus Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-11

2023/2024 ősz

Konzultáció 3.

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóRebrus Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-4.1

2023/2024 ősz

Prozódia

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóMády Katalin
PhD

BTKD-NY-ENY-4.2

2023/2024 ősz

Morfológia

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóKomlósy András
PhD

BTKD-NY-ENY-4.6

2023/2024 ősz

Neurolingvisztika: a belső beszéd természetének a kutatása

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóBánréti Zoltán
PhD

BTKD-NY-ENY-4.8

2023/2024 ősz

A japán nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóCseresnyési László
PhD

BTKD-NY-ENY-7.3

2023/2024 ősz

Magyar és uráli szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatókDékány Éva, Georgieva Ekaterina
PhD

BTKD-NY-ENY-8.1

2023/2024 ősz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatókTörkenczy Miklós, Rebrus Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-8.3

2023/2024 ősz

Kurrens témák az általános nyelvészet köréből: Az Annual Review of Linguistics alapján

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóGärtner Hans-Martin
PhD

BTKD-NY-ENY-8.5

2023/2024 ősz

Programozás logikusoknak

online

OktatóMekis Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-8.6

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Klinikai nyelvészet

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóHoffmann Ildikó
PhD

BTKD-NY-ENY-10

2022/2023 tavasz

Konzultáció 2.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-2

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Mondattan

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
PhD

BTKD-NY-ENY-3

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Formális jelentéstan

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókGyuris Beáta, Gärtner Hans-Martin
PhD

BTKD-NY-ENY-4.5

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Statisztika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóMády Katalin
PhD

BTKD-NY-ENY-4.6

2022/2023 tavasz

Neurolingvisztika: a nyelvtan neurológiai alapjai

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBánréti Zoltán
PhD

BTKD-NY-ENY-4.8

2022/2023 tavasz

Az európai nyelvészeti gondolkodás története

Műegyetem Z épület (Bertalan Lajos u. 2.)

OktatóCser András
PhD

BTKD-NY-ENY-5.1

2022/2023 tavasz

Fonetika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGráczi Tekla Etelka
PhD

BTKD-NY-ENY-5.6

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

A nyelvfeldolgozás folyamatai tipikus és atipikus esetekben/helyzetekben

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóHoffmann Ildikó
PhD

BTKD-NY-ENY-7.1

2022/2023 tavasz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókTörkenczy Miklós, Rebrus Péter
PhD

BTKD-NY-ENY-7.3

2022/2023 tavasz

Általános és magyar nyelvtörténet

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
PhD

BTKD-NY-ENY-7.5

2022/2023 tavasz

A számítógépes nyelvészet alapjai

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóSimon Eszter
PhD

BTKD-NY-ENY-7.8

2022/2023 tavasz

Veszélyeztetett nyelvek

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBaló András Márton
PhD

BTKD-NY-ENY-8.8

2022/2023 tavasz

A kínai nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBartos Huba

Elméleti nyelvészet PhD
Oktatók

19 találat
19 találat

ELTE közalkalmazott állandó oktatóink

Dékány Éva
PhD
tudományos főmunkatárs
Gyuris Beáta
PhD
tudományos főmunkatárs, a központ vezetője
Rebrus Péter
PhD
tudományos főmunkatárs

Állandó oktatóink a Nyelvtudományi Kutatóközpontból

Baló András Márton
PhD
tudományos munkatárs
Bánréti Zoltán
CSc
tudományos tanácsadó
Komlósy András
CSc
tudományos főmunkatárs
Mády Katalin
PhD
tudományos főmunkatárs
Törkenczy Miklós
DSc
tudományos tanácsadó

A kezdetektől meghatározó oktatóink voltak

Rendszeresen felkért oktatóink

Bárkányi Zsuzsanna
PhD
tudományos főmunkatárs
Georgieva Ekaterina
PhD
tudományos munkatárs
Gráczi Tekla Etelka
PhD
tudományos főmunkatárs
Hoffmann Ildikó
PhD
tudományos főmunkatárs
Lagos Cortes Mátyás
tudományos segédmunkatárs
Lovas Anna
tudományos segédmunkatárs
Sass Bálint
PhD
tudományos főmunkatárs

Tudományos ügyintéző

Gárdai Kinga
tudományos ügyintéző