Gráczi Tekla Etelka

Gráczi Tekla Etelka

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: obstruensek, longitudinális beszédbeli változások, artikuláció

Elérhetőségek

Szobaszám

401

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6030

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

401

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6030

Hivatkozások

Gráczi Tekla Etelka
Publikációk

176 találat
176 találat
Miranda, Luma, Tekla Etelka Gráczi, Tamás Gábor Csapó, Andrea Deme, Kornélia Juhász, and Alexandra Markó. 2021. The Brazilian Portuguese lateral sounds produced by Hungarian learners of L2 Portuguese: An ultrasound tongue imaging study. In: 5th International Conference “Approaches to Phonology and Phonetics” (APAP): Book of Abstracts. 30–32.
Gráczi Tekla Etelka. 2020. A felnőttek beszédjellemzőinek változása az életkor függvényében. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 2: 16.
Markó, Alexandra, Márton Bartók, Tamás Gábor Csapó, Tekla Etelka Gráczi, and Andrea Deme. 2020. Subsegmental differences between accented and unaccented vowels in Hungarian?. In: 12th International Seminar on Speech Production. Paper: https://issp2020.yale.edu/S09/mark%C3%B3_09_10_089_abstract.pdf.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Markó, Alexandra, Andrea Deme, Gergely Varjasi, Márton Bartók, Tekla Etelka Gráczi, and Tamás Gábor Csapó. 2017. Word-initial irregular phonation as a function of speech rate and vowel quality in Hungarian. In: 11th International Seminar on Speech Production. 50–51.
Gyarmathy Dorottya, Neuberger Tilda, Gráczi Tekla Etelka. 2014. Lejegyzési útmutató a BEA Spontánbeszéd-adatbázis háromszintű annotálásához. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 14, 1-2: 35–44.
Gráczi TE. 2012. 17th Internatianal Congress of Phonetic Sciences. BESZÉDKUTATÁS 20: 315–315.
Gráczi, TE. 2012. 17th International Congress of Phonetic Sciences Hong Kong, China, 17–21 August 2011. PHONETICIAN 103/104: 97–98.
Bajnóczi K, Markó A, Gráczi TE. 2011. Diszfóniás betegek hangminőségének változása a kezdeti hangterápia során. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 57: 27–34.
Deme Andrea, Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória, Markó Alexandra. 2011. Magánhangzó-realizációk az olvasásban és a spontán beszédben
Gráczi TE. 2011. Intervokális explozívák a zöngésségi oppozíció függvényében. BESZÉDKUTATÁS 19: 46–60.
Gráczi, TE. 2011. Voicing contrast of intervocalic plosives in Hungarian. In: Lee WS, Zee E (szerk.) Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences. City University of Hong Kong. 759–762.
Gráczi TE, Horváth V. 2010. A magánhangzók realizációja spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 18: 5–16.
Gráczi TE. 2010. A spiránsok zöngésségi oppozíciójának néhány jellemzője. BESZÉDKUTATÁS 18: 42–56.
Gráczi TE. 2009. Temporális jellemzők a beszédpartnerek ismeretségének függvényében. BESZÉDKUTATÁS 17: 121–133.
Horváth, Viktória, and Tekla Etelka Gráczi. 2009. Beszédkutatás 2009 [Hungarian Speech Research 2009]
Gráczi TE. 2008. Alveoláris spiránsok akusztikai fonetikai vizsgálata. BESZÉDKUTATÁS 16: 33–52.
Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka. 2008. Az eldöntendő kérdő modalitás megvalósulása a nyelőcsőbeszédben. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 8, 1-2: 147–158.
Gráczi Tekla Etelka. 2007. Az explozívák realizációja mássalhangzó-kapcsolatok első tagjaként. BESZÉDKUTATÁS 15: 35–47.
Gráczi Tekla Etelka. 2007. Gósy Mária - Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztő modulok: Könyvismertető. BESZÉDKUTATÁS 15: 216–218.
Markó A, Gráczi TE. 2007. Gégeeltávolításon átesett betegek beszédének hallgatói megítélése. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 7, 1-2: 39–57.
Markó Alexandra, Gráczi Tekla Etelka, Fent Zoltán. 2007. Különleges zöngeképzési módok hatása az észlelésre. MAGYAR TUDOMÁNY 167, 3: 262–264.
Gráczi Tekla Etelka. 2006. Suttogott ejtésű magánhangzók észlelése. BESZÉDKUTATÁS 14: 86–101.
Gráczi Tekla Etelka. 2005. Suttogott mássalhangzók észlelése. BESZÉDKUTATÁS 13: 78–95.
Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka. 2005. A beszédészlelés fejlődésének vizsgálata. BESZÉDKUTATÁS 13: 112–123.
Imre Angéla, Gráczi Tekla Etelka. 2005. A Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság 2005. évi kongresszusa. BESZÉDKUTATÁS 13: 178–180.
Markó, Alexandra, and Tekla Etelka Gráczi. 2005. The effect of the suprasegmental structure of the stimuli on the word activation processes
Gráczi Tekla Etelka, Horváth Viktória. 2004. A fonetika a felsőoktatásban. MAGYAR NYELVŐR 128: 117–119.

Gráczi Tekla Etelka
Életrajz