Interakciós rítus kutatócsoport
Kutatási terület

A Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoport 2017-ben alakult. A kutatócsoport a csoport által létrehozott interakciós rítuselmélet segítségével a szociopragmatika, pragmalingvisztika, kultúraközi kommunikáció, nyelvoktatás, nyelv és globalizáció, valamint a fordítás elmélet területein végez jelentős hatásfokkal bíró kutatásokat. A kutatócsoport a pragmatikai kutatások egyik legnagyobb hatásfokkal bíró közép-európai műhelye, amely a magyar tudományt olyan nemzetközi fórumokon képviseli, mint a Journal of Pragmatics. A kutatócsoport 2021 során elnyerte a Tématerületi Kiválósági Program (Nemzeti Kutatások Alprogram) támogatását.

Jelenleg futó kutatásunk során egy integratív pragmatikai modellt hoztunk létre, melynek segítségével a kifejezések, beszédaktusok és interakció egységei rendszerszerűen kutathatók különböző adattípusokban és nyelvekben. Az elmúlt 4 év során modellünket többek között 2 (további 1 elkészített) Cambridge monográfia, valamint számos Q1/D1 szakfolyóirat cikk formájában, valamint nemzetközi plenáris előadásokkal és médiaszereplések révén is ismertettük. A projektben kiemelten erős nemzetközi kutatócsoport jött létre: a vezető kutató és a Lendület projekt keretében alkalmazott kollégája mellett számos nemzetközi kutató csatlakozott a kutatócsoporthoz, köztük Juliane House Professzor (Hamburg Egyetem), aki a pragmatika kutatások egyik legismertebb nemzetközi szakértője.

Kutatócsoport-vezető:

Kádár Zoltán Dániel, PhD
E-mail: daniel.z.kadar@nytud.hu
Telefon: +36 (1) 3429372 / 6082
Kádár Zoltán Dániel a következő nemzetközi szervezetekben tölt be vezető poziciót:
  • 2015- Honorary Board Member, China Pragmatics Association
  • 2013- Executive Board Member, European Association of Chinese Linguistics
  • 2013- Management Group Member, Linguistic Politeness Research Group, UK
  • 2014- International Scientific Panel Member, European Network for Intercultural Education Activities

Interakciós rítus kutatócsoport
Munkatársaink

Chen Jiejun
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

House Juliane
vendégprofesszor

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Kádár Zoltán Dániel
kutatócsoport-vezető, kutatóprofesszor

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Ning Puyu
tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Szalai Andrea
tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Todo Keiko
kutatási asszisztens

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Interakciós rítus kutatócsoport
Kutatásaink

Idegennyelv-tanulás és -oktatás pragmatikai alapú modellezése, különös figyelemmel az angolra, mint idegen nyelvre

Integratív modellünk kiemelten alkalmas a pragmatika alapú alkalmazott nyelvészeti vizsgálatokra, mivel e modell segítségével kizárólag pragmatikai módszerekkel és terminológia segítségével vizsgálható a nyelvtanulás folyamata. Tehát a modell lehetővé teszi a kutató számára, hogy kizárólag pragmatikai kategóriákkal dolgozzon. Figyelembe véve, hogy e terület rendkívül széles körben tanított, a kutatásunk eredményeként létre jövő eredményeinket egy gyakorlati alkalmazott nyelvészeti oktatási progr ...

Nyelv és politika

Integratív modellünk a nyelv és politika újszerű megközelítését is lehetővé teszi, mivel a tisztán pragmatikai megközelítés segítségével lehetővé válik, hogy a politikai nyelvhasználatot kutatásunkat előre meghatározó ideológiák és politikai álláspontok nélkül írjuk le. A kutatásunk eredményeképp létrejövő keretmunka úttörő tudományos jellege mellett felhasználható lesz különböző, politikai témaköröket érintő képzésekben, mint például a média és kommunikáció tanulmányokban. Úgy gondoljuk, e kere ...

Nyelvi udvariasságkutatás

Integratív modellünk gyakorlati alkalmazása során legelsőnek szociopragmatikai kutatásokkal szeretnénk foglalkozni – különösen azzal, hogy miként írhatók le a nyelvi udvariasság egyes nyelvkultúrákban kizárólag pragmatikai fogalmakkal, így kulturális általánosítások nélkül. A „nyelvi udvariasság” esetünkben nem kizárólag az etikettre vonatkozik, hanem magában foglalja az összes nyelvi gyakorlatot, amelyek segítségével nyelvhasználók létrehozzák és megerősítik kapcsolataikat. Kutatásunk eredménye ...

Pragmatika alapú fordításkutatás

Hasonlóan a fenti témához, a fordításkutatásban új megközelítést jelent integratív modellünk, amelynek segítségével a fordítás gyakorlatát és minőségét kizárólag pragmatikai eszköztár segítségével közelíthetjük meg. E területen végzett kutatásainkban a kutatócsoport modellje mellett fontos szerepet játszanak Juliane House korábbi úttörő jelentőségű kutatásai. Figyelembe véve, hogy a fordítás rendkívül széles körben tanított és nagy fontossággal, méghozzá gyakorlati fontossággal bíró tárgy, úgy g ...

Romani és beás interakció

A csoport munkatársai többnyelvű roma és beás közösségekben végeznek terepmunkát, adatgyűjtést. A nyelvi adatokat rendszerint szociokulturális kontextusban vizsgálják, hogy megismerjék a romani interakció kevéssé kutatott társas aspektusait, például a gyakran használt kapcsolati rítusokat és azok formai, szerkezeti jellemzőit valamint társas, interakciós szerepét a romák közötti társalgásban. Céljuknak tekintik olyan beszédmódok leírását és elemzését, amelyek a romani kommunikatív kompetencia ré ...

Interakciós rítus kutatócsoport
Események

1 találat
1 találat
2024. Júl. 18. - 2024. Júl. 19.
HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics (1068 Budapest, Benczúr street 33.)
2024. Júl. 18. - 2024. Júl. 19.
HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics (1068 Budapest, Benczúr street 33.)
1st Contrastive Pragmatics Symposium
2024. Júl. 18. - 2024. Júl. 19.
HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics (1068 Budapest, Benczúr street 33.)
Konferencia

1st Contrastive Pragmatics Symposium

We invite colleagues with interest in contrastive pragmatics to join the 1st Contrastive Pragmatics symposium, run under the aegis of Contrastive Pragmatics: A Cross-Disciplinary Journal. We organise the event with the aim of promoting academic exchange and collaborations among experts working in this field.The symposium non-profit and free of registration fees. Participants will only have to pay their own travel plus hotel costs.Call for papers:We invite colleagues who are interested in partici ...

Interakciós rítus kutatócsoport
Kapcsolatok