Kádár Zoltán Dániel

Kádár Zoltán Dániel

PhD

kutatócsoport-vezető, kutatóprofesszor

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kutatásaimat elsősorban a pragmatika, ezen belül a pragmalingvisztika és szociopragmatika területein végzem. Tudományos munkámban kiemelt szerepet kapott a kínai és az angol nyelv, illetve azok összehasonlító pragmatikai vizsgálata. Kutatásaim olyan elméleti és gyakorlati jelentőséggel bíró témákat ölelnek fel, mint a nyelvi udvariasság (hogyan és milyen módon építik fel nyelvhasználók kapcsolataikat az interakció során), interakciós rítusok, nyelvi agresszió, a kultúraközi kommunikáció, valamint a nyelvoktatás szigorúan empirikus pragmatikai alapú vizsgálata, stb. Kutatásaim tudományos eredményeik mellett hozzájárultak a tudomány és a társadalom párbeszédéhez, illetve képzések formájában is hasznosultak.

Elérhetőségek

Szobaszám

009

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6082

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

009

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6082

Hivatkozások

Kádár Zoltán Dániel
Bemutatkozás

Dr. Kádár Zoltán Dániel a pragmatika területén végzett kutatások nemzetközileg vezető szakembere, a Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, az Európai Tudományos Akadémia (Academia Europaea) Rendes Tagja, az angol nagydoktori fokozat (Doctor of Letters) birtokosa. A Kutatóközponton belül munkáját a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetben végzi, amelyen belül a Lendület Interakciós Rítus kutatócsoportot vezeti. A Contrastive Pragmatics (Brill) nemzetközi szakfolyóirat társzerkesztője, a Wiley Encyclopedia of Applied Linguistics Pragmatika szekciójának társzerkesztője, továbbá az Edinburgh Studies of Pragmatics társszerkesztője. Nemzetközileg vezető szakfolyóiratok, többek között a Journal of Pragmatics szerkesztőbizottságának tagja. Számos monográfiája jelent meg vezető kiadóknál, mint a Cambridge University Press, továbbá olyan magas impakt faktorral biró (D1) szakfolyóiratokban publikálta kutatásait, mint a Journal of Pragmatics, Pragmatics és System. Legutóbbi könyve Cross-Cultural Pragmatics (Juliane House-zal közösen), amely a Cambridge University Press-nél jelent meg 2021-ben.

Kádár Zoltán Dániel
Publikációk

218 találat
218 találat
Chen, Jiejun, Kadar Daniel, and House Juliane. 2024. Chinese ‘face’-related expressions in Peking and Teochew opera scripts – A historical contrastive pragmatic inquiry. JOURNAL OF HISTORICAL PRAGMATICS 2024, 1 Paper: 10.1075/jhp.23020.che.
House, Juliane, Daniel Z. Kadar, and Fengguang Liu. 2023. Learning Chinese as a Second Language: Studies in Honour of Willis Edmondson. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS (INJAL) 33, 3: 1.
Kádár, Zoltán Dániel. 2023. Ritual and language. PhD diss.
Kádár, Zoltán Dániel, Parvaresh Vahid, and Marquez Reiter Rosina (eds.). 2021. Alternative Approaches to Politeness, special issue of Journal of Politeness Research 17(1)
Kádár, Zoltán Dániel, and Juliane House (eds.). 2020. The Pragmatics of Ritual: special issue of Pragmatics 30 (1) John Benjamins
Kádár, Zoltán Dániel, Fengguang Liu, and Juliane House (eds.). 2020. Chinese Media and Political Discourse(s) – Politeness Perspectives: special issue of Discourse, Context & Media 35, Elsevier
Kádár, Z. Dániel, and Vahid Parvaresh. 2019. Language Aggression and Moral Order(s)
Kádár, Zoltán Dániel (ed.). 2019. New Vistas in Chinese Politeness Research, special issue of Acta Linguistica Academica
Haugh, M, ZD Kádár, and S Mills (eds.). 2013. Interpersonal Pragmatics In: Journal of Pragmatics Vol 58. Elsevier
Kádár, ZD, and Y Pan (eds.). 2012. Chinese Face and (Im)politeness: Journal of Politeness Research Vol. 8/1
Bargiela-Chiappini, F, and ZD Kádár (eds.). 2011. Institutional Politeness in (South) East Asia: Special Issue Journal of Asian Pacific Communication Vol. 21/2
KÁDÁR, Dániel Z. 2007. 考察近代漢語有禮和無禮稱謂用語的對話解釋. ASIAN AND AFRICAN STUDIES 11, 3: 1–20.
Kádár, Zoltán Dániel. 2003. Research Report–A Pragmatic Analysis of the Polite Self-denigration System of the Vernacular Chinese Language

Kádár Zoltán Dániel
Oktatási tevékenység

2018-

Dalian University of Foreign Languages (Kína)

PhD classes and lecturing MA students on the credit course Linguistic Classics

2018-

Department of English,  Ruskin University (Anglia)

Discourse Analysis, Text- Discourse- Genre, Intercultural and Professional Communication, Intercultural and Professional Communication

2012–2017

Department of English Linguistics and Foreign Languages

School of Humanities, Music and Media

University of Huddersfield (Anglia)

Introduction to Intercultural Communication (BA, foundation); Relations Across Cultures (BA, final year); Intercultural and Business Communication (MA); Child Language (BA); Interaction in English (MA)

2010–2012

Associate Professor in Linguistics

Department of Foreign Linguistics and Literature, School of Social Sciences

Ya-Chou University Taiwan, Republic of China

Introduction to Linguistics; Language in Society; Sociolinguistic Research; Academic Writing

Kádár Zoltán Dániel
Életrajz