Szalai Andrea

Szalai Andrea

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

szociolingvisztika, nyelvészeti antropológia, szociopragmatika, romani nyelvhasználat. Aktuális kutatás: Az Interakciós rítusok, viszonyulás és udvariasság a romaniban c. kutatás az alábbi kérdésekre keres választ: 1. Hogyan zajlik a társas kapcsolatok létrehozása, megerősítése, értékelése különféle helyzetekben (pl. találkozási helyzetekben, kínálás során, a rituális eskükben, a kisgyermekek ugratásában)? 2. Milyen interakciós viselkedéseket tekintenek szociopragmatikai értelemben helyénvalónak/nem helyénvalónak, udvariasnak/udvariatlannak a roma közösségek tagjai? 3. Milyen interakciós rítusokat használnak a társas kapcsolatok és a közösség morális rendjének fenntartására vagy helyreállítására, és azoknak milyen formai, szerkezeti sajátosságaik vannak? 4. A kultúraközi kommunikációban hogyan vezethetnek e különbségek félreértésekhez? 5. Hogyan befolyásolja a COVID miatti távolságtartás és a közösségi média használata ezeket az interakciós formákat?

Elérhetőségek

Szobaszám

009

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6082

Elérhetőségek

Szobaszám

009

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6082

Szalai Andrea
Bemutatkozás

Fő kutatási területem a szociolingvisztika, a nyelvészeti antropológia és a szociopragmatika. A romani nyelvhasználat különféle aspektusait vizsgálom szociokulturális kontextusban.

Elsősorban kvalitatív módszerekkel dolgozom, nyelvészeti és etnográfiai módszereket kombinálok az adatgyűjtésben. Több évet töltöttem nyelvészeti antropológiai terepmunkával romani-magyar-román háromnyelvű erdélyi gábor roma közösségekben. Elsajátítottam a gábor romani dialektust, és más vlax romani nyelvjárásokat is ismerek és használok munkám során. Jelenleg a terepmunka egyes eredményeit összegző monográfián dolgozom. Bízom abban, hogy munkám hozzájárulást jelenthet az egyik legjelentősebb hazai és európai kisebbség, a roma közösségek nyelvhasználatának jobb megismeréséhez. A roma közösségekben elfogadott beszédmódok ismerete alapvető fontosságú a tanulói sikerességet támogató, hozzáadó szemléletű oktatásban, amely az otthoni interakciós mintákat nem problémának, hanem erőforrásnak tekinti, és azokra támaszkodva valósítja meg a diákok nyelvi repertoárjának bővítését, ezzel is elősegítve a romani nyelv megtartását, a két- vagy többnyelvűséget.

Szalai Andrea
Publikációk

47 találat
47 találat
Szalai Andrea. 2016. Társadalmi különbségek és dialektuson belüli variáció gábor roma közösségekben.
Szalai, Andrea. 2006. Yaron Matras: Romani. LINGUA 116: 2238–2253.
Szalai Andrea. 2000. Romani nyelv és kultúra. MAGYAR TUDOMÁNY 46, 9: 1169–1172.
Szalai Andrea. 1999. Kisebbség és anyanyelvhasználat. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 28, 3: 26–30.
Szalai, Andrea. 1997. A “mi” és az “ők” határai, avagy a beások “belülről”. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 8, 1: 104–126.
Szalai, Andrea. 1997. A beások. Az etnikai identitás határai a nyelvhasználat tükrében.. KRITIKA: TÁRSADALOMELMÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP 1997, 12: 7–9.

Szalai Andrea
Letöltések

2006a Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleségNyelvtudományi Közlemények 103: 163-204.

2006b Yaron Matras: Romani. A Linguistic Introduction.  LINGUA, 116, 2238-2253.

2009 Átok, feltételes átok és társadalmi nem erdélyi roma közösségek nyelvi ideológiájában és gyakorlataiban (246 p.), Pécs, PTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola. (védés: 2010. 11. 22., summa cum laude) Tézisek.

2010 Nyelvi ideológiák és a társadalmi határok kijelölése egy erdélyi gábor roma közösségben. In: Feischmidt Margit (szerk.): Etnicitás. Különbségteremtő társadalom.  Budapest: Gondolat–MTA Kisebbségkutató Intézet, 418–429.

2012 (megjelenőben) Átok és kontextualizáció a romani gondozói beszédbenNyelvtudomány (47 p.)

2013 (megjelenőben): A kínálás pragmatikája gábor roma közösségekben. In: Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): “…hogy legyen a víznek lefolyása…” Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadó, 439–452.

2014 Ideologies of social differentiation among Transylvanian Gabor Roma. Acta Ethnographica 59 (1) : 85-112. (Theme issue: Roma in Central and Eastern Europe: Ethnicizing, Performing, and Commodifying Social Differences. ed. by Péter Berta)

Szalai Andrea
Oktatási tevékenység

2017 ELTE BTK, Budapest: Nyelv és nem. (meghívott előadóként, Bodó Csanáddal és Dér Csillával)
2017 ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola: Nyelvészeti antropológia. (meghívott előadóként)
2011 PTE Kultúratudományi Doktori Program: Az interszekcionalitás elméletei a társadalmi nemek kutatásában (Vincze Enikővel (BBTE, Kolozsvár) és Durst Judittal (UCL, London) közösen)
2009–2017: SZTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék: Társadalmi konfliktusok elemzése (előadás, MA képzésben)
2005: ELTE Elméleti nyelvészet szak: Terepmunka (romani). (szeminárium)
2000: Roma közösség, kultúra és oktatás nyári egyetem, Budapest, 2000. július 10–21. (ELTE Kisebbségkutató Intézet, Romaversitas, Felsőoktatási Továbbképző Program (HESP), Nyílt Társadalom Intézet)

Kurzusok:

 • Szociolingvisztika a romakutatásokban
 • Nyelvhasználat és társadalmi nem roma közösségekben
  1996–2002: PTE BTK Nyelvtudományi Tanszék Romológia Szeminárium, PTE BTK
  Romológia Tanszék: (Feladat: A specializáció tantervének kidolgozása, oktatás,
  kurzusszervezés)
 • A magyarországi cigány csoportok nyelvi helyzete (szeminárium)
 • A romani szociolingvisztikája (előadás+szeminárium)
 • Kulturális ideológiák roma közösségekben (szeminárium)
 • Nyelvészeti antropológia a romakutatásokban (szeminárium)
 • Kulturális antropológiai kutatások roma közösségekben (szeminárium).
 • Cigány kultúra–cigány társadalom I-II. (kurzusszervezés+ea., előadók: Bódi Zsuzsa,
  Csongor Anna, Görög-Karády Veronika, Kertesi Gábor, Kovalcsik Katalin, Ladányi János,
  Mezey Barna, Prónai Csaba, Radó Péter, Réger Zita, Szalai Andrea, Tauber István, Zsigó
  Jenő)

Szalai Andrea
Életrajz