Publikációk

A kutatóközpont munkatársai által írt vagy szerkesztett könyvek

A kutatóközpont munkatársainak a publikációs listái és letölthető tanulmányai a kutatók személyes honlapján találhatók.

2023

Csepregi Márta (szerk.) Tanulmányok az obi-ugor folklór köréből: Schmidt Éva írásai. Budapest: HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 260 p.  ISBN: 978-963-416-391-6

Cser András, Nemesi Attila László (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 5. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2023) 424 p. ISBN: 978-963-308-467-0

Gugán Katalin, Kerezsi Ágnes, Kubínyi Kata (szerk.) Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz. Budapest: Akadémiai Kiadó (2023) ISBN: 978-963-454-892-8

Horváth Viktória, Dér Csilla Ilona, Hámori Ágnes, Krepsz Valéria (szerk.) Empirikus társalgáskutatás Magyarországon. Budapest: HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 292 p. ISBN: 978-615-6678-01-0

Prószéky Gábor (főszerk.) Fóris Ágota, B. Papp Eszter, Bölcskei Andrea, Lipp Veronika (szerk.) A magyar terminológiastratégia kialakítása: Zöld könyv. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2023) 348 p. ISBN: 978-963-9074-958

Surányi Balázs (főszerk.) Gyuris Beáta (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXV. Tanulmányok a jelentéstan köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2023) 436 p. ISBN: 978-963-454-994-9

Szeverényi Sándor, Várnai Zsuzsa (szerk.) „a te Columbusod, Vespuccid”: Tanulmányok Sajnovics Jánosról és a 250 éves Demonstratióról. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszék (2023) 126 p. ISBN: 978-963-306-971-4

Willis J. Edmondson, Juliane House, Daniel Z. Kadar: Expressions, Speech Acts and Discourse: An Interactional Pedagogic Grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press (2023) 304 p. ISBN: 9781108949590

2022

Bakró-Nagy Marianne, Johanna Laakso, Elena Skribnik (szerk.) The Oxford Guide to the Uralic Languages. Oxford: Oxford University Press (2022) 1115 p. ISBN: 978-01-987-676-64

Ballagó Júlia, Havasi Zsuzsanna, Roskó Mira Rózsa (szerk.) Diskurzus, jelentés, rendszer: Tanulmányok a 16. Félúton konferenciáról. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola (2022) 142 p. ISBN: 978-963-4894-940

Bánréti Zoltán (szerk.) Syntax of Hungarian: Coordination and Ellipsis. Amsterdam: Amsterdam University Press (2022) 240 p. ISBN: 978-946-3728-775

Jánk István, H. Tomesz Tímea, Domonkosi Ágnes (szerk.) A digitális oktatás nyelvi dimenziói: Válogatás a PeLiKon2020 oktatásnyelvészeti konferencia kerekasztal-beszélgetéseiből és előadásaiból. Eger: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Líceum Kiadó (2022) 298 p. ISBN: 978-963-496-24-72

Egedi Barbara, Hegedűs Veronika (szerk.) Functional Heads Across Time: Syntactic Reanalysis and Change. Oxford: Oxford University Press (2022) 284 p. ISBN: 978-01-988-715-38

Gerstner Károly (szerk.) Új magyar etimológiai szótár – online kiadás. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2022)

Gugán Katalin, Kerezsi Ágnes, Kubínyi Kata (szerk.) Hanti hadak, manysi mesék: kalauz legközelebbi nyelvrokonainkhoz. Budapest: Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete (2022) 227 p. ISBN: 978-695-82-049-1-0

Mády Katalin, Markó Alexandra (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXXIV. Fonetikai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2022) 384 p. ISBN: 978-963-454-855-3

Pomázi Bence: A ragpoliszémia komplex vizsgálati módja a -nak/nek esetrag kapcsán. Budapest: Akadémiai Kiadó (2022) 174 p. ISBN: 978-963-454-806-5

Varga Mónika: Kommunikáció és szövegformálás boszorkányperekben. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2022) 276 p. ISBN: 978-615-82-100-41

2021

Kontra Miklós, Borbély Anna (szerk.) Tanulmányok a budapesti beszédről: a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú alapján. Budapest: Gondolat Kiadó (2021) 355 p. ISBN: 978-963-556-148-3

Dékány Éva Katalin: The Hungarian Nominal Functional Sequence. Cham: Springer (2021) 273 p. ISBN: 978-3-030-634-39-1

Dodé Réka, Ludányi Zsófia (szerk.) A korpusznyelvészettől a neurális hálókig: Köszöntő kötet Váradi Tamás 70. születésnapjára. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2021) 156 p. ISBN: 978-963-9074-90-3

Rási Szilvia, Domonkosi Ágnes, T. Litovkina Anna, Nemesi Attila László (szerk.) A humor ösvényein. Eger, Budapest: Líceum Kiadó, Tinta Könyvkiadó, 468 p. (2021) (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 212.) 468 p. ISBN: 978-963-4962-137

Dömötör Adrienne (szerk.) Gugán Katalin, Varga Mónika (társszerk.) Versengő szerkezetek a középmagyar kor nyelvében. Budapest: Akadémiai Kiadó (Nyelvtudományi értekezések; 169.) (2021) 180 p. ISBN: 978-963-454-687-0

É. Kiss Katalin, Hegedűs Veronika (szerk.) Syntax of Hungarian: Postpositions and Postpositional Phrases. Amsterdam: Amsterdam University Press (2021), 451 p. ISBN: 978-90-485-446-08

Hegedűs Veronika (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIII. Tanulmányok az Átfogó magyar nyelvtan kutatásainak köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2021) 255 p. ISBN: 978-963-454-754-9

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Dömötör Éva, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.)A magyar nyelv nagyszótára VIII. Em-ez. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont (2021) 1021 p. ISBN: 978-963-9074-91-0

Juliane House, Kádár Zoltán Dániel: Cross-Cultural Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 286 p. ISBN: 978-1-108-94954-5

Helen Spencer-Oatey, Kádár Zoltán Dániel: Intercultural Politeness: Managing Relations across Cultures. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 392 p. ISBN: 978-1-107-17622-5

Michael Haugh, Kádár Zoltán Dániel, Marina Terkourafi (szerk.) The Cambridge Handbook of Sociopragmatics. Cambridge: Cambridge University Press (2021) 650 p. ISBN: 978-1-108-84496-3

Krepsz Valéria: A spontán beszéd akusztikai jellemzőinek változása óvodáskorban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2021) ISBN: 978-963-454-6429

Krizsai Fruzsina: A haláltól a búcsúzásig: Halottbúcsúztató versek funkcionális kognitív pragmatikai vizsgálata. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány.  218 p. (2021) (Gondolat-Jel; 4.) ISBN: 978-615-818-6605

Kubínyi Kata, Nagy Judit, Oszkó Beatrix, Szabó Ditta, Anne Tamm, Tolnai Ágnes, Tóth Gabriella (szerk.) Észt Köztársaság 100 év innováció II. Tanulmánykötet a tartui béke megkötésének és a magyar-észt diplomáciai kapcsolatok felvételének 100 éves jubileuma tiszteletére. Budapest: Magyarországi Észt Intézet, Károli Gáspár Református Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 377 p. (2021) ISBN: 978-615-809-453-5

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila, Surányi Balázs (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia V. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2021) 174 p. ISBN: 978-963-308-416-8

2020

Borbély Anna (szerk.) Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 260 p. ISBN: 978-963-9074-873 

Gárdai Kinga, Kohári Anna, Molnár Cecília (szerk.) GyurMa 100: Kérdések Gyuris Beának és Mády Katinak. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 33 p.

Fóris Ágota, Bölcskei Andrea, Bóna Judit, Gráczi Tekla Etelka, Markó, Alexandra (szerk.) Nyelv, kultúra, identitás. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a 21. századi információs térben: III. Fonetika.  Budapest: Akadémiai Kiadó (2020) ISBN: 978-963-4545-378

Hegedűs Veronika, Irene Vogel (szerk.) Approaches to Hungarian 16. Papers from the 2017 Budapest Conference. Amsterdam: John Benjamins (2020) 233 p. ISBN: 978-90-272-6160-1

Kemény Gábor: Tanuljunk magyarul is! Válogatott nyelvművelő cikkek 2009–2019.  Budapest: Tinta Könyvkiadó (2020) 219 p. ISBN: 978-963-4092-452

Kenesei István (főszerk.) Dékány Éva, Halm Tamás, Surányi Balázs (szerk.)Általános nyelvészeti tanulmányok XXXII. Újabb eredmények a grammatikaelmélet, nyelvtörténet és uralisztika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2020) 460 p. ISBN: 978-963-4545-927

Kocsis Zsuzsanna: Kora újkori levélírnokok: Kézazonosítási lehetőségek elmélete és módszerei. Budapest: Szépirodalmi Figyelő Alapítvány (2020) 248 p. ISBN: 978-615-8032-541

Bóna Judit, Krepsz Valéria (szerk.) Nyelvfejlődés csecsemőkortól kamaszkorig. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2020) 267 p. ISBN: 978-963-4892-380

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2020: XIV. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 115 p. ISBN: 978-963-9074-880 

Heltai János Imre, Oszkó Beatrix (szerk.)Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül: Válogatás a 20. Élőnyelvi Konferencia (Budapest, 2018. augusztus 30. – szeptember 1.) előadásaiból. Budapest: Nyelvtudományi Intézet (2020) 531 p. ISBN: 978-963-9074-866

Pachné Heltai Borbála: Többnyelvűség Geresdlakon. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2020) 282 p. ISBN: 978-963-4146-50-6

Balogné Bérces Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 4. Budapest: PPKE BTK (2020) 213 p. ISBN: 978-963-3083-895

2019

Bartos Huba, Hamar Imre (szerk.) Kínai-magyar szótár A-Z. Budapest: Akadémiai Kiadó, ELTE Konfuciusz Intézet (2019) 2096 p. ISBN: 978-963-4890-447

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 4. Budapest, Piliscsaba. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2019) 255 p. ISBN: 978-963-3083-611

Gocsál Ákos (szerk.) Hang – Élmény – Tanítás: a Művészek a Művészetért Szakkollégium tanulmánykötete. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar (2019) 90 p. ISBN: 978-963-429-478-8

Gyuris Beáta, Mády, Katalin, Recski, Gábor (szerk.) K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays.  Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2019) 582 p. ISBN: 978-963-9074-828

Bóna Judit, Horváth Viktória (szerk.) Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2019) 334 p. ISBN: 978-963-3123-102 

Kenesei István (főszerk.) Siptár Péter (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXI. Fonológiai tanulmányok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2019) 388 p. ISBN: 978-963-4543-657

Kenesei István (szerk.) Nyelv, biológia, szabadság: A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. Budapest: Gondolat Kiadó (2019) 200 p. ISBN: 978-963-6939-243

Kiss Gábor, Kohári Anna (szerk.) Nyelvészeti kisszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2019) 227 p.  ISBN: 978-963-7094-132

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2019. XIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet (2019) 147 p. ISBN: 978-963-9074-811

Ludányi Zsófia: Szabályok, normák, nyelvszokás: Tanulmányok a köznyelvi és szaknyelvi helyesírás és nyelvalakítás köréből. Eger: Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó (2019) 198 p. ISBN 978-963-496-112-3

Bozsik Gabriella, Ludányi Zsófia (szerk.) Szabályzat, oktatás, gyakorlat. Helyesírásról sokszínűen: A 2015-ös és a 2017-es Nagy J. Béla helyesírási verseny előadásai, feladatai és egyéb tanulmányok. Eger: Líceum Kiadó. (2019) 288 p. ISBN: 978-963-4961-109

2018

Bakró-Nagy Marianne (szerk.) Okok és okozat: A magyar nyelv eredetéről történeti, szociálpszichológiai és filozófiai megközelítésben. Budapest: Gondolat Kiadó (2018) 174 p. ISBN: 9789636938864

Bárkányi Zsuzsanna, Santosné Blastik Margit (szerk.) Palabras enlazadas: Estudios en homenaje al profesor László Scholz. Szeged: JATEPress Kiadó (2018) 433 p. ISBN: 9789633153819

Bartos Huba, Marcel den Dikken, Bánréti Zoltán, Váradi Tamás (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. Cham: Springer International Publishing (2018) 401 p. ISBN: 9783319907093

Marcel den Dikken: Dependency and directionality. Cambridge: Cambridge University Press (2018) 404 p. ISBN: 9781316822821

Dömötör Adrienne, Szentgyörgyi, Rudolf: Három körösztyén leány: Az első magyar nyelvű dráma. Budapest: Balassi Kiadó (2018) 127 p. ISBN: 9789634560234

Dömötör Adrienne, Varga Mónika: „Könyörüljön tenagyságtok rajtunk!”: 50 irat a XVI. századi jobbágylevelezésből. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Magyar Nemzeti Levéltár (2018) 235 p. ISBN: 9786155061165

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs, Attila: Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) ISBN: 9789634542476

É. Kiss Katalin, Zétényi, Tamás (szerk.) Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. Cham: Springer (2018) 219 p. ISBN: 9783319915654

Gósy Mária, Gráczi, Tekla Etelka (szerk.) Challenges in analysis and processing of spontaneous speech. Budapest: Research Institute for Linguistics, HAS (2018) 206 p. ISBN: 9789639074767

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Dömötör Éva, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára VII. El-elz. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) 1206 p. ISBN: 9789639074774

Kenesei István (főszerk.) Alberti Gábor, Laczkó Tibor (szerk.); Syntax of Hungarian: Nouns and noun phrases 1-2. Amsterdam: Amsterdam University Press (2018) 1258 p. ISBN: 9789462982710, 9789462982703

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó (2018) 1097 p. ISBN: 9789634540533

Kohári Anna: Időzítési mintázatok a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, MTA (2018) 176 p. ISBN: 9789633123003

Ludányi Zsófia, Gráczi Tekla Etelka, Krepsz Valéria (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2018. XII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet (2018) 99 p. ISBN 978-963-9074-78-1 

Tóth Péter, Maior Enikő, Horváth Kinga, Kautnik András, Duchon Jenő, Sass Bálint (szerk.) Kutatás és innováció a Kárpát-medencei oktatási térben III. Kárpát-medencei Oktatási Konferencia: tanulmánykötet. Budapest: Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ (2018) 929 p. ISBN: 9789634491156

2017

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest: Szt. István Társulat; Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK (2017) 162 p. ISBN: 978-963-308-299-7

Gósy Mária, Krepsz Valéria: Morfémák időzítési mintázatai a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2017) 264 p. ISBN: 978-963-9074-69-9

Gyarmathy Dorottya: Megakadásjelenségek a magyar spontán beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2017) 195 p. ISBN: 978-963-9074-71-2

Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2017) ISBN: 978-963-9074-73-6

Kádár Zoltán Dániel: Politeness, Impoliteness, and Ritual: Managing the Moral Order in Interpersonal Interaction. Cambridge: Cambridge University Press (2017) 280 p. ISBN: 978-1107-052-185

Jonathan Culpeper, Michael Haugh, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) The Palgrave Handbook of Linguistic (Im)politeness. Basingstoke: Palgrave Macmillan (2017) 624 p. ISBN: 978-1-137-37507-0

Kemény Gábor (szerk.) KGG 100: Centenáriumi emlékkönyv Kemény G. Gáborról. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2017) 110 p. ISBN: 978-963-409-085-4

Kenesei István (főszerk.) Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok XXIX. Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó (2017) 430 p. ISBN: 978-963-454-072-4

Kiefer Ferenc, Blevins James P, Bartos Huba (szerk.) Perspectives on Morphological Organization: Data and Analyses. Leiden: Brill (2017) 244 p. (Empirical Approaches to Linguistic Theory) 244 p. ISBN: 978-90-043-4291-0

Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017: XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017. 205 p. ISBN: 978-963-9074-70-5

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek: A legfontosabb tudnivalók a leggyakoribb nevekről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2017) 240 p. ISBN: 978-963-409-100-4

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Örök névnaptár: A mai magyar keresztnevek legteljesebb gyűjteménye. Budapest: Műszaki Könyvkiadó (2017) 240 p. 2017. ISBN: 978-963-164-727-3

2016

Bartha Csilla (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. A többnyelvűség dimenziói: terek, kontextusok, kutatási távlatok. Budapest: Akadémiai Kiadó (2016) 372 p. ISBN: 978 963 05 9861 3  [tartalomjegyzék] [szerkesztői bevezető] [főszerkesztői utószó]

Lainio Jarmo, van der Meer Cor, Huizinga Jorrit, Jones Elin H G, Bartha Csilla, Varjasi Szabolcs, Vila Xavier F, Pujades Guillem: The LEARNMe White Paper on Linguistic Diversity. Leeuwarden: Fryske Akademy (2016) 84 p.

Christina Tortora, Theresa O’Neill, Ignacio Montoya, Marcel den Dikken (szerk.) Romance Linguistics 2013: Selected Papers from the 43rd Linguistic Symposium on Romance Languages. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (2016) 418 p. ISBN: 9789027203892

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3.  Budapest; Piliscsaba: Szent István Társulat (2016) 201 p. ISBN: 978 963 277 629 3

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Simon László (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára VI. Di–ek. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 980 p. ISBN: 978-963-9074-67-5

Kas Bence (szerk.) “Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 381 p. ISBN: 9789639074644

Kemény Gábor: Krúdy körül: Stilisztikai tanulmányok és elemzések a 20. századi magyar irodalomról. Budapest: Tinta Könyvkiadó, (2016) 238 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 187.) ISBN: 9789634090601

Tommi A Pirinen, Eszter Simon, Francis F. Tyers, Veronika Vincze (szerk.) Proceedings of the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages Szeged: Szegedi Tudományegyetem (2016) 119 p. ISBN: 978-963-306-504-4

Siptár Péter, Keszler Borbála, Tóth Etelka: Kis magyar helyesírás: 100 szabálypont magyarázatokkal és példákkal A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása alapján. Budapest: Akadémiai Kiadó (2016) 131 p. ISBN: 978 963 05 9728 9

Balázs József, Bojtos Anita, Paár Tamás, Tompa Zsófia, Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.) STUDIA VARIA: Tanulmánykötet. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK (2016) 522 p. ISBN: 978-963-308-275-1

Váradi Tamás (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2016: X. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2016) 100 p. ISBN: 978-963-9074-66-8

2015

Bárkányi Zsuzsanna, Perényi Katalin (szerk.) Határvidékek: köztes világok, köztes kategóriák. Budapest: Eötvös Kiadó (2015) 174 p. (Lazarillo-Fiatal hispanisták tanulmányai; 6.) ISBN: 978-963-312-190-0

Beke András: Gépi beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2015) 132 p. (Beszéd, kutatás, alkalmazás) ISBN: 978-963-312-234-1

É. Kiss Katalin, Surányi Balázs, Dékány Éva (szerk.) Approaches to Hungarian: Volume 14. Papers from the 2013 Piliscsaba Conference. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company (2015) 292 p. ISBN:978-90-72-0484-4

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 3. Budapest: Szent István Társulat (2015) 261 p. ISBN: 978-963-277-545-6

Gósy Mária (szerk.) Diszharmóniás jelenségek a beszédben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2015) 261 p. ISBN: 978-963-9074-63-7

Kas Bence, Billédi Katalin, Cs. Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit, Tánczos Éva: Családi védőfaktorok alkalmazása a gyakorlatban. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2015) 92 p. ISBN: 978-615-5558-66-5

Kas Bence, Billédi Katalin, Cs. Ferenczi Szilvia, Csákvári Judit, Tánczos Éva: Védőfaktorok a családok erősítésében. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (2015) 93 p. ISBN: 978-615-555865-8

Kenesei István, É. Kiss Katalin (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVII. Diakrón mondattani kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2015) 220 p. ISBN: 978-963-05-9671-8

Márku Anita, Hires-László Kornélia (szerk.) Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép: Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból. Ungvár: Autdor-Shark (2015) 246 p. ISBN: 978-617-7132-21-8

Raátz Judit (szerk.) A bemutató beszéd: „A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenhatodik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: Trezor Kiadó (2015) 272 p. ISBN: 978-963-8144-46-1

Antalné Szabó Ágnes, Laczkó Krisztina, Raátz Judit (szerk.) Szakpedagógiai körkép I. Anyanyelv-és irodalompedagógiai tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (2015) 209 p. (Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok; 2.) ISBN: 978-963-284-615-6

Siptár Péter: Kis magyar fonológia: Válogatott karcolatok. Veszprém: Pannon Egyetemi Kiadó (2015) 100 p. ISBN: 978-963-396-065-3

Keszler Borbála, Tóth Etelka, Siptár Péter (szerk.) A magyar helyesírás szabályai: Tizenkettedik kiadás. Budapest: Akadémiai Kiadó (2015) 611 p. ISBN: 978-963-05-8630-6

Szabó Réka: Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezésének és a fogalmi metaforák elméletének összevetése. Budapest: Oriold és Társai Kiadó (2015) 231 p. ISBN: 978-615-5443-25-1

Váradi Tamás (szerk.) IX. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2015. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2015) 81 p. ISBN: 978-963-9074-62-0

2014

Bartha Csilla, Visy Zsolt (szerk.) A kulturális és nyelvi sokszínűség lehetőségei és korlátai a Kárpát-medencében. Budapest: L’Harmattan (2014) 335 p. (MultilingVia Könyvek; 3.) ISBN: 978-963-236-862-7

Borbély Anna: Kétnyelvűség: Variabilitás és változás magyarországi közösségekben. Budapest: L’Harmattan (2014) 333 p. (MultilingVia Könyvek; 2.) ISBN:978-963-236-723-1

É. Kiss Katalin (szerk.)Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 309 p. ISBN:978-963-05-9456-1

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2014) ISBN:978-963-308-183-9

É. Kiss Katalin (szerk.) The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax. Oxford: Oxford University Press (2014) 263 p. (Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics; 11.) ISBN:978-0-19-870985-5

Horváth Viktória: Hezitációs jelenségek a magyar beszédben. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, (2014) 116 p. (Beszéd – Kutatás – Alkalmazás; 3.) ISBN:978-963-312-205-1

Neuberger Tilda: A spontán beszéd sajátosságai gyermekkorban. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó (2014) 184 p. (Beszéd – Kutatás – Alkalmazás; 4.) ISBN:978-963-312-204-4

Raátz Judit, Tóth Etelka (szerk.) A régi-új retorika: A politikai beszéd: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” c. konferencia előadásai és a tizenötödik országos Kossuth-szónokverseny beszédei.  Budapest: Trezor Kiadó (2014) ISBN: 978-963-8144-43-0

Ruttkay-Miklián Eszter: Amikor a láb elnehezül… A szinjai hantik tisztaságkoncepciója. Budapest: L’Harmattan (2014) 268 p. ISBN: 9789632368900  

Váradi Tamás (szerk.) Alknyelvdok8: doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2014) 142 p. ISBN: 978-963-9074-61-3

2013

Geoffrey Sampson, Babarczy Anna: Grammar Without Grammaticality: Growth and Limits of Grammatical Precision. Berlin: Mouton de Gruyter (2013) 341 p. (Trends in Linguistics) ISBN: 978-3110289770

Borbély Anna: Limbă română şi identitate românească în Ungaria: Aspecte dialectologice, sociolingvistice, onomastice şi demografice Gyula: Publicaţie a Institutului de Cercetâri al Românilor din Ungaria (2013) 151 p. ISBN: 978-615-5369-00-1

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs Attila (szerk.) Fejezetek a magyar nyelv történetéből: Egyetemi jegyzet magyar szakos BA-hallgatók részére. Piliscsaba: PPKE Bölcsészettudományi Kar (2013) ISBN:978-963-308-101-3

É. Kiss Katalin, Gerstner Károly, Hegedűs Attila (szerk.): Kis magyar nyelvtörténet: Egyetemi jegyzet. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar (2013) 175 p. ISBN: 978 963 308 133 4

Agyagási Klára, Hegedűs Attila, É. Kiss Katalin (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2013) 257 p. ISBN: 978 963 308 116 7

Daniel Gutzmann, Hans-Martin Gärtner (szerk.): Beyond Expressives: Explorations in Use-Conditional Meaning. Leiden: Brill Academic Publishers (2013) x, 322 p. (Current Research in the Semantics / Pragmatics Interface; 28.) ISBN: 9789004252172

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla (szerk.): A magyar nyelv nagyszótára V. C–dézs Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2013) 1247 p. ISBN: 978-963-9074-60-6

Kádár Zoltán Dániel: Relational Rituals and Communication: Ritual Interaction in Groups Basingstoke: Palgrave Macmillan (2013) 236 p. ISBN: 978-0-230-39304-2

Kádár Zoltán Dániel, Michael Haugh: Understanding Politeness. Cambridge: Cambridge University Press (2013) 306 p. ISBN: 9781107626942

Raátz Judit (szerk.) Anyanyelv és szövegértés. Budapest: Tankönyvkiadó (2013) 176 p.
ISBN: 978-963-19-7463-8

Raátz Judit, Tóth Etelka (szerk.) Az egyházi retorika: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” c. konferencia előadásai és a tizennegyedik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (2013) 240 p. ISBN: 978-963-284-348-3

Siptár Péter, Szentgyörgyi Szilárd: Optimális esszék a magyar fonológiáról. Veszprém: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó (2013) 124 p. ISBN: 978-615-5044-75-5

Surányi Balázs (szerk.): Proceedings of the Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2) Piliscsaba; Budapest: Pázmány Péter Catholic University Faculty of Humanities (2013) 258 p. ISBN: 978-963-308-103-7

2012

Dékány Éva: A profile of the Hungarian DP: The interaction of lexicalization, agreement and linearization with the functional sequence. Tromsø: University of Tromsø (2012) 351 p.

Dömötör Adrienne, Haader Lea (szerk.) „Halandó, ezeket megmondjad!”: Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 208 p. ISBN: 978-963-99-029-16

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék: PPKE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék (2012) 185 p. ISBN: 978-963-308-076-4

Gósy Mária (szerk.) Beszéd, adatbázis, kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2012) 276 p. ISBN: 978-963-05-9295-6

Hattyár Helga, Hugyecz Enikő, Krepsz Valéria, Vladár Zsuzsa (szerk.) A sokszínű alkalmazott nyelvészet: Tanulmányok az alkalmazott nyelvészet területeiről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 203 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 147.) ISBN: 978-615-5219-30-6

Marcel Bax, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) The Historical Understanding of Historical (Im)politeness: Relational linguistic practice over time and across cultures. Amsterdam: John Benjamins (2012) 283 p. ISBN: 9789027202604

Kas Bence, Lőrik József, Molnárné Bogáth Réka, Szabóné Vékony Andrea, Szatmáriné Mályi Nóra: SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. Székesfehérvár: LogoTech (2012) 57 p.  ISBN: 978-963-08-3346-2

Kiefer Ferenc, Ladányi Mária, Siptár Péter (szerk.) Current Issues in Morphological Theory: (Ir)Regularity, Analogy and Frequency. Selected papers from the 14th International Morphology Meeting. Amsterdam: John Benjamins (2012) 268 p. (Current Issues In Linguistic Theory 322) ISBN: 978 90 272 4840 4

Kiefer Ferenc, Bánréti Zoltán (szerk.) Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest: A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth anniversary of the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2012) 241 p. ISBN: 978-615-5219-20-7

Pintér Tibor, Pődör Dóra, P. Márkus Katalin (szerk.) Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Könyvkiadó (2012) 354 p. ISBN: 978-963-9954-67-0

Prószéky Gábor, Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest: Akadémiai Kiadó (2012) 352 p. ISBN: 978-963-05-9308-3

Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.) A retorikai elemzés: “A retorika a társadalomban – a társadalom a retorikában” konferencia előadásai és a tizenharmadik országos Kossuth-szónokverseny beszédei. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (2012) 272 p. ISBN: 978-963-284-247-9

Ruttkay-Miklián Eszter: Testi-lelki rokonság: A szinjai hantik rokonsági csoportjai. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2012) 320 p. (Kultúrák keresztútján; 17.) ISBN: 978-963-236-389-9

Simon Eszter, Lendvai Piroska, Németh Géza, Olaszy Gábor, Vicsi Klára: A magyar nyelv a digitális korban = The Hungarian Language in the Digital Age. Heidelberg: Springer Verlag (2012) 73 p. (White Paper Series; 6.) ISBN: 978-3-642-30378-4

Surányi Balázs, Varga Diána (szerk.) Proceedings of the First Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Budapest: Pázmány Péter Catholic University (2012) ISBN: 978-963-308-054-2  

Szabó Tamás Péter: „Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos”: A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében. Dunaszerdahely: Gramma (2012) 286 p. ISBN: 978-80-971114-4-1

Váradi Tamás (szerk.) VI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia: Budapest, 2012. 02. 03. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2012) 175 p. ISBN 978-963-9074-58-3

2011

Bakró-Nagy Marianne, Forgács Tamás (szerk.) A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék (2011) 265 p. ISBN: 978-963-306-115-2

Bánréti Zoltán (szerk.): Rekurzió a nyelvben II. Neurolingvisztikai megközelítés. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2011) 167 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 124.) ISBN: 978-963-9902-83-1 

Bartha Csilla, Péntek János, Nádor Orsolya (szerk.) Nyelv és oktatás kisebbségben: Kárpát-medencei körkép. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2011) 360 p.  ISBN: 978-615-5219-06-1

Bartos Huba (szerk.) Új irányok és eredmények a mondattani kutatásban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2011) 439 p. (Általános Nyelvészeti Tanulmányok; XXIII.)  ISBN: 978-963-05-9043-3

É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.) Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba; Budapest: PPKE BTK; Szt. István Társulat (2011) 246 p. ISBN: 978-963-277-304-9

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára III. B–bes.  Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 1039 p. ISBN: 978-963-9074-55-2

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Győrffy András, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára IV. Besz–by. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 1020 p. ISBN: 978-963-9074-56-9

Yuling Pan, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Chinese Discourse and Interaction: Theory and Practice. London: Equinox (2011) 320 p. ISBN: 978-1-8455-3632-9

Kádár Zoltán Dániel: Gaku-kanwa: A Ryūkyūan Source of Language Education. Cambridge: Cambridge Scholars Press (2011) 135 p.  ISBN: 978-1-4438-2950-2

Kádár Zoltán Dániel, Sara Mills (szerk.) Politeness in East Asia. Cambridge: Cambridge University Press (2011) 314 p. ISBN: 978-1-1070-0706-2

Kádár Zoltán Dániel, Yuling Pan: Politeness in Historical and Contemporary Chinese London: Continuum (2011) 202 p.  ISBN: 978-1-4411-8091-9

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó (2011) 425 p. Hatodik, javított, bővített kiadás. ISBN: 978-963-05-8998-7 (a könyv honlapja feladatmegoldásokkal)

Ruttkay-Miklián Eszter (szerk.) Szofia Onyina: Szinjai hanti szövegek. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék (2011) 72 p. (Finnugor Füzetek; 21.) ISBN: 978-963-284-217-2

Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia (szerk.) A filozófia és a szónoki beszéd. Budapest: Trezor Kiadó (2011) 245 p. ISBN: 978-963-8144-39-3

Raátz Judit (szerk.) Szövegértés lépésről lépésre Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2011) 224 p.  ISBN: 978-963-19-6699-2

Simon Zsolt: Vorarbeiten zu einer hethitischen Demographie I. Die Einwohnerzahl des hethitischen Reiches anhand der schriftlichen Quellen. Budapest: ELTE BTK (2011) 82 p. (István Hahn Lecturers; 3.) ISBN 978-963-284-215-8

Sipos Mária (szerk.) Medvekultusz: Schmidt Éva írásai Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2011) 173 p. (Schmidt Éva Könyvtár; 5.) ISBN: 978-963-9074-54-5 

Takács Gábor: Studies in Afro-Asiatic Comparative Phonology: Consonants. Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 2011. 258 p. ISBN: 978-3-4960-2842-0

2010

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) Hosszú Ferenc (szerk.) Új magyar tájszótár V. Sz–Zs. Budapest: Akadémiai Kiadó (2010) 856 p. ISBN: 978-963-05-8755-6

Francesca Bargiela-Chiappini, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Politeness across cultures. Basingstoke: Palgrave MacMillan (2010) 274 p. ISBN: 978-0-230-23648-6

Kemény Gábor.: A nyelvtől a stílusig: Válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2010) 460 p. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához; 100.) ISBN: 978-963-9902-39-8

Kenesei István, Robert M. Vago, Fenyvesi Anna: Hungarian. London: Routledge (2010) 472 p. (Descriptive Grammars Series) ISBN: 978-0-415-60009-5

Kontra Miklós, Borbély Anna (szerk.) A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI-2) egydimenziós tesztadatai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2010) 91 p. ISBN:978-963-315-029-0

Kovács János, Siptár Péter: A–Z angol kiejtés.: Tankönyv és gyakorlókönyv [CD-melléklettel] Budapest: Corvina Kiadó (2010) 422 p. Második kiadás. ISBN: 978-963-13-5933-6
 
Ladányi Mária, Gerstner Károly, P. Lakatos Ilona (szerk.) „…csak testetlen szavaim ragyognak…”. G. Varga Györgyi válogatott nyelvészeti írásai. Budapest: Barrus Könyvkiadó (2010) 334 p. ISBN: 978-963-9755-11-6
 
Raátz Judit, Tóthfalussy Zsófia Sarolta (szerk.) A retorika és határtudományai. Budapest: Trezor Kiadó (2010) 220 p. ISBN: 978-963-8144-36-2

Raátz Judit, Szőke-Milinte Enikő (szerk.) Üzleti kommunikáció. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2010) 279 p. ISBN: 978-963-19-6460-8
 
Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit (szerk.) Magyar igei szerkezetek.: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2010) 520 p. ISBN: 978-963-9902-78-7

Tamm, Anne: Reversible lexical databases. Saarbrücken: VDM Verlag (2010) 92 p. ISBN: 978-3-639-23429-9

Váradi Tamás, Kuti Judit, Max Silberztein (szerk.) Applications of Finite-State Language Processing: Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing (2010) 207 p. ISBN: 978-1-4438-2573-3

2009

Adamik Béla: A latin nyelv története az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig. Budapest: Argumentum Kiadó (2009) 281 p. ISBN: 978-963-446-537-9

Curt Rice, Sylvia Blaho (szerk.) Modeling Ungrammaticality in Optimality Theory. London: Equinox Publishing (2009) 304 p. (Advances in Optimality Theory) ISBN: 978-1-8455-3216-1

Borbély Anna, Vanconé Kremmer Ildikó, Hattyár Helga (szerk.) Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák. 15. Élőnyelvi konferencia, Párkány, Szlovákia, 2008. szeptember 4-6. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 543 p. ISBN: 978-963-9074-51-4

É. Kiss Katalin (szerk.) Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Berlin: Mouton de Gruyter  (2009) 377 p. (Interface Explorations; 20) ISBN: 978-3-11-021403-1

É. Kiss Katalin Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék (2009) 248 p. ISBN:978-963-9206-71-7

Gyuris Beáta, Kálmán László, Christopher Pinón, Varasdy Károly (szerk): Proceedings of The Tenth Symposium on Logic and Language. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences-Theoretical Linguistics Progr/kiadvany/proceedings-of-the-ninth-symposium-on-logic-and-languageam, Eötvös Loránd University, 2009. 170 p.

Gyuris Beáta: The Semantics and Pragmatics of the Contrastive Topic in Hungarian. Budapest: Lexica (2009) 155 p. ISBN: 978-963-06-7319-8

Kádár Zoltán Dániel: Historical Chinese Letter Writing. London: Continuum (2009) 288 p. ISBN: 978-0-826-43088-5

Jonathan Culpeper, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) Historical (Im)politeness. Bern: Peter Lang (2009) 305 p. (Linguistic Insights. Studies in Language and Communication; 65) ISBN: 978-3-039-11496-2

Kádár Zoltán Dániel: Model Letters in Late Imperial China. 60 Selected Epistles from ‘Letters of Snow Swan Retreat’. München: Lincom (2009) 240 p. ISBN: 978-3-929075-62-5

Kálmán László, Zimányi Magda, Fadgyas Tibor: A LISP programozási nyelv. Online változat. Budapest: Műszaki Könyvkiadó (2009)

Kontra Miklós, Bakró-Nagy Marianne (szerk.) A nyelvészetről – egyes szám, első személyben II. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (2009) 223 p. ISBN: 978-963-482-3

Orsós Anna, Kálmán László: Beás nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 126 p. ISBN: 978-963-9902-25-1

Fercsik Erzsébet, Raátz Judit: Keresztnevek enciklopédiája. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2009) 440 p. (A magyar nyelv kézikönyvei; 16.) ISBN: 963-9902-18-3

Váradi Tamás (szerk.) III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia. Budapest, 2009.02.06. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2009) 190 p. ISBN 978 963 9074 50 7

2008

Fejes László (szerk.): Serkáli osztják chrestomathia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2008) 250 p. ISBN: 978-96-39074-46-0

Haader Lea, Horváth László (szerk.) Tanulmányok a középmagyar mondattan köréből. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2008) 172. p. ISBN: 978-963-9902-16-9

Sun Hao, Kádár Zoltán Dániel (szerk.) It’s the Dragon’s Turn: Chinese Institutional Discourses. Berlin: Peter Lang (2008) 262 p. ISBN: 978-3-0391-11-756

Kálmán László (szerk.) Papers from the Mókus Conference. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2008) 150 p. ISBN: 978-963-990-205-3

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete. Budapest: Akadémiai Kiadó (2008) 943 p. ISBN: 978-963-05-86-658

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírási szótár. Budapest: Osiris Kiadó (2008) 789 p. ISBN: 978-963-389-998-4

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírási tanácsadó. Budapest: Osiris Kiadó (2008) 348 p. 978-963-389-975-5

Orsós Anna: Beás-magyar kisszótár. Kaposvár: Dávid Oktatói és Kiadói Bt. (2008) 90 p. ISBN: 963 86063 5 5

Pusztai Ferenc (főszerk.) Gerstner Károly Kemény Gábor, Váradi Tamás (szerk.) Magyar értelmező szótár hangos CD-vel. Budapest: Akadémiai Kiadó (2008) 1146 p. ISBN: 978-963-05-8554-5

Sipos Mária (szerk.) Lázár Katalin: Anna Liszkova énekei. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA BTK Zenetudományi Intézet (2008) 136 p. ISBN: 978-963-9074-45-3

2007

Bánréti Zoltán: A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 201 p. ISBN: 978-963-7094-87-3

Bartha Csilla (szerk.) Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2007) 343 p. ISBN: 978-963-1960-09-9

Domonkosi Ágnes, Lanstyák István, Posgay Ildikó (szerk.) Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Budapest, Dunaszerdahely: Tinta Könyvkiadó, Fórum Kisebbségkutató Intézet, Gramma Nyelvi Iroda (2007) 297 p. ISBN: 978-963-7094-75-0

Eőry Vilma (főszerk.) Bánki Judit, Bíró Ágnes, Szirmai Diána (szerk.)Értelmező szótár+ I-II. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 1826 p. ISBN: 978-963-7094-71-2

Gósy Mária (szerk.) Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban. Budapest: Nikol kiadó (2007) 334 p. ISBN: 978-963-8763-80-8

Hoffmann Ildikó: Nyelv, beszéd és demencia: a beszéd időviszonyai és az utánmondás típusai afáziában és Alzheimer-kórban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2007) 149 p. ISBN: 978-963-05-8564-4

Kádár Zoltán Dániel: Terms of (im)politeness: a study of the communicational properties of traditional Chinese (im)polite terms of address. Budapest: ELTE Department of East Asian Studies (2007) 187 p. ISBN: 978-963-4639-37-4

Kálmán László, Nádasdy Ádám: Hajnali hárompercesek a nyelvről. Online változat (2007) 178 p.

Kassai Ilona (szerk.) A mondat információs szerkezete = La structure informationnelle de la phrase. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2007) 302 p. ISBN: 978-963-2360-14-0

Kassai Ilona (szerk.) Nyelv, nyelv, nyelv a Máté evangéliumától a finn egészségügyig. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2007) 97 p. ISBN: 963-9074-225

Kemény Gábor: Nyelvi mozaik: Válogatás négy évtized nyelvművelő írásaiból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 414 p. ISBN: 963-7094-60-1

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó (2007) 383 p. ISBN: 978-963-1356-82-3

Olaszy Gábor: Mássalhangzó-kapcsolódások a magyar beszédben. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2007) 260 p. ISBN: 978-963-7094-77-4

Siptár Péter, Törkenczy Miklós: The phonology of Hungarian. Oxford: Oxford University Press (2007) 323 p. ISBN: 978-0199-22-8904

Szabó Mária Helga: A magyar jelnyelv szublexikális szintjének leírása. Budapest: Akadémiai Kiadó (2007) 239 p. ISBN: 963-05-8548-4

2006

Adamik Béla: Nyelvpolitika a Római Birodalomban.Budapest: Tinta Könyvkiadó (2006) 170 p. ISBN: 963-7094-62-8

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek: A kezdetektől a XVI. század végéig. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 188 p. ISBN: 963-05-8344-5

É. Kiss Katalin (szerk.): Event structure and the left periphery: Studies on Hungarian. Dordrecht: Springer-Verlag (2006) 299 p. ISBN: 1-4020-475-33

Gósy Mária: GMP-diagnosztika: A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok. Budapest: Nikol kiadó (2006) 75 p. ISBN: 963-8520-59-0

Haader Lea: Keszthelyi Kódex. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 959 p. ISBN: 978-963-9074-43-9          

Ittzés Nóra (főszerk.) A magyar nyelv nagyszótára I. Segédletek. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 1119 p. ISBN: 978-963-9074-392 

Ittzés Nóra (főszerk.) Csengery Kinga, Fiers Márta, Gyenese Ilona, Kiss Csilla, Mártonfi Attila (szerk.) A magyar nyelv nagyszótára II. A-azsúroz. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 1550 p. ISBN: 978-963-9074-408

Kálmán László (szerk.) KB 120 A titkos kötet: nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2006) ISBN: 963-7094-598

Kálmán László, Kerner Anna(szerk) Tanári kincsestár. Magyar nyelv. Budapest: Raabe Kiadó (2006) ISBN: 963-9600-11-3

Kassai Ilona (szerk.) A nyelvi tabuktól a temporális referensekig. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2006) 108 p. ISBN: 963-9074 -22-5

Kiefer Ferenc (főszerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 1111 p. ISBN: 963-05-8324-0

Kiefer Ferenc: Aspektus és akcióminőség különös tekintettel a magyar nyelvre. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 344 p. ISBN: 978-963-05-8388-6

Mártonfi Attila, Papp Kornélia, Slíz Mariann (szerk.) 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Budapes: Argumentum Kiadó (2006) 660 p. ISBN: 963-446-359-2

Olaszy Gábor: Hangidőtartamok és időszerkezeti elemek a magyar beszédben. Budapest: Akadémiai Kiadó (2006) 187 p. ISBN: 963-05-8437-9

Polgárdi Krisztina: Vowel Harmony: An Account in Terms of Government and Optimality. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2006) ISBN: 978-90-7832-814-8

Sipos Mária: Nyelv, nyelvjárás, írásbeliség, irodalom. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2006) 182 p. ISBN 978-963-9074-42-2

2005

Csúcs Sándor: Die Rekonstruktion der permischen Grundsprache. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 409 p. ISBN: 963-05-8184-1

Csúcs Sándor, Varga Judit: Mondd magyarul! Unkarin alkeet. Turku: Turun Yliopisto (2005) 171 p. ISBN: 9789-51-2928-934    

É. Kiss Katalin (szerk.) Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Berlin, de Gruyter Mouton (2005) 526 p. ISBN: 978-3-1101-8550-8

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó (2005) 401 p. ISBN: 963-389-773-4

Grétsy László, Kemény Gábor (szerk.) Nyelvművelő kéziszótár. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 628 p. ISBN: 963-7094-29-6

John Hutchins, Kis Balázs, Prószéky Gábor (szerk.) Practical applications of machine translation: 10th EAMT Conference, 30-31 May 2005 : conference proceedings. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs és Technológiai Kar (2005) 304 p. ISBN: 963-9206-04-0

Kálmán László, Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 155 p. ISBN: 963-7094-26-1

Kassai Ilona: Fonetika. Budapest, Magyarország: Nemzeti Tankönyvkiadó (2005) 248 p. ISBN: 963-19-5779-9

Kiefer Ferenc (főszerk.) Kertész András, Pelyvás Péter (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXI: Tanulmányok a kognitív szemantika köréből. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 309 p. ISBN: 963-05-8318-6

Kiefer Ferenc: Lehetőség és szükségszerűség. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 144 p. ISBN: 963-7094-23-7

Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Közmondások: 3000 magyar közmondás és szójárás betűrendes értelmező dióhéjszótára.  Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 171 p. ISBN: 963-7094-11-3

Kiss Gábor, Bárdosi Vilmos: Szólások: 5000 magyar állandósult szókapcsolat betűrendes értelmező dióhéjszótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2005) 231 p. ISBN: 963-7094-10-5

Lukács Ágnes: Language Abilities in Williams Syndrome. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 151 p. ISBN: 963-0-582-392

Piñón Christopher, Siptár Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 9.: Papers from the Düsseldorf Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó (2005) 333 p. ISBN: 963-05-8259-7

Prószéky Gábor: A nyelvtechnológia (és) alkalmazásai. Budapest: Aranykönyv Kiadó (2005) 84 p. ISBN: 963-2181-51-4

Sipos Mária (szerk.): Jelentések Szibériából. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, Néprajzi Kutatóintézet (2005) 171 p. ISBN: 963-90-74-36-5

Wagner-Nagy Beáta (szerk) Mikola-konferencia, 2004. Szeged: Szegedi Tudományegyetem (2005) 148 p. ISBN: 963-482-747-0

2004

Balogh Lajos: Büki tájszótár. Szombathely: Vasi Szemle (2004) 176 p. ISBN: 978-963-216-0009

Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó Mária Helga et al. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (2004) 233 p.

É. Kiss Katalin: Anyanyelvünk állapotáról. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 190 p. ISBN: 903-3896-622

É. Kiss Katalin, Henk van Riemsdijk (szerk.) Verb clusters: a study of Hungarian, German and Dutch. Amsterdam: John Benjamins (2004) 512 p. ISBN: 978-90-272-2793-5

Gerstner Károly, Kiss, Gábor: Szófejtés, szótárírás és nyelvtudomány-történet. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2004) 391 p. ISBN: 963-9372-84-6

Gósy Mária: Fonetika, a beszéd tudománya. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 350 p. ISBN: 963-389-666-5

Hazai György: Vámbéry Ármin. Budapest: Akadémiai Kiadó (2004) 131 p. ISBN: 963-05-1043-X

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Akadémiai Kiadó (2004) 281 p. ISBN: 963-05-7959-6

Laczkó Krisztina, Mártonfi Attila: Helyesírás. Budapest: Osiris Kiadó (2004) 1539 p. ISBN: 963-389-541-3

2003

Bakró-Nagy Marianne, Rédei Károly (szerk.) Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2003) 414 p. ISBN: 963-9074-349

Cser András: The Typology and Modelling of Obstruent Lenition and Fortition Processes. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 141 p. ISBN: 978-963-05-8036-6

Cser András: An Outline of the History of the English Language. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2003) 129 p. ISBN: 963-929-674-0

Gósy Mária, Menyhárt Krisztina (szerk.) Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához: Elméleti, kísérleti és alkalmazott beszédkutatás. Budapest: Nikol kiadó (2003) 304 p. ISBN: 963-210-773-X

Kiefer Ferenc, Siptár Péter (szerk.) A magyar nyelv kézikönyve. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 611 p. ISBN: 963-05-7985-5

Kiefer Ferenc (szerk.)  Igék, főnevek, melléknevek: Előtanulmányok a mentális szótár szerkezetéről. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2003) 136 p. ISBN: 978-963-9372-863

Kontra Miklós (szerk.) Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó (2003) 372 p. ISBN: 963-389-419-0           

Lukács Ágnes et al. (szerk.) A téri megismerés és a nyelv. Budapest: Gondolat Kiadó (2003) 336 p. ISBN: 963-950-035-6           

Pusztai Ferenc (főszerk.) Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó (2003) 1507 p. ISBN: 978-963-05-7874-5  

Surányi Balázs: Multiple Operator Movements in Hungarian. Utrecht: Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap (2003) 230 p. ISBN: 90-7686-433-0

Szabó Mária Helga (szerk.) A jelnyelv helyzete a kutatásban, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola (2003) 121 p. ISBN: 963-9074-22-5

2002

B. Lőrinczy Éva (főszerk.) Új magyar tájszótár IV. Budapest: Akadémiai Kiadó (2002) 1008 p. ISBN: 978-963-05-7832-5

Csengery Kinga, Ittzés Nóra (szerk.) Mutatványok az akadémiai nagyszótárból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2002) 154 p. ISBN: 963-9074-31-4    

É. Kiss Katalin: The Syntax of Hungarian. Cambridge: Cambridge University Press (2002) 300 p. ISBN: 0-521-669-391           

Kálmán, László, Trón Viktor, Varasdi Károly: Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Budapest, Tinta Könyvkiadó (2002) 376 p. ISBN: 963-9372-29-3

Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2002) 227 p. ISBN: 963-9372-38-2           

Kenesei István, Siptár Péter (szerk.) Approaches to Hungarian 8.: Papers from the Budapest Conference. Budapest: Akadémiai Kiadó (2002) 329 p. ISBN: 963-05-7926-X

Kontra Miklós, Hattyár Helga (szerk.)Magyarok és nyelvtörvények. Budapest: Teleki László Alapítvány (2002) 140 p. ISBN: 963-862-913-4

Réger Zita: Utak a nyelvhez: nyelvi szocializáció ­– nyelvi hátrány. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2002) 166 p. ISBN: 963-9074-322

Réger Zita: Cigány gyermekvilág. Budapest: L’Harmattan Kiadó (2002) 219 p. ISBN: 963-861-878-7

Törkenczy Miklós: Practical Hungarian grammar. Budapest: Corvina Kiadó (2002) 184 p. ISBN: 963-13-513-19

2001   

Balogh Lajos, Banczerowski Janusz, Posgay Ildikó: Obscsekarpatszkij dialektologicseszkij atlasz 6. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 216 p. ISBN: 963-9372-24-2

Borbély Anna: Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztály (2001) 305 p. ISBN: 963-9074-284

Dömötör Adrienne (Forráskiadás készítője) Gyöngyösi-kódex – az 1500-as évek elejéről. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 186 p. ISBN: 963-9074-30-6

Haader Lea, Papp, Zsuzsanna (Forráskiadás készítője) Gömöry-kódex 1516: a nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 797 p. ISBN: 963-9074-27-6

Heltainé Nagy Erzsébet: Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? című kisregényében. (Az alakzatok világa; 5) Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (2001) 24 p. ISBN: 963-19-2231-6

Kálmán László: Magyar leíró nyelvtan. Mondattan I. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 193 p. ISBN: 963-86090-8-7

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 98 p. ISBN: 963-86090-7-9

Kálmán László, Rádai Gábor: Dinamikus szemantika. Budapest: Osiris Kiadó (2001) 218 p. ISBN: 963-379-873-6

Kemény Gábor: A metafora grammatikája és stilisztikája: Tanulmánykötet a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi Tanszéke által rendezett konferencia előadásaiból. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 294 p. ISBN: 963-9372-06-4

Kenesei István (szerk.) Argument structure in Hungarian. Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 247 p. ISBN: 963-05-7813-1

Kenesei István, Robert M. Harnish (szerk.) Perspectives on semantics, pragmatics, and discourse: A Festschrift for Ferenc Kiefer. Amsterdam: John Benjamins (2001) 348 p. ISBN: 90-272-5109-6

Kiefer Ferenc (főszerk.) Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia (2. kiadás) Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 714 p. ISBN: 963-05-7796-8

Komlósy András: A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 123 p. ISBN: 963-9372-00-5

Oszkó Beatrix, Sipos Mária (szerk.) Szófejtő műhely. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2001) 183 p. ISBN: 963-9074-29-2           

Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.) A magyar morfológia pszicholingvisztikája. Budapest, Osiris Kiadó (2001) 166 p. ISBN: 963-379-7411

Siptár Péter (szerk.) Szabálytalan fonológia. Budapest: Tinta Könyvkiadó (2001) 123 p. ISBN: 963-8609-03-6

Wacha Balázs: Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Budapest: Akadémiai Kiadó (2001) 101 p. ISBN: 963-05-7795-X

2000

Alberti Gábor, Kenesei István (szerk.) Approaches to Hungarian 7.: Papers from the Pécs conference. Szeged: JATEPress (2000) 277 p. ISBN: 963-4824-79-X

Balogh Lajos, Ördög Ferenc, Varga Mária (szerk.) Veszprém megye földrajzi nevei IV. A veszprémi járás. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (2000) 750 p. ISBN: 963-7501-74-6

Bartos Huba (szerk.) Papers on the mental lexicon. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (2000) 274 p. ISBN: 963-9074-24-1

Borbély Anna: The Process and the Factors of Language Shift and Maintenance: A Sociolinguistic Research in the Romanian Minority Community in Hungary. Praha: Open Society Institute (OSI) (2000) 73 p.

Gósy Mária: A hallástól a tanulásig. Budapest: Nikol kiadó (2000) 166 p. ISBN: 963-852-055-8

Heltainé Nagy Erzsébet: Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2000) 143 p.  ISBN: 963-9074-14-4     

Kacskovics-Reményi Andrea, Oszkó, Beatrix (Forráskiadás készítője); Korompay, Klára (Sajtó alá rendezte) Peer-kódex. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Argumentum Kiadó (2000) ISBN: 963-446-147-6

Kálmán László: Konstrukciós nyelvtan. Nem-transzformációs nyelvtanok. Tinta Könyvkiadó (2000) 103 p. ISBN: 963-86090-7-9

Kenesei István (szerk.) A nyelv és a nyelvek. Budapest: Corvina Kiadó (2000) 234 p. ISBN: 963-134-896-2

Kiefer Ferenc (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia. Budapest: Akadémiai Kiadó (2000) 1097 p. ISBN: 963-05-7737-2

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet. Budapest: Corvina Kiadó (2000) 381 p. ISBN: 978-963-13-4548-3

Kiefer Ferenc, Gósy Mária (szerk.) Helyzetkép a magyar nyelvtudományról: a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete fennállásának 50. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésen elhangzott előadások válogatott és átdolgozott tanulmányai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (2000) 156 p. ISBN: 963-9074-23-3

Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2000) 206 p. ISBN: 963-9074-16-0

Törkenczy Miklós, Siptár Péter: The phonology of Hungarian. Oxford: Oxford University Press (2000) 319 p. ISBN: 0-19-823-841-X

Wacha Balázs: A szófajtan alapjai: alapfogalmak, történeti áttekintés, gyakorlatok. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem (2000) 98 p. ISBN: 963-03-6537-5

1999

Bakró-Nagy Marianne, Molnár Zoltán, Salánki Zsuzsanna, Sipos Mária (szerk.) Ugor műhely. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (1999) 176 p. ISBN: 963-9074-21-7

Bánréti Zoltán: Nyelvi struktúrák és az agy: neurolingvisztikai tanulmányok. Budapest: Corvina Kiadó (1999) 493 p. ISBN: 96-13-4549-1

Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései: beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó (1999) 268 p. ISBN: 963-190-009-6

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Budapest: Corvina Kiadó (1999) 270 p. ISBN: 963-134-858-X   

Haader Lea, Papp Zzuzsanna (Forráskiadás készítője) Kulcsár-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet (1999) 793 p. ISBN: 963-9074-19-5

Kálmán László, Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. Budapest: Osiris Kiadó (1999) 288 p. ISBN: 963-379-648-2

Kenesei István (szerk.) Crossing Boundaries: Advances in the Theory of Central and Eastern European Languages. Amsterdam: John Benjamins (1999) 301 p. ISBN: 90-2723-688-7

Kontra Miklós: Közérdekű nyelvészet. Budapest: Osiris Kiadó (1999) 162 p. ISBN: 963-379-7101

Kontra Miklós, R. Phillipson, T. Skutnabb-Kangas, Váradi Tamás (szerk.) Language: A right and a resource: Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press (1999) 346 p. ISBN: 963-911-663-7

Prószéky Gábor, Kis Balázs: Számítógéppel emberi nyelven: Intelligens szövegkezelés számítógéppel. Bicske: SZAK Kiadó (1999) 341 p. ISBN: 963-913-116-4