Varga  Mónika

Varga Mónika

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: történeti grammatika (középmagyar korszak, különös tekintettel a finit vs. nemfinit (határozói igeneves) tagmondatok variációjának szerkezeti, szemantikai és regiszterek szerinti vizsgálatára, valamint a sajátos jelentéstartalom és a mellérendelés kifejezésmódjainak 16–18. századi alakulására); történeti pragmatika (elsősorban beszédaktusok, metakommunikációs jelzések, pragmatikai markerek, evidencialitás kutatása); boszorkányperek szövegnyelvészeti, pragmatikai elemzése, beleértve a szövegalkotási kontextust is (az élőnyelvi és a jogi-hatósági szövegformálás összjátéka, a jegyzőkönyvek területi–társadalmi–időbeli beágyazottsága); szövegkiadás (levelek, kisebb 16. századi nyelvemlékek).

Elérhetőségek

Szobaszám

307

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6054

Elérhetőségek

Szobaszám

307

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6054

Varga Mónika
Publikációk

77 találat
77 találat
Varga Mónika. 2019. Az evidencialitás kifejezéseiről boszorkányperekben: következtetés, értékelés és újraértékelés. JELENTÉS ÉS NYELVHASZNÁLAT 6, 1: 99–127.
Gugán Katalin, Varga Mónika. 2018. A megviselt szoknya esete a feltámadt cseléddel. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: április 12.: https://www.nyest.hu/hirek/a-megviselt-szoknya-esete-a-feltamadt-cseleddel.
Gugán Katalin, Varga Mónika. 2018. Leend vala, lenni fog. Fogos kérdések.. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: július 25.: https://www.nyest.hu/hirek/fogos-kerdesek.
Gugán Katalin, Varga Mónika. 2018. Talál(koz)unk írni: Segédigeszerű elemek a 16–18. századból véletlen-módra Nyelv és tudomány. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU: https://www.nyest.hu/hirek/talal-koz-unk-irni.
Gugán Katalin, Varga Mónika. 2017. Büdöskőtől a publikánig: Divatszínek a 16–18. századból. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU 2017 Paper: https://www.nyest.hu/hirek/budoskotol-a-publikanig-divatszinek-a-16-18-szazadbol.
Gugán Katalin, Varga Mónika. 2017. Ne ragozz, Cookie, mert meghülyülök!. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU 2017 Paper: https://www.nyest.hu/hirek/ne-ragozd-cookie-mert-meghulyulok.
Varga Mónika, Gugán Katalin. 2017. „Te ettél meg engem, gyógyíts meg!”: Betegség és rontás boszorkányperekben. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU https://www.nyest.hu/hirek/te-ettel-meg-engem-gyogyits-meg Paper: január 16..
Varga Mónika, Gugán Katalin. 2017. Rossz életű tudományos asszony: A boszorkányos tudás megnevezései. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: december 13.: https://www.nyest.hu/hirek/rossz-eletu-tudomanyos-asszony.
Varga Mónika, Gugán Katalin. 2017. Szépasszonyok tálja. NYELV ÉS TUDOMÁNY - NYEST.HU Paper: december 20.: https://www.nyest.hu/hirek/szepasszonyok-talja.
Varga Mónika. 2015. Az időviszonyítás egy sajátos esetéről a Történeti Magánéleti Korpusz alapján: tyúkmonysüttig.: Nyelvi időutazás. ÉDES ANYANYELVÜNK 37, 4: 16–16.
Varga Mónika. 2012. A határozói igenevek lehetséges állítmányi szerepéről boszorkányperek szövegeiben. ELSŐ SZÁZAD 11, 3: x.
Varga Mónika. 2012. Az abszurd szójátékok egy lehetséges értelmezéséről a fogalmi integráció (blending) elmélete szerint. ÖSVÉNYEK 1, 1: x.
Varga Mónika. 2012. Hangutánzó igék morfológiai vizsgálatáról. ELSŐ SZÁZAD 11, 2: x.
Varga Mónika. 2012. Rímes abszurd játék. ÖSVÉNYEK 1, 2: x.
Varga Mónika. 2012. T. Litovkina Anna – Barta Péter – Hidasi Judit. szerk., A humor dimenziói. A II. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia előadásai.. MAGYAR NYELV 108, 1: 102–105.

Varga Mónika
Életrajz