Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Hivatkozások

Kenesei István
Bemutatkozás

Kutatási területek

  • a fókusz szintaxisa: a fókusz különböző típusainak (információs, kontrasztív, identifikációs, exhausztív) jellemzése, mondattani és prozódiai viselkedése.
  • a beágyazott mondatok szerkezete: a finit és nemfinit tagmondatok tulajdonságai, a különféle igeneves mondattípusok, a hogy kötőszó megjelenése eltérő (finit és nonfinit) alárendelésekben
  • a segédigék típusai: mik az alapvető tulajdonságaik és miben különböznek egymástól, milyen átmeneti kategóriák vannak
  • szófajok: mi a szófaj fogalma, miket tekintünk a szófajokat elválasztó kritériumoknak
  • toldaléktípusok
  • az Átfogó magyar nyelvtan (Amsterdam University Press) kötetei kiadásának gondozása főszerkesztőként

Kenesei István
Publikációk

198 találat
198 találat
Kenesei István. 2020. A bolondok hajóján. ÉLET ÉS IRODALOM 64, 17: &–&.
Kenesei István. 2019. É. Kiss Katalin köszöntése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 115: 7–8.
Kenesei István. 2019. Hazugságok hálója: A lex Palkovics a parlamentben. ÉLET ÉS IRODALOM LXII, 27.: &–&.
Kenesei István (szerk.). 2014. Általános nyelvészeti tanulmányok 26: Túl a nyelvfilozófián
Kenesei I, Siptár Péter (szerk.). 2012. Nyelvtechnológiai kutatások : Általános nyelvészeti tanulmányok XXIV
Kenesei I. 2012. Szépe György (1931-2012). ÉLET ÉS IRODALOM 56, 38 Paper: 09.21: 11.
Kenesei I. 2011. Felsőoktatásunk helyzete a számok tükrében. MAGYAR NEMZET (BUDAPEST) 74, 03.22.: 6.
Kenesei I. 2011. Kinek a teája?: Grúzia vagy Georgia: politikai kérdésből nyelvhasználati problémák. MAGYAR NEMZET (BUDAPEST) 74, 08.13.: 24.
Kenesei I (szerk.). 2009. Noam Chomsky 80 éves
Kenesei I (szerk.). 2009. Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében
Kenesei I. 2009. Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében: Bevezető. MAGYAR TUDOMÁNY 170, 11: 1290–1290.
Kenesei István. 2009. Válasz Kádár Juditnak. ÉLET ÉS IRODALOM 53, 5: 1–1.
Kenesei I. 2008. Mikor hagyta abba? (Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet). ÉLET ÉS IRODALOM 52, 18: 26.
Kenesei I. 2003. A fókusz megjelenítése a szintaxisban és a fonológiában. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 93–123.
Kenesei I. 2003. Egy liberális konzervatív nyelvész. Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok. ÉLET ÉS IRODALOM 47, 40: 24.
Kenesei I. 1998. É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. MAGYAR TUDOMÁNY 43: 1386–1391.
Kenesei, I. 1995. W.A. Foley (ed.): The Role of Theory in Language Description. LANGUAGE 71: 407–408.
Kenesei, I. 1993. Infinitival Complements and Related Non-finite Clauses in Finnish and Hungarian. In: Borjars K (szerk.) Complement structures in the languages of Europe. Strasbourg: European Science Foundation (ESF). 45–65.
Kenesei, I. 1992. Functional categories in Finno-Ugric. In: Börjars K (szerk.) Complement Structures in the Languages of Europe. Strasbourg: European Science Foundation (ESF). 22–42.
Kenesei, I. 1991. Gy. Gergely: Free Word Order and Discourse Interpretation. ANALECTA LINGUISTICA: INFORMATIONAL BULLETIN OF LINGUISTICS 21, 2: 173–174.
Kenesei I. 1989. Balázs János (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 339–343.
Kenesei, I, and I Vogel. 1987. The interface between phonology and other components of grammar. PHONOLOGY YEARBOOK 4: 243–263.
Kenesei I. 1984. Stratégiák és típusok a vonatkozó mellékmondatok kialakításában. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 15: 117–126.
Kenesei, I. 1983. A Textbook in English Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó.
Kelemen J, Kenesei I. 1982. Újabb nyelvfilozófiai kalandozások. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 26, 5: 708–748.
Kenesei, I. 1982. Revisiting wh movement. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. PAPERS IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 2: 5–44.
Kenesei, I. 1980. Types and strategies in relative clause formation. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. PAPERS IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1: 71–84.
Kenesei, I. 1979. Transformations of generative grammar. COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND COMPUTER LANGUAGES 13: 57–87.
Kenesei, I. 1979. Working Papers of the Hungarian English Contrastive Project. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 29: 181–189.
Kenesei I, Mártonfi F, Komlósy A, Radics K, Tóth P, Terts I, Füredi M, Bánréti Z. 1972. Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás. MAGYAR NYELVŐR 96: 442–451.

Kenesei István
Életrajz