Káldi Tamás

Káldi Tamás

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Elérhetőségek

Szobaszám

301

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6085

Elérhetőségek

Szobaszám

301

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6085

Káldi Tamás
Bemutatkozás

Munkám során arra keresem a választ, hogy hogyan mozgósítják a figyelmi és memóriakapacitásukat a stroke-on átesett afáziás személyek a nyelvi feldolgozás és produkció során.

A téma több szempontból is érdekes.

Egyfelől tudjuk, hogy bizonyos nyelvi formáknak figyelem irányító szerepe van. Felmerülhet tehát a kérdés, hogy vajon a nyelvi feldolgozás során az afáziás személyek esetében ezek a nyelvi formák szintén betöltik-e a figyelem irányításának a funkcióját.

Másfelől érdekes kérdés az is, hogy vajon nyelvi produkció során az afáziás személyek a neurotipikus személyeknek megfelelő figyelmi allokációs mintázatokat mutatnak-e.

Bár a fenti kérdések a nyelvi és egyéb kognitív funkciók együttes működésének részterületeire koncentrálnak, fontos kiemelni, hogy ezek kutatása egy általánosabb problémakör vizsgálatához enged közelebb. Nevezetesen ahhoz, hogy vajon az afáziában tapasztalt nyelvi funkcióvesztés milyen mértékben tudható be a nyelvet működtető kognitív funkciók sérülésének, és milyen mértékben magának a nyelvi kompetencia sérülésének. Végső soron az eredmények az afáziák behatóbb megismerését teszik lehetővé.

Kutatásaimat klinikai logopédusokkal együttműködve végzem, abban a reményben, hogy az eredmények hozzájárulhatnak új állapotmegismerési, diagnosztikus, illetve terápiás módszerek kidolgozásához is.

Jelenleg az NKFIH 143301 sz. A mondatfeldolgozás, mondatprodukció és a figyelmi allokáció mechanizmusainak kapcsolatai afáziában c. projekt vezetőjeként dolgozom.

Káldi Tamás
Publikációk

30 találat
30 találat
Káldi, Tamás, and Lilla Zakariás. 2023. Effects of linguistic prominence and complexity on attention allocation during sentence processing in aphasia
Babarczy, Anna, Tamás Káldi, and Bence Kas. 2022. Thematic role identification heuristics in Hungarian-speaking toddlers: an eye-tracking study
Babarczy, Anna, Tamás Káldi, and Bence Kas. 2021. An eye-tracking study of thematic role identification heuristics in toddlers
Káldi Tamás, Babarczy Anna. 2020. Az információszerkezet és a figyelmi alapú munkamemóriafolyamatok kapcsolata
Káldi, Tamás, Anna Babarczy, and Ágnes Szőllősi. 2020. Hungarian structural focus: Accessibility to focused elements and their alternatives in working memory and long term memory
Babarczy, Anna, and Tamás Káldi. 2019. Linguistic form guides attention: A pupillometry and gaze tracking study
Káldi Tamás, Babarczy Anna. 2019. A mondatszerkezet hatása a figyelemre: pupillometria és tekintetkövetéses adatok
Káldi Tamás, Babarczy Anna. 2018. Mire nézünk egy üres képernyőn? Az információszerkezet hatásai
Káldi, Tamás, and Anna Babarczy. 2018. Eye movements on a blank screen: the effects of information structure
Káldi, Tamás, and Anna Babarczy. 2017. Contextual effects on the processing of Hungarian pre-verbal focus sentences: An eye-tracking study
Káldi, Tamás, and Anna Babarczy. 2017. Contextual effects on the processing of Hungarian pre-verbal focus sentences: An eye-tracking study.
Káldi, Tamás, and Anna Babarczy. 2017. Contextual effects on the processing of the Hungarian focus construction.
Káldi, Tamás, Anna Babarczy, and Levente Madarász. 2017. Contextual triggers of the pre-verbal focus word order: A guided production study
Káldi, Tamás. 2015. Entailment and Implicature: the interpretation of logical connectives and Focus in Hungarian
Káldi, Tamás. 2015. The exhaustive interpretation of the Hungarian pre-verbal focus: entailment or implicature?
Káldi, Tamás. 2014. Exhaustiveness in Hungarian: experimental investigation on individuals with aphasia

Káldi Tamás
Oktatási tevékenység

Káldi Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának adjunktusa. 2019 óta a Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet tagjaként részt vesz a gyógypedagógus- és logopédus képzésben; oktatott tárgyai a nyelvtudomány, pszicholingvisztika és a klinikai nyelvészet elméleti alapjainak témaköreit fedik le.

Káldi Tamás
Életrajz