Horváth Brigitta

Horváth Brigitta

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Névtan, személynevek, keresztnevek, szocioonomasztika, a mai keresztnévadás motivációi, a névdivat alakulása, név és előítélet, névtan az iskolában.

Elérhetőségek

Szobaszám

008

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6093

Elérhetőségek

Szobaszám

008

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6093

Horváth Brigitta
Bemutatkozás

2015-ben alap-, majd 2018-ban mesterdiplomát szereztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 2023-tól állami ösztöndíjas doktori hallgató vagyok az ELTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskolájának Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programján. Disszertációs témám a magyar keresztnévanyag változása és mozgatói.