Gocsál Ákos

Gocsál Ákos

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: egyéni tulajdonságok (életkor, testalkat stb.) észlelése, becslése a beszéd hangzása alapján, a kellemes/kellemetlen benyomást keltő beszéd, a zenei előképzettség esetleges hatása a beszédfolyamatokra, beszédészlelésre

Elérhetőségek

Szobaszám

406

Elérhetőségek

Szobaszám

406

Gocsál Ákos
Publikációk

155 találat
155 találat
Lukács Elek, Proszenyák Laura, Bánfi Petra, Bazsó Boglárka, Magyari Virág, Németh Ferenc, Hecker Noémiet al.. 2023. Szakkollégiumi hangverseny 2..
Gocsál Ákos. 2022. PowerPoint-tippek – Kép fokozatos felfedése
Szeteli Anna, Gocsál Ákos, Szente Gábor, Alberti Gábor. 2022. Hát. In: Dóla Mónika, Szabó Veronika (szerk.) Mik ezek a kis izék?: MID-nap a diskurzusjelölőkről. 12–29.
Gocsál Ákos. 2020. Magyar nyelvészek közlései a beszéd egyéni jellemzőiről a XIX. – XX. század fordulójának fonetikai szakirodalmában. In: Kutatás közben...: online műhelykonferencia (Pécsi Tudományegyetem, Művészeti Kar). Pécs: Művészek a Művészetért Szakkollégium. 9.
Gocsál Ákos (szerk.). 2019. Hang – Élmény – Tanítás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar.
Gocsál Ákos. 2019. A tanár hangja, a tanuló hangja – reflexiók a beszéd hangzásáról XIX. századi amerikai szerzők pedagógiai munkáiban. In: Gocsál Ákos (szerk.) Hang – Élmény – Tanítás. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar. 81–90.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Gocsál, Ákos, and Bence Vas. 2018. Music Teacher Education and Training of Mentors at the University of Pécs. In: 33rd ISME World Conference: Life's Journey through Music. 64–64.
Gocsál, Ákos. 2018. An acoustic analysis of stress in texts read by musicians and non-musicians. In: 33rd ISME World Conference: Life's Journey through Music. 63–63.
Gocsál Ákos. 2011. A BESZÉDAKUSZTIKAI PARAMÉTEREK ÉS A BESZÉLŐ SZEMÉLYISÉGJEGYEI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA. PhD diss., Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Gocsál, Ákos, and Renáta Tóth. 2011. The project method in multimedia education - a case study.
Gocsál, Ákos, and Miretta Giacometti. 2010. Creativity and leadership: The electronic training tool of the FEPIC project
Gocsál, Ákos. 2010. Speaker perception: voice evokes coherent ideas in the listener
Lénárt, Anett, and Ákos Gocsál. 2010. An analysis of attitudes towards various competences among the students of the Pollack Mihály Faculty of Engineering
Gocsál, Ákos. 2009. An analysis of the digital divide among the students of the Pollack Mihaly Faculty of Engineering
Gocsál, Ákos. 2008. Some extralinguistic factors influencing variations of speech acoustic parameters
Gocsál, Ákos. 2008. Students in virtual communitie
Nilüfer, Pembecioğlu Öcel, Ákos Gocsál, Renáta Tóth, and Ross Alistair. 2008. Children's Depictions in Television Advertisements. London: Children’s Identity and Citizenship European Association (CiCea).
Gifford, Chris, Ákos Gocsál, Susana Goncalves, and Elzbieta Wolodzko. 2007. Raising awareness of citizenship related competences in higher education: First steps and contributions from the working group
Gocsál, Ákos, Chris Gifford, Susana Goncalves, and Elzbieta Wolodzko. 2007. The activities of the Children’s Identity and Citizenship in Europe thematic Network – higher education in a multiucultural context, as a focus area of one CiCe working group
Gocsál Ákos, Huszár Ágnes. 2006. A spontán beszéd és a hangos olvasás időszerkezetének összehasonlítása férfi és női beszélőknél. MODERN NYELVOKTATÁS 12, 3-4: 37–47.
Fehér Péter, Gocsál Ákos, Gocsál Klára. 2004. Internet az oktatásban - taneszközök a Hálón
Gocsál Ákos, Huszár Ágnes. 2003. Csábító hangok. BESZÉDKUTATÁS 11: 9–18.
Kvasznicza Zoltán, Gocsál Ákos. 2003. A mérnök-, és mérnöktanár képzés gyakorlati vonatkozásai a PTE PMMFK-n
Gocsál, Ákos, and Judit Cseh. 2001. 18-year-old Hungarian students perceptions about a Hungarian feature film made during the Stalinist period. In: Ross A Learning for Democratic Europe: Proceedings of the third conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. London: University of North London. 153–159.
Gocsál, Ákos, Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Cathie Holden, Panayota Papoulia-Tzelepi, Maria Luisa de Freitas, Hugo Verkest, Marjanca Kuscer, and Riitta Korhonen. 2001. Attitudes and identity: A comparative study of the perspectives of European children. In: Ross A Learning for Democratic Europe: Proceedings of the third conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Thematic Network. London: University of North London. 93–101.
Gocsál Ákos. 1999. Egyéni különbségek az artikulációs tempó percepciójában. In: Gósy Mária (szerk.) Beszédkutatás '99. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. 19–29.
Gocsál Ákos. 1998. Életkorbecslés a beszélő hangja alapján. BESZÉDKUTATÁS 98, 6: 122–134.
Gocsál Ákos. 1995. A multikulturális oktatás szociológiai okai. In: Vastagh Zoltán (szerk.) Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. Pécs: Janus Pannonius Tudományegyetem, Tanárképző Intézet. 119–134.
Bárdossy Ildikó, Gocsál Ákos, Szauer Ilona. 1994. Projektek az oktatásban (Bevezető tanulmány): Projektek az oktatásban. Válogatás a Projektek az oktatásban c. speciálkollégium hallgatóinak munkáiból.

Gocsál Ákos
Oktatási tevékenység

A PTE Művészeti Karán az elektronikus zenei médiaművész szakon fonetika választható tantárgy

Gocsál Ákos
Életrajz