Csernyák Hajnalka

Csernyák Hajnalka

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Kezdetben Hattyár Helgával és néhány önkéntes siket bevonásával „Identitás” nevű interjút készítettünk számos siket adatközlővel, melynek fókuszában szociolingvisztikai vizsgálat állt.<br /> 2014-2016 között JelEsély 1 projektjében a grammatikai csoportban vettem részt elméleti nyelvészekkel együttműködésben.<br /> 2019-től jelenleg is Hámori Ágnessel közös kutatást végzünk a kései elsőnyelv-elsajátítású siket gyerekekkel. Folyamatosan figyeljük a halló családban született gyermekek fejlődését egy esettanulmány keretében, és ennek eredményeiről pszicholingvisztikai tanulmányt is készítünk.<br /> A projekt befejezését követően a jelnyelvi szótár folyamatos ellenőrzését is végeztem.<br /> 2017-es mester szakos szakdolgozatomban (A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél) a fonológiai (kézforma) előhívását vizsgáltam. Ehhez szeretnék egy újabb kb. 5 adatközlővel vizsgálatot készíteni egy másik szemszögből, videófelvétel készítése segítségével.

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Csernyák Hajnalka
Bemutatkozás

2010. áprilisában kezdtem dolgozni az akkori MTA Nyelvtudományi Intézetében azon belül a Többnyelvűségi kutatóközpontban, mint siket munkatárs.

2015-től 2017-ig SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén MA képzést abszolváltam, és majd a következő félévben államvizsgáztam. A szakdolgozatomhoz pszicholingvisztiai kutatást végeztem 10 különböző siket és nagyothalló személlyel, melynek a címe: „A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél” lett, és erről néhány helyen tartottam előadásokat (lsd.: CV-nél).

Kezdetben Hattyár Helgával és néhány önkéntes siket bevonásával „Identitás” nevű interjút készítettünk számos siket adatközlővel, melynek fókuszában szociolingvisztikai vizsgálat állt.

2014-2016 között JelEsély 1 projektjében a grammatikai csoportban vettem részt elméleti nyelvészekkel együttműködésben.

2019-től jelenleg is Hámori Ágnessel közös kutatást végzünk a kései elsőnyelv-elsajátítású siket gyerekekkel. Folyamatosan figyeljük a halló családban született gyermekek fejlődését egy esettanulmány keretében, és ennek eredményeiről pszicholingvisztikai tanulmányt is készítünk.

A JelEsély1 projekt befejezését követően a jelnyelvi szótár folyamatos ellenőrzését is végeztem, amikor erre kértek fel.

2017-es mester szakos szakdolgozatomban (A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél) a fonológiai (kézforma) előhívását vizsgáltam. Ehhez szeretnék egy újabb kb. 5 adatközlővel vizsgálatot készíteni egy másik szemszögből, videófelvétel készítése segítségével.

Oktatási tevékenység: aSiketek és Nagyothallók Országos Szövetségben zajló jelnyelvi tolmácsképzős csoportoknak a hangzó nyelvről jelnyelvre való fordításának időközönként megtartása felkérések alapján.

A Jelnyelvi Tolmácsok Országos Szövetség FOF21-es pályázati támogatásából történik a „Tolmácsolás nyelvórákon” című továbbképzés megtartása 2022-es évben.

Csernyák Hajnalka
Publikációk

9 találat
9 találat
Csernyák Hajnalka. 2020. A Language Skills of Deaf Students for EU Mobility (Lang skills) projekt záró rendezvénye, Budapest, ELTE (online rendezvény). 2020.10.13. Videós útibeszámoló Bristolból
Csernyák Hajnalka, Hámori Ágnes. 2019. Farkasgyermekek a 21. században: Elsőnyelv-elsajátítás 8 éves korban a jelnyelv segítségével
Csernyák Hajnalka. 2019. A mentális lexikon működése jelnyelvhasználók körében. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 5: 16–16.
Csernyák, Hajnalka. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. The workings of the mental lexicon of Deaf and hard of hearing native sing language users / A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél.
Holecz Margit, Csernyák Hajnalka. 2019. VI. Magyar Interdiszciplináris Humorkonferencia. Eger. 2019.10.03-04. Vicc és humor a magyarországi siket közösségben
Csernyák Hajnalka, Hámori Ágnes. 2018. Jelnyelvi mentális lexikon, a nyelvi és a világról való tudás hálózatos kapcsolatai egy szokatlan nyelvelsajátítás tükrében
Csernyák Hajnalka. 2018. A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél
Csernyák Hajnalka. 2017. A mentális lexikon működése az anyanyelvi szinten jelnyelvet használó siket és nagyothalló személyeknél

Csernyák Hajnalka
Életrajz