Cser András

Cser András

DSc

igazgató, kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: fonológia, morfológia, történeti nyelvészet, latin, a nyelvtudomány története

Elérhetőségek

Szobaszám

218

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6087

Elérhetőségek

Szobaszám

218

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6087

Cser András
Bemutatkozás

Angol, latin és elméleti nyelvészet szakokon diplomáztam 1996-ban az ELTÉ-n; a doktori fokozatomat ugyanitt szereztem 2002-ben. Kutatásokat végeztem a fonológia, a történeti hangtan és a nyelvtudomány története területén. Akadémiai doktori disszertációm (2017) a klasszikus latin nyelv teljes fonológiai leírása volt. Az utóbbi időben kutatásaimban nagyobb hangsúllyal jelenik meg a morfológia, valamint a magyar nyelv bizonyos történeti vonatkozásai. Az Acta Linguistica Academica főszerkesztője, valamint a PPKE BTK tanára is vagyok, itt fonológiát, morfológiát és tudománytörténetet tanítok.

Cser András
Publikációk

89 találat
89 találat
Cser András. 2001. A zörejhangok gyengülési és erősödési folyamatainak tipológiája és modellezése. PhD diss.

Cser András
Oktatási tevékenység

PPKE BTK: fonológia, morfológia, történeti nyelvészet, a nyelvtudomány története (BA, MA és PhD szinten)

Cser András
Életrajz