Magyar történeti fonológiai és dialektológiai kutatócsoport
Kutatási terület

Ennek a kutatócsoportnak egyik célja a magyar nyelv történeti fonológiájának kutatása korszerű keretben, a fonológiaelmélet és a tágabb értelemben vett nyelvelmélet összefüggéseibe helyezve a hangtörténet korábbi és új eredményeit.

A kutatócsoport másik célja a magyar nyelv térbeli változatosságának vizsgálata, elsősorban a Kárpát-medencei magyar nyelvváltozatoké. A Nyelvtudományi Kutatóközpontban (korábban az MTA Nyelvtudományi Intézete) régi hagyománya van a dialektológiának, hiszen itt volt a bölcsője a múlt században elindult élőnyelvi kutatásoknak, nyelvjárási hangfelvételtár kialakításának, nyelvatlaszmunkálatoknak. Szervesen építünk az elődök munkájára, az elemzésekben kiaknázva a legújabb nyelvészeti technológiák adta módszertani lehetőségeket. Kutatásaink többnyire a kvantitatív nyelvföldrajz körébe sorolhatók. A dialektometria eszköztárával vizsgáljuk a nyelvjárások közti hasonlóságot, a nyelvjárások csoportosításának lehetséges irányait és a nyelvi kontinuumot. Hangfelvételek akusztikai elemzésével kutatjuk a magyar nyelvjárások magánhangzórendszereit, célunk a rendszereken belüli és a rendszerek közötti összefüggések feltárása. Fontos számunkra, hogy a gazdag nyelvi változatosságot kulturális örökségünk részeként is felmutassuk, és hozzájáruljunk a magyar nyelv sokszínűségének értékként való elfogadtatásához. Tervezzük dialektológiai kutatásaink kibővítését a civil tudományok (citizen science) adta lehetőségekkel.

Kutatócsoport-vezető:

Cser András, DSc
E-mail: cser.andras@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6087

Magyar történeti fonológiai és dialektológiai kutatócsoport
Munkatársaink

Cser András
igazgató, kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Eris Elvira Mária
tudományos segédmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Kocsis Zsuzsanna
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Oszkó Beatrix
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Szabó Gergely
tudományos segédmunkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Vargha Fruzsina Sára
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Várnai Zsuzsanna
tudományos munkatárs

Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet

Magyar történeti fonológiai és dialektológiai kutatócsoport
Kutatásaink

A magyar nyelv történeti fonológiája

A kutatás célja a magyar nyelv történetében lezajlott hangváltozások és rendszerszintű átalakulások elméletileg megalapozott, ugyanakkor az adatokra messzemenően figyelő vizsgálata és összegző elemzése.

A moldvai magyar nyelv: Adatbázisépítés és grammatikai kutatások

A projekt egyik célja egy hanggal összekapcsolt nyelvjárási lejegyzésekből álló szövegkorpusz létrehozása Tánczos Vilmos néprajzi gyűjtése alapján.

Magyar nyelvjárások akusztikai és dialektometriai vizsgálata

A projekt célja a magyar nyelvjárások hangtani jellegzetességeinek akusztikai fonetikai és dialektometriai vizsgálata: egyrészt a magyar magánhangzó-rendszerek objektív összevető jellemzése formánsértékek meghatározásával, másrészt a nyelvjárási változás vizsgálata a valóságos időben akusztikai és dialektometriai elemzésekkel.

Magyar történeti fonológiai és dialektológiai kutatócsoport
Események

1 találat
1 találat
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Symposium on Vowel Harmony
2023. Nov. 16. - 2023. Nov. 17.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Konferencia

Symposium on Vowel Harmony

Phonologists of the Hungarian Research Centre for Linguistics are organising a two-day Symposium on Vowel Harmony to be held in Budapest, 16-17 November 2023. The language of the Symposium is English.