Névadási tanácsadás

Ha magyar állampolgár olyan utónevet (másként: keresztnevet) szeretne bejegyeztetni, amely nem található meg a Nyelvtudományi Kutatóközpont honlapján levő női és férfi utónevek listájában, akkor ezt az utónevet hivatalos eljárásban a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárságán (levélcímük: 1357 Budapest, Pf. 6.; telefon: 06-1-795-5000; e-mail: ungbfntv@zr.tbi.uh) kell kérvényeznie az itt letölthető formanyomtatványon.

Az utónévlistákat egyszerű szöveges formában is közzétesszük (férfinevek, női nevek). Az utónévjegyzék havonta frissül.

Utónevekről további információt kedden 10 és 14 óra között a 06-30/092-1986 telefonszámon, illetve a arignanpf@alghq.uh e-mail-címre írva kaphatnak.

Az utónévkereső

Forrás: www.istockphoto.com

Az NYTK utónévkereső szolgáltatásában számos szempont szerint válogathatunk az adható nevek között. Az elérhető névállomány az utónévjegyzéknek megfelelően havonta frissül. Kereshetünk kezdőbetű, eredet, névnap, becézés, szótagszám, hangrend, magánhangzók és gyakoriság szerint is. Akár több szempont szerint is kereshetünk nevet: például kiválogathatjuk a latin eredetű, a virágnévből származó, vagy a rövidüléssel keletkezett neveket, sőt például az egymásnak megfelelő férfi-női névpárokat is. Egyébként akár azt is megtudhatjuk, hogy a kiválasztott névnek melyek a rokon nevei, hogyan becézhetjük, illetve mikor van a névnapja.

A névkérelmezés útja

Ha a név nem található meg egyik listában sem, akkor van arra lehetőség, hogy a nevet kérvényezzék a Miniszterelnökség Hatósági Szakigazgatási Főosztályán. Ekkor egy itt is letölthető űrlapot kell kitölteni a kérelmező adataival, elérhetőségeivel, illetve azt, hogy hogyan kérik majd az értesítést. Az űrlap tartalmazza a kért nevet, annak eredetét, jelentését, ha ezt tudják a szülők. Érdemes a nevet az eredeti írásformában is feltünteti. A névkérelem benyújtásakor mindenképpen vegyük figyelembe, hogy vannak jogszabályok, illetve a Nyelvtudományi Kutatóközpont Névbizottsága által összeállított alapelvek. Ezeket érdemes a név kérelmezése előtt tanulmányozni. LETÖLTHETŐ KÉRELEM

Szakvélemény a kérelmezett családnevekről

2023. július 1-jétől szintén törvényi kötelezettsége a Nyelvtudományi Kutatóközpontnak a Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály kérésére a családnév-változtatással kapcsolatosan szakmai véleményt készíteni (lásd: Anyakönyvi törvény 49. § (4)-(6) bekezdés). A szakvélemény elkészítése az alábbiak szerint történik.

Forrás: pixabay.com

Névtani munkacsoport

A Nyelvtudományi Kutatóközpontnak hosszú évtizedek óta törvényi kötelezettsége a hivatalos úton kérvényezett új utónevek bejegyezhetőségének szakmai véleményezése, valamint 2023-tól már hivatalosan is, ha azt a hivatalos szervek kérik, akkor a családnév-változtatásokról szakértői vélemény készítése.

Ezek mellett a nevekkel, névadással, névváltoztatással kapcsolatosan a hozzánk fordulóknak írásban vagy telefonon segítséget, felvilágosítást, szakmai tanácsot adunk. A Névtani kutatócsoport tevékenysége igen összetett és szerteágazó: a jól körülhatárolható napi, szoros határidőkkel rendelkező közhasznú feladatok tudományosan hiteles ellátása mellett folyamatosan bővítjük és frissítjük a honlapunkon megtalálható, a névadást segítő utónévkeresőt, különböző médiumokban, internetes fórumokon folyamatosan beszámolunk, előadásokat tartunk névadási hagyományainkról, szokásainkról, a névízlés alakulásáról. A szerteágazó közfeladatunk mellett folyamatosan végezzük a névkérelmek archiválását, azok szocioonomasztikai vizsgálatát. Kutatásaink eredményeit – tekintettel a téma közérdekű jellegére – tudományos publikációk és ismeretterjesztés formájában tesszük közzé.