Turi Gergő

Turi Gergő

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Elsősorban magyar mondattani jelenségekkel foglalkozom generatív elméleti megközelítésben. Vizsgálódásom eszköze a kísérletes mondattan, amely lehetőséget ad az egyes elméleti modellek tesztelésére. A pszicholingvisztika módszertanát adaptálva, statisztikailag jól elemezhető nyelvi adatokat gyűjtök anyanyelvi beszélőktől. Korábban egy univerzálisnak tekinthető grammatikai jelenséggel, az ún. mondatszerkezeti szigethatással foglalkoztam. Jelenleg a kvantorok (pl. minden, kevesebb mint stb.) hatókör-értelmezését vizsgálom különös tekintettel az információszerkezet, a prozódia és a mondatszerkezet kapcsolódási felületére. 2011-ben kutatói asszisztens, 2012-től 2021-ig tudományos segédmunkatárs voltam, 2022-től pedig tudományos munkatársként dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban.

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Elérhetőségek

Szobaszám

106

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6051

Turi Gergő
Publikációk

13 találat
13 találat
Turi Gergő. 2009. Kötőmód a mai magyar nyelvben. ARGUMENTUM 5: 25–38.

Turi Gergő
Életrajz