Tücsök Dorottya

Tücsök Dorottya

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A nyelvi és szociokulturális változatosság, a többnyelvű helyzetek empirikus vizsgálata, a nyelv(ek) szerepe és helyzete az oktatásban, a nemzeti kisebbségek nyelvi jogi, oktatási helyzetének vizsgálata, a jelelő siket közösség és a magyar jelnyelv vizsgálata, a romani nyelvű cigány közösségek vizsgálata, a periferizálódó, leszakadó közösségek vizsgálata, a nyelvi tevékenységek során értelmezett változatosság, adatközlői viszonyulások vizsgálata (attitűdök, sztereotípiák, vélekedések), többnyelvű tananyagfejlesztés, tartalomkészítés az említett csoportok oktatásának hatékony támogatása érdekében. Jelenleg az ERASMUS+ Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával című projekt munkálataiban vesz részt.

Elérhetőségek

Szobaszám

016

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

016

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Tücsök Dorottya
Bemutatkozás

2016 óta dolgozom ezen a kutatóhelyen, tudományos segédmunkatársként. 2020-ban kezdtem a PhD fokozat megszerzéséhez szükséges tanulmányaimat, ösztöndíjas hellyel az ELTE BTK doktori programjában. Rendszeresen részt veszek különböző tudományos konferenciákon előadóként, szervezőként és résztvevőként egyaránt. 2016 óta szakmai tanulócsoportot vezetek hallgatói oldalról (Két- és Többnyelvűségi Diákműhely). 2017/18–as évben eredményesen vettem részt az Új Nemzeti Kivallóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatán. Munkám során több, sikeresen zárult kutatási projektben dolgoztam, melyek fő témái, a nyelvhasználat és az oktatás összefüggéseinek kérdései, a többnyelvű helyzetek, a nemzetiségi oktatás és a leszakadó, marginalizálódó gyakorlatközösségek nyelvhasználata voltak, szociolingvisztikai nézőpontból vizsgálva az e közösségek oktatásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Tudományos munkáját a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport szakmai koncepciójához illeszkedve, szociolingvisztikai kiindulópontból (globalizációs, kritikai szociolingvisztika), a mindennapi többnyelvűséget és a nyelvi változatosságot alapelrendezésként tekintő elméleti nézőpontból végzem.

Tücsök Dorottya
Publikációk

48 találat
48 találat
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Lakatos György, Rézműves Melinda, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: Edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések kisebbségi közösségekkel. Kutatók Éjszakája 2022. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022.09.30.
Bartha Csilla, Mocsári Bernadett, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet diákműhelyeinek bemutatkozása. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Hattyár Helga, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Diákkörös börze, a Két- és többnyelvűségi diákműhely bemutatkozása. ELTE BTK Tudományos hét. ELTE BTK, Budapest, 2022.09.26.
Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Alkalmazott nyelvészként alkalmazott nyelvészek – az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet MA alumnuszainak múltja és jelene (poszter). ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészeti alumni találkozó és nyílt nap. ELTE BTK, Budapest, 2022.06.24.
Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Fókuszban az -Esély: a JelEsély és NyelvEsély projektek bemutatása. ELTE BTK, Az alkalmazott nyelvészet fő irányai kurzus. ELTE BTK, Budapest, 2022.05.05.
Tücsök Dorottya. 2022. Alkalmazott nyelvészet mesterszak – online bemutatkozó fórum. Budapest, ELTE BTK (online). Hogyan lesz a gólyából doktoranda?
Tücsök Dorottya. 2022. Alkalmazott nyelvészeti diákműhely – felkért előadó. ELTE BTK, Budapest. Szociolingvisztika: bepillantás.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2021. Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása.
Tücsök Dorottya, Sztari Bernadett, Babutsán Rita, Rézműves Melinda, Vajda Melinda. 2021. Közösségi tudomány? – Esélyteremtés, bevonódás, kommunikáció és kölcsönös tanulás - Kiscsoportos, interaktív programok a nyelvi kisebbségek, nyelvi ideológiák, kisebbségi oktatás témákban a Kutatók Éjszakája alkalmából. Kutatók Éjszakája 2021. Budapest, 2021.09.24.
Tücsök Dorottya, Sztari Bernadett. 2021. ELAN annotációs program bemutatása, ELTE BTK Nyelvi változatosság kurzus – vendégelőadó, ELTE BTK, Budapest. 2021. november 15.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. A NyelvEsély projekt jelnyelvi fejlesztései – tananyagok és segédanyagok. NyelvEsély projekt jelnyelvi zárórendezvény, Budapest (online), 2021.08.27.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Cigány nyelvek, kultúrák: audiovizuális gyűjtemény
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Digitális kiállítás: A JelEsély és a NyelvEsély projektekben kisebbségi csoportokat bevonó, aktivizáló programokról, rendezvényekről. Trefort-kert Offline fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. ELTE BTK, Budapest, 2021.09.08–09.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Két- és többnyelvűségi Diákműhely. Egyetemi Anyanyelvi Napok. ELTE BTK, Budapest (online), 2021.04.21–23.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Lehetséges utak: empirikus jelnyelvi fejlesztések és ajánlások a TENyeK Esély projektjeiben. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”. NYTK NYANYI TENyEK, Budapest (online), 2021.11.11.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Tévhitbontás: kiscsoportos, interaktív programok a nyelvi kisebbségek, nyelvi ideológiák, kisebbségi oktatás témákban. Trefort-kert Offline fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. ELTE BTK, Budapest, 2021.09.08–09.
Tücsök Dorottya. 2021. Interaktív könyvbemutató: Borbély Anna (főszerk.): Nemzetiségi nyelvi tájkép Magyarországon című tanulmánykötet és fényképalbum bemutatása. ELTE Kampusznyitó fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. Budapest, 2021.09.08-09.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2020. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása: Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23.
Tücsök Dorottya. 2018. Befogadó felsőoktatás: a szuperdiverzitás konstrukciói és a változó ideológiák
Tücsök Dorottya. 2018. Mi és ők ‒ a másság tematizálásának megjelenése
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya, Holecz Margit. 2017. Az MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport projektje: Előadás. A MANYE XXVI. Kongresszusa, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Pécs. 2017. augusztus 30 – szeptember 1.
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya. 2017. Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban: Előadás. Nyelvi tájkép, Nyelvi sokszínűség műhelykonferencia, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda. 2017. szeptember 22-23.
Tücsök Dorottya. 2017. Nyelvünk jövője - avagy mi fán terem a szociolingvisztika?
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
BOKOR JULIANNA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Az anyanyelvi nevelés kulcsproblémái a magyarországi nemzetiségek és kisebbségek körében: Mindennapi Többnyelvűség, Fenntartható Nyelvi Sokszínűség és Többnyelvű Bevonódás - kisebbségi nyelvek kutatása, oktatási gyakorlat és politika: a módszertan, tanulás és bevett fogalmak újraértelmezése
HOLECZ, MARGIT, DIÁNA PÁSZTOR, DOROTTYA TÜCSÖK, and SZABOLCS VARJASI. 2015. Revisiting peripheries in centralised spaces: the capitalisation of otherness. Linguistic landscape exhibition: Everyday Multilingualism, Sustainable Linguistic Diversity and MultiN-Engagement
Tücsök Dorottya. 2015. Kábítószerek megnevezései egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. „Hogy kenyér azt még mondják itt így?”: Kié a terep? Bevonódás, együttműködés, társadalmi felelősség avagy a "sztenderd" kritikai újraértelmezésének empirikus lehetőségei
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. Nyelvi bazár
Krizsai Fruzsina, Tücsök Dorottya. 2014. Továbbvezető kérdések: Vér- és Borda
Tücsök Dorottya. 2014. Droghasználó közösségek nyelvi vizsgálata

Tücsök Dorottya
Oktatási tevékenység

Alkalmi óraadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében. Oktatott tárgyak: szociolingvisztika (OT, MA), nyelvi változatosság (MA). Félévek: 2016/17/2, 2021/22/1, 2022/23/1.