Tima Péter

Tima Péter

tudományos segédmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A nyelvi változatosság, valamint a két- és többnyelvűség fogalmának elméleti és empirikus vizsgálata az oktatással összefüggésben. A globalizációs kritikai szociolingvisztikai elméleti és módszertani paradigmájában edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések végzése, a magyar nyelvű és a társadalmilag, nyelvileg is hátrányos helyzetű egy- vagy kétnyelvű kisebbségi (elsősorban romani nyelvváltozatot beszélő cigány; jelnyelvhasználó, siket és nagyothalló) gyermekek oktatásának támogatása, digitális kompetenciák fejlesztése a nyelvi és szociokulturális erőforrások kiaknázása céljából, ötvözve a hip-hop kulturális gyakorlatainak pedagógiai implikációival. Nemzetközi együttműködésben romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag (szótár, mesetár, digitális platform), valamint nem digitális tanulástámogató fejlesztések létrehozása, amelyek a tanulók mellett az oktatás folyamatának további résztvevői számára is támogatást nyújtanak.

Elérhetőségek

Szobaszám

016

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

016

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Tima Péter
Bemutatkozás

Az alkalmazott nyelvészeti mesterképzés során kezdetben gyakornokként helyezkedtem el az MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontjában (jelenleg Nyelvtudományi Kutatóközpont, Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport). A gyakornoki időt követően 2018 óta dolgozom különböző nyelvileg és társadalmilag hátrányos helyzetű közösségek nyelvhasználati gyakorlatainak oktatással összefüggő szociolingvisztikai kérdéseivel. Ehhez kapcsolódóan a hip-hop kulturális gyakorlatainak az élménypedagógiai implikációival is foglalkozom. Több edukációs nyelvészeti, tananyagfejlesztési, szakmódszertani projektekben vettem részt tudományos segédmunkatársként, kutatási segédmunkatársként. Emellett konferenciák és különböző disszeminációs, tudománynépszerűsítő, multiplikációs rendezvények, konferenciák szervezésében, lebonyolításában és a rendezvényeken előadóként is részt veszek.

Tima Péter
Publikációk

23 találat
23 találat
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Lakatos György, Rézműves Melinda, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: Edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések kisebbségi közösségekkel. Kutatók Éjszakája 2022. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022.09.30.
Bartha Csilla, Mocsári Bernadett, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet diákműhelyeinek bemutatkozása. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Hattyár Helga, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Diákkörös börze, a Két- és többnyelvűségi diákműhely bemutatkozása. ELTE BTK Tudományos hét. ELTE BTK, Budapest, 2022.09.26.
Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Alkalmazott nyelvészként alkalmazott nyelvészek – az ELTE BTK Alkalmazott nyelvészet MA alumnuszainak múltja és jelene (poszter). ELTE BTK, Alkalmazott nyelvészeti alumni találkozó és nyílt nap. ELTE BTK, Budapest, 2022.06.24.
Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Fókuszban az -Esély: a JelEsély és NyelvEsély projektek bemutatása. ELTE BTK, Az alkalmazott nyelvészet fő irányai kurzus. ELTE BTK, Budapest, 2022.05.05.
Tima Péter. 2022. A rap autenticitásának dimenziói. ELTE BTK, Nyelvi változatosság MA kurzus. ELTE BTK, Budapest, 2022.11.29.
Bartha Csilla, Tima Péter. 2021. Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma, Komárno (online), 2021.11.12.
Szarvas Gabriella, Tima Péter. 2021. A nyelvészeti képzés szemléletmódjai hallgatói szemmel – A különböző tudományterületek megjelenésének aránya és közös munkájának nehézségei. Eszterházy Károly Egyetem, Líceum, Eger, 2018.11.15.
Tima Péter. 2021. A hip-hop autenticitása és relevanciája a Többnyelvűségi Kutatóközpont bevonó és reflexív pedagógiájának hálózatában. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? – Mivel járulnak hozzá a jelnyelv és a siket kutatások a tudományhoz, művészethez és társadalomhoz? MTA NYTI TKK, Budapest, Larus Rendezvényközpont, 2019.11.14.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. A NyelvEsély projekt jelnyelvi fejlesztései – tananyagok és segédanyagok. NyelvEsély projekt jelnyelvi zárórendezvény, Budapest (online), 2021.08.27.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Cigány nyelvek, kultúrák: audiovizuális gyűjtemény
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Digitális kiállítás: A JelEsély és a NyelvEsély projektekben kisebbségi csoportokat bevonó, aktivizáló programokról, rendezvényekről. Trefort-kert Offline fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. ELTE BTK, Budapest, 2021.09.08–09.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Két- és többnyelvűségi Diákműhely. Egyetemi Anyanyelvi Napok. ELTE BTK, Budapest (online), 2021.04.21–23.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Lehetséges utak: empirikus jelnyelvi fejlesztések és ajánlások a TENyeK Esély projektjeiben. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz”. NYTK NYANYI TENyEK, Budapest (online), 2021.11.11.
Tücsök Dorottya, Tima Péter. 2021. Tévhitbontás: kiscsoportos, interaktív programok a nyelvi kisebbségek, nyelvi ideológiák, kisebbségi oktatás témákban. Trefort-kert Offline fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. ELTE BTK, Budapest, 2021.09.08–09.
Tima, Péter. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. A hip-hop autenticitása és relevanciája a Többnyelvűségi Kutatóközpont bevonó és reflexív pedagógiájának hálózatában / The Authenticity and Relevance of Hip-Hop in the Network of the Inclusive and Reflexive Pedagogy of the Research Centre for Multilingualism

Tima Péter
Életrajz