Schmidt Ildikó

Schmidt Ildikó

szakmai munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Fő kutatási területem a két- és többnyelvűség, azon belül az intézményi beilleszkedés nyelvi vonatkozásai. Tudományos érdeklődésem középpontjában jelenleg a nyelvelsajátítás és a nyelvtanulás folyamatainak a kapcsolata, valamint a nyelvtudás dinamikus változásának feltérképezése áll a magyart idegen nyelvként tanulók és két- vagy többnyelvű beszélők esetében.

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Schmidt Ildikó
Bemutatkozás

Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem magyar nyelv- és irodalom és magyar mint idegen nyelv szakán folytattam. Ph.D. fokozatomat a Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában szereztem 2019-ben. Nyelvész vagyok, kutatási területem a literációs készségek alakulása két- és többnyelvű gyermekeknél és fiataloknál. Korábban az MTA-NYTI Többnyelvűségi Kutatóközpont NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoportban voltam tudományos munkatárs. Emellett a Károli Gáspár Református Egyetem, Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Nyelvtudományi Tanszékén a magyar mint idegen nyelv tanításához kapcsolódó módszertani kurzusokat tartok.

A tanítás meghatározó része a mindennapjaimnak: ebből merítem az tapasztalatot és az ötleteket a tudományos munkához és a tananyag-fejlesztéshez. 2004 óta tanítok magyar mint idegen nyelvet a Deutsche Schule Budapestben, ahol magyar-német kétnyelvű gyermekeket tanítok az első osztálytól az érettségiig. Rendszeresen tartok tanártréninget az alfabetizálás és a hozzá kapcsolódó területeken. 2016 óta a Károli Gáspár Református Egyetem magyar mint idegen nyelv tanárképzésének keretében mentortanárként tanítási gyakorlatot vezetek. Így módomban áll nyelvtanuló gyerekekkel és felnőttekkel is foglalkozni, valamint az ő jövőbeli tanáraikat a tanári pályára felkészíteni.

Schmidt Ildikó
Publikációk

58 találat
58 találat
Schmidt, Ildikó. 2022. Hungarian Language Learners’ Organisation of the Writing Direction and the Spatial Orientation. STUDI FINNO-UGRICI: ANNALI DELL ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI 2022 Paper: Schmidt.
Schmidt Ildikó. 2019. Az írás és az olvasás tanítása eltérő vizuális kultúrában szocializálódott gyermekeknek: az írásirány és a szenzomotoros képességek fejlesztése. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2018, 1-2: 88–98.
Schmidt Ildikó. 2019. Magyar mint idegen nyelv tanítása menekülteknek, meghívott előadóként. ELTE, Budapest. 2019. október 22.
Schmidt Ildikó. 2019. Tanártovábbképzés. Menedék Egyesület, Budapest. 2019.12.03.
Schmidt, Ildikó. 2019. Literacy teaching for students socialised in different visual cultures
Schmidt Ildikó. 2018. Az alfabetizálás szerepe a magyar nyelvtudás kialakulásában
Schmidt Ildikó. 2018. Az iskolaérettség mérése többnyelvű gyermekek esetében
Schmidt Ildikó. 2017. Betűrend. MagyarOK: Alfabetizáló munkafüzet – tananyag bemutató
Schmidt Ildikó. 2017. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői: Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok
Schmidt Ildikó. 2017. Bevándorló gyerekek közoktatásbeli integrációjának rejtett tényezői. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok
Schmidt, Ildikó. 2016. Using the Dual Model in Teaching Hungarian as a Second Language. BERLINER BEITRAGE ZUR HUNGAROLOGIE 20: 244–267.
Schmidt Ildikó. 2015. Az interkulturális bevezető kurzusok szerepe a társadalmi integráció elősegítésében. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI KÖZLEMÉNYEK 10: 213–218.
Schmidt Ildikó. 2014. A magyar közoktatásba belépő migráns tanulók komplex nyelvi szintfelmérése. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1: 22–33.
Schmidt Ildikó. 2013. Alfabetizálás a magyar mint idegen nyelvi órákon. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 14: 88–96.
Schmidt Ildikó. 2011. A Thomas Mann-Gymnasium - Deutsche Schule Budapest kéttannyelvű-e: "Kultúrák találkozása" és az idegen nyelvi kompetencia fejlesztése. MODERN NYELVOKTATÁS 2011, 4: 53–65.
Gúti Erika, Schmidt Ildikó. 2010. (Jog)szabályok és szabályozatlanság a felnőtt migráns nyelvoktatásban Nyelvi mítoszok, ideológiák, nyelvpolitika és nyelvi emberi jogok Közép-Európában elméletben és gyakorlatban. 16. Élőnyelvi Konferencia. Beregszász. 2010. szeptember 15-18.
Schmidt Ildikó. 2010. A kettős modell használata a magyar mint idegen nyelv tanításában. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 2010, 1-2: 108–122.
Schmidt Ildikó. 2010. A kettős modell használata a MID tanításában. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1-2: 108–123.
Schmidt Ildikó. 2010. Illés K. - Medgyesi A. - Kováts A.: A migráns gyerekek oktatása. MODERN NYELVOKTATÁS 4: 85–86.
Schmidt, Ildikó. 2010. Kétnyelvű gyerekek írásbeli nyelvi nehézségeinek vizsgálata. NYELVÉSZETI DOKTORANDUSZ FÜZETEK 6: 38–44.
Belleau Baptiste, Károly Márton, Kispéter Hajnalka, Schmidt Ildikó, Szabó Veronika, Szépe J. 2009. Pszicholingvisztika egy életen át. Pécs: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola.
Schmidt Ildikó. 2009. PONß - Groß- és Kompaktwörterbuch Deutsch Als Fremdsprache. MAGYAR TERMINOLÓGIA 1: 123–149.
Schmidt Ildikó. 2008. A magyar mint idegen nyelv elsajátítása írás- és olvasászavar esetén. THL2: A MAGYAR NYELV ÉS KULTÚRA TANÍTÁSÁNAK SZAKFOLYÓIRATA 1-2: 51–58.
Schmidt Ildikó. 2008. Az anyanyelvi nevelés módszereinek alkalmazása a kisiskoláskori MINY oktatásban: Bővített változat. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 9: 71–79.
Schmidt Ildikó. 2007. A magyar mint idegen nyelvi érettségi és a felkészítés jelenlegi lehetőségei. HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 8: 83–95.

Schmidt Ildikó
Oktatási tevékenység

Károli Gáspár Református Egyetem – Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

Schmidt Ildikó
Életrajz