Sass Bálint

Sass Bálint

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Húszéves tapasztalattal rendelkezem az akadémiai szférában. Kutatásaimban nagy szövegadatbázisok kezelésével, a bennük való hatékony kereséssel valamint a szótárkészítés automatikus támogatásával foglalkozom. Minden kutatásomban megjelenik valamilyen formában a hozzám legközelebb álló korpuszvezérelt módszertan. Két tucat nemzetközi és hazai projektben vettem részt. 79 tudományos publikációm van, a Hungarian Gigaword Corpus 250-nél több hivatkozással. MTA Bolyai ösztöndíjamat 2020-ban zártam le „kiemelkedő” minősítéssel. Minden probléma érdekel, ami egyszerre nyelvi és számítógépes. Négy gyermekem van, feleségem matek-informatika-latin szakos tanár.

Elérhetőségek

Szobaszám

306

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6095

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

306

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6095

Hivatkozások

Sass Bálint
Publikációk

84 találat
84 találat
Sass Bálint. 2021. Oltakozás 3.0. MAGYAR HANG 4, 13 Paper: 03.26.: 27.
Oravecz, Cs, B Sass, and L Tihanyi. 2012. Evaluation campaign report: Az iTranslate4.eu projekt nyilvános dokumentuma
Sass B, Pajzs J. 2010. Igei szerkezetek gyakorisági szótára -- félautomatikus szótárkészítés nyelvtechnológiai eszközök segítségével: Félautomatikus szótárkészítés nyelvtechnológiai eszközök segítségével. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 10, 1-2: 5–32.
Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit (szerk.). 2010. Magyar igei szerkezetek: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Sass Bálint. 2010. A szótárról. In: Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit (szerk.) Magyar igei szerkezetek: A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 9–17.
Sass, B, and J Pajzs. 2010. FDVC -- Creating a Corpus-driven Frequency Dictionary of Verb Phrase Constructions for Hungarian. In: Grabger P, Paquot M (szerk.) eLexicography in the 21st century. 263–272.
Bálint, Sass. 2009. Automatically Creating a Frequency Dictionary of Verb Phrase Constructions. PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY PHD PROCEEDINGS: 65–68.
Sass, B. 2009. A Unified Method for Extracting Simple and Multiword Verbs with Valence Information. In: Angelova G (szerk.) Recent Advances in Natural Language Processing. Proceedings of RANLP 2009, Borovec, Bulgaria. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Parallel Processing; Association for Computational Linguistics (ACL). 399–403.
Sass, B. 2009. Verb Argument Browser for Danish. In: Jokinen K, Bick E (szerk.) Computational Linguistics: Proceedings of the 17th Nordic Conference NODALIDA 2009. Odense: s.n.. 263–266.
Bálint, Sass. 2008. A Random Method for Flexible Multiword Expression Extraction. PÁZMÁNY PÉTER CATHOLIC UNIVERSITY PHD PROCEEDINGS: 13–16.
Sass B, Kertész ZS. 2008. Gyakori szókapcsolatok szövegekben. In: Kálmán L (szerk.) Magyar nyelv. Tanári kincsestár. Budapest: Raabe Kiadó.
Sass, B. 2007. First attempt to automatically generate Hungarian semantic verb classes. In: Davies Matthew, Rayson P, Hunston Susan, Danielsson Pernilla (szerk.) Proceedings of the 4th Corpus Linguistics Conference (CL2007). University of Birmingham.
Bottyán, G, and B Sass. 2005. Conjugated infinitives in the Hungarian National Corpus. In: Radovan G (szerk.) Computer Treatment of Slavic and East European languages. Slovko 2005. Bratislava: Vydavatelstvo Slovenskej Akadémie Vied (VEDA). 27–30.

Sass Bálint
Letöltések

2022

Sass Bálint. Principles of Corpus Querying: A discussion note. In: Acta Linguistica Academica. 69(4): 599-614.

Pethő Gergely, Sass Bálint, Kalivoda Ágnes, Simon László, Lipp Veronika. Igekötő-kapcsolás. In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2022, XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, 77-91. [prezentáció]

2021

Sass Bálint, Mittelholcz Iván, Halász Dávid, Lipp Veronika, Kalivoda Ágnes. Magyar hadifoglyok adatainak orosz-magyar átírása és helyreállítása, és a szabadszöveges adatbázisok tulajdonságai. In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2021, XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, 39-51. [prezentáció]

Feldmann Ádám, Hajdu Róbert, Indig Balázs, Sass Bálint, Makrai Márton, Mittelholcz Iván, Halász Dávid, Yang Zijian Győző, Váradi Tamás. HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2021, XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, 29-36.

2020

Sass Bálint. A duplakocka modell és az igei szerkezeteket kinyerő “ugrik és marad” módszer nyelvfüggetlensége, valamint néhány megjegyzés az UD annotáció univerzalitásáról. In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2020, XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, Szeged, 399-407. [prezentáció]

Simon Eszter, Indig Balázs, Kalivoda Ágnes, Mittelholcz Iván, Sass Bálint, Vadász Noémi. Újabb fejlemények az e-magyar háza táján. In: Berend, Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2020, XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem, Informatikai Intézet, 29-42.

Indig Balázs, Sass Bálint, Mittelholcz Iván. The xtsv Framework and the Twelve Virtues of Pipelines. In: Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2020), 2020. május, Marseille, Franciaország, 7044-7052.

Váradi Tamás et al.The MARCELL Legislative Corpus.In: Proceedings of The 12th Language Resources and Evaluation Conference (LREC 2020), 2020. május, Marseille, Franciaország, 3761-3768.

2019

Sass Bálint. The “Jump and Stay” Method to Discover Proper Verb Centered Constructions in Corpus Lattices. In: Proceedings of Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP 2019, Várna, Bulgária, 1076-1084. [prezentáció]

Sass Bálint. Keresés korpuszban 2: így kerestek ti. In: Sulyok Hedvig, Juhász Valéria, Erdei Tamás (szerk.): Beszéd- és nyelvelemző szoftverek a versenyképességért és az esélyegyenlőségért: HunCLARIN korpuszok és nyelvtechnológiai eszközök a bölcsészet- és társadalomtudományokban. Szeged: SZTE JGYPK Magyar és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 21-30.

Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Vadász Noémi, Makrai Márton. One format to rule them all – The emtsv pipeline for Hungarian. In: Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, LAW 2019, Firenze, Olaszország, Association for Computational Linguistics, 155-165.

Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Kundráth Péter, Vadász Noémi. emtsv – Egy formátum mind felett. In: Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): MSZNY 2019, XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 235-247. [prezentáció]

2018

Sass Bálint. A Lattice Based Algebraic Model for Verb Centered Constructions. In: Sojka, P. et al. (Eds.): 21st International Conference on Text, Speech and Dialog, TSD 2018, Brno, Csehország. Lecture Notes in Computer Science 11107, p. 231-238. [prezentáció]

Váradi Tamás, Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván, Novák Attila, Indig Balázs. E-magyar – A Digital Language Processing System. In: Proceedings of the 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), 1307-1312.

Sass Bálint. Az igei szerkezetek algebrai struktúrája, avagy a duplakocka modell. In: Argumentum. 2018(14): 12-44. Debreceni Egyetemi Kiadó. [prezentáció]

Sass Bálint. Mazsola – mindenkinek. In: MSZNY 2018, XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 16-24. [prezentáció]

Makrai Márton, Sass Bálint. A szöveg mint skálafüggetlen hálózat. In: MSZNY 2018, XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 352-359. [prezentáció]

2017

Sass Bálint. Keresés korpuszban: a kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete. In: Forgács Tamás, Németh Miklós, Sinkovics Balázs (szerk). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2017. 267-277.

Deme Andrea, Gugán Katalin, Sass Bálint, Mády Katalin. Towards capturing implicit innovative language attitude using an auditory Implicit Association Test. In: Finno-Ugric Languages and Linguistics 6(1): 3-40.

Sass Bálint, Miháltz Márton, Kundráth Péter. Az e-magyar rendszer GATE környezetbe integrált magyar szövegfeldolgozó eszközlánca. In: MSZNY 2017, XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 79-90.

Váradi Tamás, Simon Eszter, Sass Bálint, Gerőcs Mátyás, Mittelholcz Iván, Novák Attila, Indig Balázs, Prószéky Gábor, Farkas Richárd, Vincze Veronika. Az e-magyar digitális nyelvfeldolgozó rendszer. In: MSZNY 2017, XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 49-60.

2016

Sass Bálint. Nyelvészeti szövegkeresők, Nemzeti Korpuszportál. In: Magyar Tudomány. 2016(7): 798-808.

2015

Oravecz, Cs., Sass, B., and Sárközy, Cs. Ontology-based Recommendation from Natural Language User Descriptions: Recommending Eco-Innovations to Companies. In: Proceedings of the International Conference on Semantic Web Business and Innovation (SWBI2015), Sierre, Switzerland, 2015, 44-56.

Oravecz Csaba, Sass Bálint, Váradi Tamás. Mennyiségből minőséget. Nyelvtechnológiai kihívások és tanulságok az MNSz új változatának elkészítésében. In: Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2015, XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 109-121.

Sass Bálint. 28 millió szintaktikailag elemzett mondat és 500000 igei szerkezet. In: Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2015, XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 303-308. [prezentáció]

Sass Bálint. Egy kereslet-kínálat elvű elemző működése és a koordináció kezelésének módszere. In: Tanács Attila, Varga Viktor, Vincze Veronika (szerk.) MSZNY 2015, XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, Szeged: JATEPress, 309-311. [prezentáció]

2014

Oravecz Csaba, Váradi Tamás, Sass Bálint. The Hungarian Gigaword Corpus. In: Proceedings of LREC 2014, 2014.

Sass Bálint. A magyar Braille-rövidírás megújítása félautomatikus módszerrel. In: Tanács A., Varga V., Vincze V. (szerk.): MSZNY2014, X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2014., p. 208-223. [prezentáció]

Sass Bálint, Raátz Judit. Az utónevek eredetleírásának formalizálása az Utónévportálon. In: Tanács A., Varga V., Vincze V. (szerk.): MSZNY2014, X. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2014., p. 325-326. [prezentáció]

2012

Sass Bálint. Az új magyar Braille-rövidírás korpuszvezérelt kialakításának lehetőségei. In: MSZNY2013, IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2012., p. 348-350. [prezentáció]

Simon Eszter, Sass Bálint.Nyelvtechnológia és kulturális örökség, avagy korpuszépítés ómagyar kódexekből.In: Általános Nyelvészeti Tanulmányok. 2012(XXIV): 243-264.

Oravecz, Cs., Sass B., Tihanyi L. Evaluation campaign report. Public deliverable of the iTranslate4.eu project, 2012.

2011

Oravecz Csaba, Sass Bálint, Tihanyi László. Soknyelvpáros gépi fordítás hatékony és megbízható kiértékelése. In: MSZNY2011, VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2011., p. 35-46.

Héja Enikő, Takács Dávid, Sass Bálint. Igei bővítménykeretek fordítási ekvivalenseinek kinyerése mélyen elemzett párhuzamos korpuszból. In: MSZNY2011, VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2011., p. 47-58.

Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván. Korpuszépítés ómagyar kódexekből. In: MSZNY2011, VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2011., p. 81-89.

Sass Bálint. Igei szerkezetek gyakorisági szótára – egy automatikus lexikai kinyerő eljárás és alkalmazása. Ph.D. dolgozat, PPKE ITK, 2011. [prezentáció]

2010

Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit. Magyar igei szerkezetek – A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2010., 504 oldal. [a 2011. június 23-i könyvbemutató programja]

Sass Bálint. A szótárról. In: Sass Bálint, Váradi Tamás, Pajzs Júlia, Kiss Margit: Magyar igei szerkezetek – A leggyakoribb vonzatok és szókapcsolatok szótára., 2010., p. 9-17.

Sass Bálint. Párhuzamos igei szerkezetek közvetlen kinyerése párhuzamos korpuszból. In: MSZNY2010, VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2010., p. 102-110. [prezentáció]

Héja Enikő, Sass Bálint. Többszavas kifejezések kezelése a párhuzamos korpuszokra épülő szótárkészítési módszertanban. In: MSZNY2010, VII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2010., p. 80-90.

Oravecz, Cs., Sass, B. and Simon, E. Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices. In: Caroline Sporleder and Kalliopi Zervanou (eds.) Proceedings of the ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2010), Lisbon, Portugal, 2010., p. 55-60.

Sass, Bálint and Pajzs, Júlia. FDVC — Creating a Corpus-driven Frequency Dictionary of Verb Phrase Constructions for Hungarian. In: Sylviane Granger, Magali Paquot (Eds.) eLexicography in the 21st century: New challenges, new applications. Proceedings of eLex 2009, Louvain-la-Neuve, 22-24 October 2009. Cahiers du CENTAL 7. Presses universitaires de Louvain, 2010., p. 263-272. [prezentáció]

2009

Oravecz Csaba, Sass Bálint, Simon Eszter. Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. In: Tanács A., Szauter D., Vincze V. (szerk.) : MSZNY2009, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2009., p. 317-324. [prezentáció]

Héja Enikő, Kuti Judit, Sass Bálint. Jelentésegyértelműsítés – egyértelmű jelentésítés? In: Tanács A., Szauter D., Vincze V. (szerk.): MSZNY2009, VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2009., p. 348-352. [prezentáció]

Sass Bálint. Korpusznyelvészeti eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: Sinkovics Balázs (szerk.): LingDok 8. — Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai, JATEPress, Szeged, 2009, p. 143-155.

Sass, Bálint. A Unified Method for Extracting Simple and Multiword Verbs with Valence Information. In: Angelova G. et al. (eds.): Proceedings of RANLP 2009, Borovec, Bulgária, 2009, p. 399-403. [prezentáció]

Sass, Bálint. Verb Argument Browser for Danish. In: Jokinen, K., Bick, E. (eds.): Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics, NoDaLiDa 2009, Odense, Dánia, 2009, p. 263-266. [prezentáció]

2008

Sass, Bálint. The Verb Argument Browser. In: Sojka, P., Horák, A., Kopecek, I., Pala, K. (eds.): 11th International Conference on Text, Speech and Dialog, TSD 2008, Brno, Csehország, 2008, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 5246, pp. 187-192. [prezentáció]

2007

Sass Bálint. Élő vagy élettelen? In: Tanács A., Csendes D. (szerk.): MSZNY2007, V. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2007., p. 195-203. [prezentáció]

Sass, Bálint. First attempt to automatically generate Hungarian semantic verb classes. In: Davies, M., Rayson, P., Hunston, S., Danielsson, P. (eds.): Proceedings of the 4th Corpus Linguistics Conference, Birmingham, 2007. [prezentáció]

Sass Bálint. „Mazsola” – eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: Váradi Tamás (szerk.): I. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia kötete, MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2007, p. 137-149 [prezentáció]

2006

Sass Bálint. Igei vonzatkeretek az MNSZ tagmondataiban. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2006, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2006., p. 15-21. [prezentáció]

Simon Eszter, Farkas Richárd, Halácsy Péter, Sass Bálint, Szarvas György és Varga Dániel.A HunNER korpusz.In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2006, IV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2006., p. 373-376. [prezentáció]

Sass, Bálint. Extracting Idiomatic Hungarian Verb Frames. In: Salakoski, T., Ginter, F., Pyysalo, S., Pahikkala, T. (eds): Advances in Natural Language Processing, 5th International Conference on NLP, FinTAL 2006, Turku, Finnország, 2006, Proceedings. Lecture Notes in Computer Science 4139, pp. 303-309. [prezentáció]

Sass Bálint. A Hunglish korpusz mint oktatási segédeszköz. In: Heltai P.: Nyelvi modernizáció – szaknyelv, fordítás, terminológia, a MANYE 2006. évi XVI. kongresszusának kötete, MANYE – Szent István Egyetem, Pécs – Gödöllő, 2007. [prezentáció]

2005

Sass Bálint. Vonzatkeretek a Magyar Nemzeti Szövegtárban. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2005, p. 257-264. [prezentáció]

Halácsy Péter, Kornai András, Németh László, Sass Bálint, Varga Dániel, Váradi Tamás és Vonyó Attila. A hunglish korpusz és szótár. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2005, III. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2005, p. 134-142.

Bottyán, Gergely and Sass, Bálint. Conjugated Infinitives in the Hungarian National Corpus. In: Garabík, R. (ed): Computer Treatment of Slavic and East European Languages, Third International Seminar (SLOVKO2005), Pozsony, 2005, p. 27-30.

2004

Sass Bálint. Javaslat az etimológiai minősítés egységesítésére. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2004, II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2004, p. 203-208. [prezentáció]

2003

Sass Bálint. Egy új spamszűrő módszer. In: Alexin Z., Csendes D. (szerk.): MSZNY2003, I. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, SZTE, Szeged, 2003, p. 313-314. [prezentáció]

Sass Bálint. Intelligens spamszűrő. Diplomamunka, ELTE Természettudományi Kar, programtervező matematikus szak, 2003.

Konferencia-előadások

Sass Bálint.Duplakocka, igei szerkezetek, foci.ELTE DiAGram, online, 2021. június 4. [prezentáció]

Sass Bálint.Hadifoglyok – magyar nevek – cirill betűk.Magyar Tudomány Ünnepe, online, 2020. november 19. [prezentáció]

Sass Bálint.Keresés korpuszban.Beszéd- és nyelvelemző szoftverek workshop, SZTE JGYPK, Szeged, 2018. október 19. [prezentáció]

Sass Bálint.Az igei szerkezetek algebrai struktúrája, avagy a duplakocka modell.Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2018. március 22. [prezentáció]

Sass Bálint.Korpuszkeresés, NoSkE, Mtsz, MNSZ2, NKP.Tutorial, 1. rész, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. június 1. [prezentáció]

Sass Bálint.A kibővített Magyar történeti szövegtár új keresőfelülete.A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged, SZTE BTK, 2016. április 27. [prezentáció]

Sass Bálint.Korpusznyelvészet.Meghívott előadás, ELTE Korpusznyelvészet tárgy részeként, Budapest, ELTE BTK, 2016. április 18. [prezentáció]

Sass Bálint.Korpuszok, lekérdezők, Nemzeti Korpuszportál.Meghívott előadás, DHU2015 „Számítógép az irodalomtudományban” workshop, Budapest, MTA Könyvtára, 2015. november 24. [prezentáció]

Sass Bálint.Korpuszlekérdezők evolúciója.Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2015. november 10. [prezentáció]

Sass Bálint.28 millió szintaktikailag elemzett mondat és 500000 igei szerkezet.NLP meetup, Budapest, 2015. április 29. [prezentáció]

Sass Bálint.Az Utónévkereső.Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2015. január 29. [prezentáció]

Sass Bálint.Verb Argument Browser – Argument Frames in the Hungarian National Corpus.Corpus resources for quantitative and psycholinguistic analysis workshop, Eger, 2-3 June 2014 [prezentáció]

Sass Bálint.Az Utónévkereső bemutatása.Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2013. november 11. [prezentáció]

Sass Bálint.Az új magyar Braille-rövidírás kialakítása.Magyar Tudomány Ünnepe, Budapest, MTA Székház, 2013. november 11. [prezentáció]

Sass Bálint.Keresés a BUSZI-2 irányított beszélgetéseinek korpuszában.BUSZI bemutató, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2012. október 2. [prezentáció]

Sass Bálint.MNSZ – Mazsola – fordítás.Meghívott előadás, Fordítók és Tolmácsok Őszi Konferenciája, Budapest, 2012. szeptember 28. [prezentáció]

Sass Bálint.A Mazsola korpuszlekérdező.Meghívott előadás, Eötvös Collegium Angol-Amerikai Műhely, 2012. április 27. [prezentáció]

Sass Bálint.A Magyar igei szerkezetek szótár felépítése.Könyvbemutató, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. június 23. [prezentáció]

Sass Bálint.Egy általános modellnek megfelelő szerkezetek kinyerése korpuszból.Intézeti előadás, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2011. június 16. [prezentáció]

Sass Bálint.Primáciahatás fordítások értékelésekor.XIX. MAKOG, Kaposvár, 2011. január 27-29. [prezentáció]

Blaho Sylvia, Sass Bálint, Simon Eszter.A készülő MGTSz adatbázis felépítése.Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben műhelykonferencia, Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2010. február 4. [prezentáció]

Oravecz Csaba és Sass Bálint.Spontán beszélt nyelvi adatbázisok építésének technolgiai kérdései.Beszédkutatás 2009 konferencia, Budapest, 2009. október 16-17. [prezentáció]

Oravecz Csaba és Sass Bálint.Szöveges lejegyzésből nyelvi adatbázis.I. BUSZI szimpózium, Budapest, 2008. december 9. [prezentáció]

Sass Bálint.„Mazsola”„Gépekkel emberi nyelven” – A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform bemutatkozó konferenciája, Budapest, 2008. december 2. [prezentáció]

Sass Bálint.Bírálatok és konferenciák.Doktoranduszi szeminárium, PPKE ITK, Budapest, 2008. november 7. [prezentáció]

Sass Bálint.Eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára.Magyar Nyelvtudományi Társaság felolvasóülése, Budapest, 2008. május 13. [prezentáció]

Sass Bálint.Eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára.Nyelvész-doktoranduszok 11. Országos Konferenciája, Szeged, 2007. december 6-7. [prezentáció]

Sass Bálint.„Jóízű mazsolázás a korpuszból”MANYE XVII. kongresszusa, Siófok, 2007. április 19-21. [prezentáció]

Sass Bálint.Számítógépes nyelvi adatbázisok a magyarórán.MANYE XVI. kongresszusa, Gödöllő, 2006. április 10-12. [prezentáció]

Sass Bálint.A Magyar Nemzeti Szövegtár használata.MANYE vitaülés, MTA, Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. február 20. [prezentáció]

Sass Bálint.Számítógépes nyelvi adatbázisok a magyarórán.IV. Gramma Nyelvészeti Napok, Párkány, 2005. november 24-26.

Sass Bálint
Életrajz