Ruttkay-Miklián Eszter

Ruttkay-Miklián Eszter

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: hanti nyelvészet és néprajz; terepmunka hantik között; Reguly Antal hagyatéka; Schmidt Éva hagyatéka; tudományos ismeretterjesztés (előadások, kiállítások)

Elérhetőségek

Szobaszám

221

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6123

Elérhetőségek

Szobaszám

221

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6123

Ruttkay-Miklián Eszter
Bemutatkozás

1991-ben jártam először a hantik északi csoportjainál Schmidt Éva vezetésével. Azóta minden tevékenységem összefügg ezzel: néprajzi és finnugor nyelvészti diplomadolgozatomat, majd PhD értekezésemet is elsősorban saját gyűjtéseimre alapoztam (A nyírfa szerepe a hagyományos hanti hétköznapokban; Az alany és a tárgy jelölése a hanti nyelvben, különös tekintettel az ergatív szerkezetre; Testi-lelki rokonság: a szinjai hantik rokonsági csoportjai). Szerencsésnek mondhatom magam, hogy terepmunkáimat, kutatásaimat, külföldi tanulmányaimat és az itthoni feldolgozó munkát különböző alapítványi támogatások, ösztöndíjak segítségével végezhettem (Pro Renovanda Cultura Hungariae, Soros-, Eötvös-, Magyary-, Klebelsberg Ösztöndíj, OTKA és NKFI projektek). Örülök, ha gyűjtéseimet mások is hasznosítják, így szinjai hanti szövegek kerültek a hanti morfológiai elemzőbe és más adatbázisokba is.  2011 és 2021 között a zirci Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház igazgatójaként a tudománynépszerűsítés, a finnugor nyelvek és kultúrák bemutatása foglalkoztatott. 2018-tól Reguly Antal hagyatékát kutatom, aminek első konkrét eredménye a 2021-ben megnyílt új állandó kiállítás Regulyversum címen. 2022-től ismét a tudományos kutatásra fókuszálok, elsősorban Reguly Antal és Schmidt Éva hagyatékának feldolgozására.

Ruttkay-Miklián Eszter
Publikációk

61 találat
61 találat
Ruttkay-Miklián Eszter, Gulyás Zoltán, Sziráki Zsófia. 2021. Regulyversum - mindent Regulyról állandó kiállítás
ПОРШУНОВА, Лариса Сергеевна, and Эстер РУТТКАИ-МИКЛИАН. 2021. ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДНИЕ АНТАЛА РЕГУЛИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ. Moszkva: Izdatel'stvo Tomskogo gosudarstvennogo universiteta.
Ruttkay-Miklián Eszter, Gulyás Zoltán, Sziráki Zsófia. 2020. Regulyversum - mindent Regulyról c. kiállítás forgatókönyve
Ruttkay-Miklián Eszter, Gulyás Zoltán. 2019. 200 éve született Reguly Antal: Vándorkiállítás Reguly Antal születésének 200. évfordulója alkalmából
Ruttkay-Miklián Eszter, Vándor Anna. 2019. Kiállítás az Urálban Reguly Antalról. HONISMERET 47, 4: 29–32.
Ruttkay-Miklián Eszter. 2019. A nyelvtudomány vándora: 200 éve született Reguly Antal. ÉLET ÉS TUDOMÁNY 74, 28: 870–872.
Ruttkay-Miklián, Eszter, Zoltán Gulyás, and Anna Vándor. 2018. Венгерские исследователи Ивдельского района [Az Ivgyeli járás magyar kutatói]
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2016. Модернизация табу: вопросы «чистоты» в городской среде (на примере сынских ханты). ETNOGRAFICHESKOE OBOZRENIE 2016, 1: 42–53.
Ruttkay-Miklián Eszter. 2013. Utazás az ismeretlenbe
Ruttkay-Miklián, E. 2013. Данные Антала Регули об уральских ненцах: Мысли о происхождении Сайнаховых. In: Ponomareva O (szerk.) Этнокультурное и социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера: материалы международной научной конференции. Hanty-Mansijsk: Печатный мир. 258–266.
Ruttkay-Miklián, E. 2013. Концепция чистоты в культуре сынских хантов: Постановка вопроса и языковые аспекты. In: Ponomareva O (szerk.) Этнокультурное и социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера: материалы международной научной конференции. Hanty-Mansijsk: Печатный мир. 195–206.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2013. La situation du khanty au début du XXIe siècle: Données et réflexions de près et de loin. ETUDES FINNO-OUGRIENNES 45: 203–229.
Csepregi, M, B Oszkó, E Ruttkay-Miklián, and Zs Salánki. 2012. Madártávlatból CD-ROM = A bird’s eye wiew = С высоты птичъего полёта: Interaktív szemléltető anyag a finnugor nyelvrokonságról. Budapest: Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete.
Onyina, Sz, and E Ruttkay-Miklián. 2011. Szinjai hanti szövegek. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2010. Табу и информация: использование имен у сынских хантов. In: Пивнева Е А (szerk.) Этнокультурное наследие народов Севера. Moszkva: Institut Antropologii i Etnologii RAN. 109–119.
Onyina Szofja, Ruttkay-Miklián Eszter. 2009. Szinjai hanti társalgási szótár (nyelvtani vázlattal és szójegyzékkel).. Budapest: ELTE BTK Finnugor Tanszék.
Ruttkay-Miklián E. 2009. Nyelvészeti expedíció a Hanti-Manysi Autonóm Körzetben. FINNUGOR VILÁG 14, 3: 11–13.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2008. THE DIALECT SPOKEN BY ROZA MAKAROVNA. SYNYA KHANTY DICTIONARY. In: SOOME-UGRI KEELTE SÕNARAAMATUD: MIS NEID LIIDAB JA MIS LAHUTAB / FINNO-UGRIC DICTIONARIES: THE COMMON AND THE DIFFERENT. 1–15.
Ruttkay-Miklián Eszter. 2007. A szinjai hanti rokonsági terminológia [Kinship terms in Sinia Khanty]. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 104: 181–212.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2007. Манси на Сыне. In: Бауло А В (szerk.) Памяти И. Н. Гемуева: Сборник научный статей и воспоминаний. Novosibirsk: Institut arheologii i etnografii SO RAN. 28–44.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2005. Родство души и тела: Реинкарнация. In: Бауло А В (szerk.) Сынские ханты. Novosibirsk: Institut arheologii i etnografii SO RAN. 99–112.
Ruttkay-Miklián Eszter. 2004. A szinjai hantik rokonsági csoportjai. PhD diss.
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2004. Уттыты нэнев. (Наш учитель.). In: Волдина Т. (szerk.) Миссия "одинокого венгра".: Воспоминания друзей и коллег о Еве Шмидт. Moszkva: Izdatelstvo Ikar. 103–112.
Taragupta, Leontyij, and Eszter Ruttkay-Miklián. 2004. Varjúcsőrű csillogó hegy énekei
Ruttkay-Miklián, Eszter. 2001. Survival and revival in Iugra. NATIONALITIES PAPERS 29, 1: 153–170.
Ruttkay-Miklián Eszter, Vándor Anna. 2000. Zsirai Miklós Emlékszoba
Ruttkay-Miklián Eszter. 1998. Az alany és a tárgy jelölése a hanti nyelvben - különös tekintettel az ergatív szerkezetre. PhD diss.
Ruttkay-Miklián Eszter. 1996. Reguly Antal élete
Ruttkay-Miklián Eszter. 1995. A nyírfa szerepe a hagyományos hanti hétköznapi életben. PhD diss.
Ruttkay-Miklián Eszter. 1992. Néprajzi fotókiállítás az északi hantik életéről

Ruttkay-Miklián Eszter
Életrajz