Rézműves Melinda

Rézműves Melinda

szakértő

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A Nyelvtudományi Kutatóközpont Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport munkáját 2017-től segíti romani/cigány nyelvű szakértőként. Fontosnak tartja a kétnyelvű cigány gyermekek oktatását segítő módszertani anyagok kidolgozását. Részt vett a NyelvEsély: Nyelvileg tudatos iskola, kétnyelvű siketoktatás és a nyelv által kiaknázható tudás innovatív módszereinek, eszközeinek fejlesztése (2016–2021, SZ–007/2016, vezető: Bartha Csilla) című projektben. Részt vesz a Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával (2020-1-HU01-KA226-SCH-094146) című az Európai Unió Erasmus+ Programjának támogatásával létrejött projektben (2021–2023, konzorciumvezető: Nyelvtudományi Kutatóközpont, Bartha Csilla). A NyelvEsély kutatócsoport tagjaként munkáját Lovász László, az MTA elnöke a Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programon belül elnöki elismerésben részesítette.

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Rézműves Melinda
Bemutatkozás

Kultúráját, roma hagyományait megtartó, kétnyelvű cigány-magyar közösségben nevelkedtem Hodászon. Kezdetben állami gondozott gyermekekkel foglalkoztam, majd óvónő lettem. 1995-ben az ELTE BTK néprajz szakán szerztem diplomát. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem néprajz-kulturális antropológia PhD programjának abszolutóriummal rendelkező hallgatója vagyok. 1987-től 2009-ig dolgoztam a Fővárosi Önkormányzat Cigány Házban igazgatóhelyettesként. Részt vettem a roma gyermekek és fiatalok tehetséggondozásában, tanulásuk ösztönzésében. Számos néprajzi kutatótábort szerveztem és vezettem. A  gyűjtött anyagból népismereti könyveket, hangzó anyagot és filmeket szerkesztettem. Nevemhez fűződik a 2001-ben szülőfalujában, Hodászon felavatott első Roma Tájház létrehozása. Jelentős szerepet vállaltam a roma nyelv és kultúra tanári szak egyetemi szintű akkreditációs folyamatában. Az ELTE Idegennyelvű Továbbképző Központjának vezető vizsgáztató tanáraként 2001-2010 között foglalkoztam a romani nyelv fejlesztésével. A Közművelődési és Vidékfejlesztési Programiroda Egyesület vezetőjeként 2014-ben létrehoztam Hodászon az Alkotóházat, amely a helyi közösségnek valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő roma közösségeknek módszertani intézményként szolgál a közművelődés és vidékfejlesztés területén. A  közösségért végzett munkámért 2012-ben Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kaptam. Az egykori híres kétnyelvű cigány nemzetiségű hodászi „Madzagóvoda” épületét felújítattam, melynek eredményeként a 11 évig üresen álló épületet 2021-től Biztos Kezdet Gyerekházként működtetem. Nevemhez fűződik a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk bekezdése szerinti kötelezettségvállalásának cigány/romani nyelvre történő kiterjesztéséhez szükséges szakmai anyag kidolgozása.

Rézműves Melinda
Publikációk

13 találat
13 találat
Bartha Csilla, Lakatos György, Rézműves Melinda, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: Edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések kisebbségi közösségekkel. Kutatók Éjszakája 2022. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022.09.30.
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Készülő szellemi termékek (TENyeK) és új feladatok az Erasmus+ projektben – Helyzetelemzés: Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Nemzetközi partnertalálkozóBudapest (online) 2022.03.31.
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Mese és közösség – A Romani digitális mesetár munkálatai: Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával Nemzetközi partnertalálkozóBudapest (online) 2022.03.31.
Rézműves Melinda. 2022. Szigetlakók – a Fordítók városai Budapesten műsorban beszélgetés Csordás Gábor és Rézműves Melinda vendégekkel
Rézműves, Melinda. 2022. Roma literature – Rromani ćhib thaj identiteta
Tücsök Dorottya, Sztari Bernadett, Babutsán Rita, Rézműves Melinda, Vajda Melinda. 2021. Közösségi tudomány? – Esélyteremtés, bevonódás, kommunikáció és kölcsönös tanulás - Kiscsoportos, interaktív programok a nyelvi kisebbségek, nyelvi ideológiák, kisebbségi oktatás témákban a Kutatók Éjszakája alkalmából. Kutatók Éjszakája 2021. Budapest, 2021.09.24.
Rézműves Melinda. 2019. A falusi nyelvi tájkép a magyarországi roma közösségben
Rézműves, Melinda. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. How distinct generations are using Romani language in a bilingual community / Nyelvhasználati szokások különböző generációk között egy kétnyelvű roma közösségben.
Rézműves Melinda. 2018. Kétnyelvűség, identitásépítés hagyományőrző romani nyelvű közösségekben

Rézműves Melinda
Életrajz